Friday, March 21, 2014

SANG DALANG SANG MUADZIN


Sudah enam puluh tahun dijalaninya bumi Allah ini telah dimasukinya era penantian dan menghitung hari sambil mempersiapkan investasi kebajikan sebanyak banyaknya, guna meringankan sakratul maut dan azab kubur dikiamat kecil,menanti tiupan sangkakala malaikat Israfil yang terdengar dari Timur ke Barat, bahkan luar angkasa, pertanda kiamat besar dimulai.
Tiupan sangkakala pertama, bumi digoncang sedahsyat dahsyatnya,semua gunung berterbangan menyemburkan api dan debu,gelombang laut menggila tak tentu arah,kilat menyambar membabi buta
diselingi petir membahana menulikan telinga dan membutakan setiap makhluk,hanya roh para syuhada dan beberapa malaikat  yang tidak kasak kusuk.
Perhatikan surat Al Qariah ayat 1-5:
Hari kiamat,Apakah hari ,kiamat itu?Dan tahukah engkau apakah hari kiamat itu?Gunung gunung seperti bulu yang dihamburkan .
Surat Zalzalah 1-3:
Ketika bumi digoncang segoncangnya dan lalu menyemburkan isi perutnya maka manusia berkata ada apa ini?
Surat An Nazi"aat 6-9:
Sungguh kamu akan dibangkitkan kembali pada saat tiupan pertama menggoncangkan alam.Tiupan pertama diikuti tiupan kedua.Hati manusia pada saat itu sangat takut ,pandangannya tertunduk.

Tiupan sangkakala kedua semuanya isi alam musnah dan mati serempak termasuk malaikat,jin,iblis dan manusia.Malaikat yang tersisa seperti Jibril,Mikail,Israfil ,Hamalatul Arasy termasuk Izrail diperintahkan Allah harus musnah tinggal hanyalah Allah yang maha hidup dan tulang ekor manusia.
Kesepian dan kebisuan serta kelumpuhan melanda alam dan isinya selama 40 tahun.
Ingatlah alam yang terbentang saat ini diperkirakan berumur 25 billion tahun dan kiamat akan berlangsung dalam beberapa bilion tahun lagi.
Sehari disisi Allah sama dengan 50 ribu tahun menurut ukuran saat ini.
Kemudian Israfil dihidupkan kembali meniupkan sangkakala ketiga kalinya semua yang pernah  hidup dihidupkan kembali termasuk manusia dari sel tulang ekor yang tidak musnah,jin,iblis dan malaikat juga binatang dan tumbuhan dan semua bumi,bintang bintang dan planet diciptakan yang baru lagi.dan inilah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.
Roh putih orang yang baik baik dan roh hitam orang jahat berbaris memasuki jasad masing masing dihidupkan kembali dari manusia pertama sampai terakhir penuh sesak tidak bisa nergerak.
Matahari jarak beberapa meter dari kepalanya mengucurkan keringatnya laksana air mancur menenggelamkan mereka hampir menutup matanya selama 25000 tahun, banyak yang bermohon agar segera masukkan kami keneraka.
Dari Abi Sa"id,Rasulullah saw bersabda:
Tanah memakan setiap bagian dari tubuh manusia,kecuali ujung tulang ekornya.
Lalu orang bertanya:Apakah itu ya Rasulullah.
Rasul menjawab:Sebesar biji bayam darimana kamu akan ditumbuhkankan(HR.Ahmad)..
Perhatikan surat Ibrahim 48:
Dihari itu bumi diganti dengan bumi lain begitu juga langit(bintang dan planit)dan mereka akan menghadap Allah Yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa.
Surat Yasin 51:
Dan ditiup sangkakala tiba tiba mereka bangkit dari kubur dan akan bersegera ke Tuhan mereka.
Surat Az Zumar 68:
Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi tiba tiba seluruh makhluk kembali hidup dan menunggu
diadili oleh Hakim yang Maha Adil.
Dari Abu Ya'la,Rasul bersabda:
Dihari itu berdiri manusia untuk Tuhan seluruh alam setengah hari (25 000tahun) tetapi diringankan bagi mereka yang beriman,mereka merasa seperti sejak matahari mulai tenggelam sampai terbenam sama sekali(kira kira 5 menit).

Sejak 1977 dia bermukim didesa itu perannya sebagai dalang sangat menonjol namun hatinya tetap 
tersangkut ke mesjid persis SUNAN KALIJAGA.Dengan tingkat sosial ekonominya yang tidak berlebihan namun niatnya membangun musholla yang luar biasa, dia bergerak sendiri mengumpulkan dana dari masyarakat desa dan sekitarnya.
Dengan pertolongan Allah dia mampu mengumpulkan sumbangan masyarakat berupa bentuk bahan bangunan dengan semangat gotong royong masyarakat terwujudlah bangunan musholla yang sederhana.
Musholla diresmikan oleh Camat dan Lurah setempat diberi nama Musholla Al Muttaqin pada tanggal  29 Desember tahun 1998. diikuti dengan shalat tharawih malam pertama yang langsung diimaminya sendiri dan pada perkembangannya menjadi Mesjid Jami" Al Muttaqin setelah sholat Jum"at dimulai.
Rasul bersabda:Barang siapa yang membangun mesjid karena mengharap ridha Allah,niscaya Allah mendirikan baginya sebuah rumah dalam syurga.(Muttafaq alaih).
Barang siapa yang mendirikan mesjid karena Allah walaupun setara dengan sangkar burung tempat telurnya niscaya Allah mendirikan pula baginya sebuah gedung dalam syurga.
(HR:Ahmad,Ibnu Hibban dan Bazzar)
Jangankan membangun mesjid hanya membersihkan sampah(kotoran) mesjid dilimpahkan pahala.
Rasul bersabda:Diperlihatkan kepadaku pahala pahala ummatku termasuk juga pahala orang yang membersihkan kotoran dari mesjid.
Beliau bukan hanya sebagai promotor pembangunan mesjid tetapi juga sebagai ketua Takmir dan Muazzin dan Imam Mesjid.dan tidak mengharapkan apa apa selain ridha Allah.
Sesungguhnya orang orang yang memakmurkan mesjid adalah keluarga yang dicintai Allah
Allah berfirman dalam surat At Taubah 18:
Sesungguhnya orang orang yang memakmurkan mesjid Allah adalah orang orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,mendirikan shalat ,membayar zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata.Karena itu semoga mereka termasuk orang orang yang dapat petunjuk.
Allah berfirman dalam hadist Qudsi:
Sesungguhnya rumah rumahKu dibumi ialah mesjid mesjid dan yang mengunjunginya adalah orang orang yang memakmurkannya.(HQR:Abu Naim dari Said Al Khudri ra).
Allah berfirman lagi dalam hadist Qudsi:
Demi kemuliaan dan keagunganku.Sesungguhnya Aku bermaksud menurunkan siksaan kepada penduduk bumi.Tetapi ketika Aku lihat penghuninya sedang memakmurkan Rumahku,saling mengasihi sesamanya karena Aku,selalu melakukan istighfar diwaktu sahur,Aku palingkan siksaan itu dari mereka.
Beliau bukan sekedar memakmurkan mesjid tetapi juga bertanggung jawab penuh berlangsungnya ibadah yang ittiba' sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.
Suaranya yang masih nyaring diusia enam puluhan, bergaung setiap detik detik awal sholat fardhu,membuat setan iblis lari tunggang langgang sampai terkentut kentut .
Sekiranya gema azan membisu apa jadinya desa itu tentu akan berkumpul para setan iblis berpesta pora samnbil tertawa terbahak bahak.
Azan itu adalah ibadah haruslah berdasarkan ittiba" tidak boleh ditambah atau dikurangi,kata beliau.

Rasul bersabda:Barang siapa mengada adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak sesuai kedalam uruusan urusannya maka dia tertolak(HR:Bukhari,Muslim dan Aisyah ra).
Siapa saja yang membuat sesuatu yang baru bagi agama ini yang bukan bagian darinya maka perbuiatan itu tertolak.(Muttafaq alaihi).
Jangan memukul beduk.kentongan  atau lonceng menjelang azan karena itu kebiasaan orang Nasrani.
Diantara yang sering dijumpai adalah memulai azan dengan Inna Allah wa Malaikatahu Yushallunna ala an Naby,membaca ta awudz dan basmalah ,muazzin mengucapkan Wa qul alhamdulillah al ladzi lam yattakhidz waladan,sebelum azan tidak pernah ada zaman Rasul dan para sahabatnya.
Lafaz syayyidina dalam lafaz tasyahud,azan dan iqamah dan muazzin membaca Ash shalaat was salaam alaika ya awwala khalqi-Allah wa Khaatama Rasulihi dan menyambung kalimah la ila ha illa""llah  dengan muhamadan rasulullah sesudah azan.serta membaca shalawat beramai ramai demgam suara nyaring selesai azan lagi lagi tidak ada petunjuknya.
Shalawat nabi itu Sunnah tapi melakukannya saat itu adalah bid"ah kata Imam Ibnu Hajar al Haitamy.
Membaca al Quran dengan suara keras antara azan dan iqamah.
Saat itu orang berdoa sangat ijabah mengganggu kekhusyukan yang berdoa.
Dari Anas ra,bahwa Nabi saw bersabda:
Tidak ditolak do"a yang dido"akan antara adzan dan iqamat.(HR:Abu Daud,An Nasai&At Turmudzy)
Berazan berjamaah dua orang atau lebih dan menyapu dua mata dengan perut dua telunjuk saat muazin membaca dua kalimah syahadah agar matanya tidak rabun adaalah kekeliruan semata.
Menjawab Allahuakbar dengan Allahuakbar wa al Izah lillah atau Allhuakbar Allah A"zham .
Mengucapkan Allahummaf "alna muflihiin ketika muazzin mengucapkan Haiyya alal falah .
Ucapan Allahumma sholli afdhal ash shalat setelah azan dan mengucapkan Na "am la ilaha illa Allah setelah iqamah semuanya ini bid"ah yang nyata.
Membaca shalawat sebelum iqamah,membaca aqamahal lahu wa adamaha ketika dibacakan qad qamatish shalah dan membaca shadaqta wa bararta ketika dibaca ashalatu khairum minan naum tak ada petunjuknya sama sekali.
Tidak  ada petunjuk membaca surat al Ikhlas dan ucapan muazzin, sholat sholat, sebelum iqamah.
Semuanya amalan tersebut sebaiknya ditinggalkan karena tidak ada petunjuk Rasulullah.
Haruskah muazzin yang beriqamah, hadistnya dhaif  jadi boleh siapa saja beriqamah.
Zaman Rasul muazzin tidak pernah azan dalam mesjid karena memgganggu orang sholat tetapi lebih diutamakan diatas mesjid dan muazzin ketika azan memasukkan kedua telunjuknya kedalam liang telinganya dan ketika membaca haiyya alashalah memalingkan lehernya kekanan dan ketika  membaca haiyya alal falah memalingkan lehernya kekiri demikian bilal melakukan diriwayatkan dari Abu Juhaifah .(HR:Bukhari).
Tidak ada petunjuk Rasul ketika iqamah sampai qad qaamat ash shalaat makmum langsung berdiri.
Rasul bersabda :Jika sudah dibacakan iqamat janganlah kalian berdiri hingga kalian lihat saya datang.
Bershalawatlah kepada Nabi saw dengan memohon wasilah dan fadilah bagi Rasul sesudah azan bukan sesudah iqamat dengan suara lembut,
Dari Jabir bin Abdullah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:Siapa yang mengucapkan doa,Allahumma Rabba hadzihid da"watit ta-ammah wash shalatil qa-imah anni muhammadanil wasilata walfadilata wab"atshu maqaman mahmudanil ladzi wa"ad tahu,Ya Allah  Rabb pemilik doa yang sempurna ini dan shalat yang didirikan ini berikanlah wasilah dan anugerah dan bangkitkanlah dia dengan mendapatkan maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan maka dia berhak mendapat syafaatku dihari kiamat. (HR:Al Bukhari).
Jangan ditambah dengan membaca waddarajatal raafi"ata dan ya arhamarrahiimin diakhir doa wasilah.Lalu berdoalah untuk diri sendiri,karena waktu antara azan dan iqamat sangat ijabah.
Tidak ada salahnya anak kecil berazan kalau dia mampu.
Salah satu kesalahan yang berkembang dinegeri kita adalah meninggalkan azan pertama sebelum fajar
padahal azan pertama ini penting agar orang yang shalat malam segera menunaikan sholat witirnya,yang niat berpuasa segera bersahur dan yang masih tidur segera bangun untuk bersiap siap menunaikan sholat subuh bahkan sunnah Rasul itu ditukar dengan membaca syair syair ,al quran dan tasbih sebelum azan fajar.
Waktu azan dengarkanlah,hentikan semua kegiatan termasuk membaca al quran dan jawablah'
Nabi saw bersabda:Apabila kamu dengar adzan,maka bacalah seperti yang dibacaakan muadzin kecuali sesudah hayya alash shalah dan hayya alal falah bacalah la haw lawala quwwata illa billah masuklah dia kedalam surga.(HR:Al Bukhary ,Muslim dari Abu Sa"id Al Khudry.)
Yang paling penting diingat tidak pernah Rasul dan sahabatnya mengumandangkan azan dan iqamah pada shalat dua Id,Istisqa,Kusuf ,Khusuf , Jenazah dan dikuburan.
Namun tetap dikumandangkan azan ketika akan shalat dalam perjalanan.
Perintah Nabi kepada Bilal ketika mereka dalam perjalanan:
Bilal,kumandangkanlah azan untuk memanggil orang orang shalat.(HR.Bukhari).
Sabda Nabi saw kepada Malik bin Huwairits:(Muttafaq alaihi).
Hendaklah salah seorang kalian azan,dan orang yang paling tua diantara kalian mengimaminya.
Satu hal yang sangat menarik sang Dalang tetap energik dan tidak mengeluh sakit walaupun tidurnya hanya empat jam, tetap istiqamah sholat tahajud ,dhuha dan shalat sunat rawatib .
Bila Sang Dalang ada dirumah beliau tetap ke mesjid al Muttaqin dan sekiranya diluar rumah beliau pasti mencari mesjid terdekat untuk shalat berjamaah dan beliau tidak akan duduk sebelum menegakkan sholat tahiyyatul mesjid dua rakaat dan setiap masuk mesjid mulai kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri beserta doa yang dituntun Rasulullah.
Rasul bersabda:
Jika salah seorang kamu masuk mesjid jangan duduk sebelum shalat dua raka"at( Tirmidzi&Ahmad).
Jika salah satu kalian masuk mesjid maka berdoalah Allahummaftahlii abwaaba rohmatika Ya Allah bukakanlah bagiku pintu rahmat engkau dan ketika keluar berdoalah Allahumma innii as aluka minfadhlika,Ya Allah aku meminta kurniamu.( HR: Bukhari dan Muslim).
Imam Bukhari berkata Ibnu Umar ketika masuk mesjid mendahulukan kaki kanannya dan keluar mesjid mendahulukan kaki kirinya.
Barang siapa yang membersihkan dirinya dirumahnya kemudian berjalan menuju rumah Allah untuk menunaikan fardhu dari Allah maka langkah yang satu menggugurkan dosanya dan langkah yang lain menaikkan derajatnya.
Barang siapa yang pagi dan sore pergi ke mesjid niscaya Allah menyediakan surga baginya sebagai tempat istirahat pagi dan sore.
Kegiatan bakti sosialnya yang luar biasa, rumahnya diikhlaskannya sebagai tempat TPA untuk anak belajar Islam dan kursus menjahit dan merias pengantin  bagi remaja desa tanpa dipungut biaya.
Insya Allah anak anaknya sudah mandiri dan rezeki yang lapang berkat doanya setiap shalat.
Suatu hal yang selalu diperhitungkannya tidak ada waktunya berlalu begitu saja tanpa manfaat karena beliau sadar ada empat pertanyaan berat yang harus bisa dijawab dipadang mahsyar yaitu kemana umurmu kamu gunakan,kesehatan/kekuatanmu kamu baktikan,darimana dan bagaimana kamu peroleh rezekimu dimana rezekimu engkau belanjakan dan untuk apa ilmu yang kamu pelajari.
Sulit rasanya mencari penggantinya sekiranya beliau dipanggil Allah dan betapa bahagianya beliau dengan kunci surga ditangannya, tidak akan berarti hambatan sakratul maut,azab kubur yang menghimpit,penantian kiamat qubra  yang puluhan ribu tahun terasa hanya sehari dan  tujuh pintu surga sudah menganga menyambut kehadiran pak Dar biasa kami panggil ,semoga husnul khatimah terwujud pada akhir hayatnya.Amiin.

0 comments:

Post a Comment