BINGKISAN ROSULULLAH VIA ABI UNTUK BUNAYYA

Pernikahan bukan sekedar seremonial ada wali dan dua orang saksi,tetapi adalah suatu mitsaqon gholizan (perjanjian yang berat)yang menuntut keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing dengan penuh keadilan dan keseimbangan yang akan diminta pertanggungan jawabnya kelak dihari perhitungan.

DI SURGA FIRDAUS KITA BERSATU

Aku tidak mau ikut gila,buruk muka cermin kok dibelah. Kulitku hitam legam,hidungku pesek,posturku bulat pendek,cukuplah kalau aku dijuluki sitampang brengsek. Kemiskinan yang melanda hidupku melengkapi diriku,mengapa tidak ada satupun gadis yang mau melirikku. Tiga puluh lima tahun sudah aku menapak dibumi Allah,menambah predikatku si Bujang Lapuk.

PLUTOKRASI DAN KLEPTOKRASI

SUMUT bukan singkatan Sumatera Utara tetapi diplesetkan dengan : SEMUA URUSAN MUSTI UANG TUNAI. Baik itu urusan politik,ekonomi ,hukum,apapun harus pakai uang. Ada uang abang disayang tidak ada uang abang melayang.

Dilemma

Salah seorang calon tersebut haruslah meninggalkan agamanya dan beralih kepada agama calon yang sangat dicintainya. Bayangkan diotakmu yang bersih apa yang akan terjadi kalau kau rela menggadaikan akidahmu dengan DUNIA YANG HINA DAN GILA ini?

Dialog Musa dan Tuhannya

Ya Allah ya Tuhanku Maha Pencipta diriku dan manusia seutuhnya engkau kurniakan akal nurani serta kehidupan penuh kenikmatan mengapa diakhirat engkau lemparkan mereka keneraka,tanya Musa yang sedang dilanda perang batin yang melanda jiwanya.

Sunday, June 29, 2014

DZIKIR GIMANASIH?

                                           
                ALS

Dzikir maknanya ingat,secara syar"iyah maksudnya mengingat dan memuji Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah(taqarrub ilallah) agar tahu diri bahwa kita ini makhluk yang lemah dengan demikian senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa.
Pupuslah rasa keangkuhan,takabbur dan terbangunlah kejujuran karena merasa selalu diawasi Allah.
Allah berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 35 dan 41:
Laki laki dan perempuan yang banyak menyebut asma(nama) Allah maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.(35)
Hai orang orang yang beriman berzikirlah(dengan menyebut asma Allah),zikir yang sebanyak banyaknya .(41)
Dalam surat Al baqarah 152 Allah juga berfirman:
Ingatlah aku, niscaya aku ingat padamu dan bersyukurlah padaKu dan janganlan engkau mengingkari nikmatKu .
Allah berfirman lagi dalam surat Al Munafiqun ayat 9:
Hai orang orang beriman jnganlah hartamu dan anak anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah,barangsiapa berbuat demikian maka mereka itulah orang yang merugi.
Allah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran 180-181:
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat bukti kekuasaan Allah bagi orang yang berakal yaitu orang orang yang mengingat Allah waktu berdirberdiri,duduk maupun berbaring dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata Ya Tuhan kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan percuma.
Kebahagiaan hanya dirasakan bila didalam hati tenteram dan nyaman yang hanya dicapai bila orang selalu mengingat Allah.
Camkanlah firman Allah dalam surat Ar Ra"d 28:
Yaitu orang orang beriman dan  hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tenteram.
Rasul bersabda: Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallahu ((HR:Thirmidzi)
Rasul juga bersabda:
Sesungguhnya aku berkata bahwa bahwa kalimat Subhanallahu wal hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih disukai daripada apa yang dibawa oleh matahari terbit.(HR:Bukhari Muslim).
Rasul saw bersabda:Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang terbaik dan paling suci disisi Rajamu(Allah),yang akan mengangkat derajatmu lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak dan lebih baik kalau kamu bertemu musuhmu lalu kamu memenggal lehernya.
Para sahabat yang hadir berkata:Mau wahai Rasulullah lantas Rasulullah saw bersabda:
Zikirlah kepada Allah Yang Maha Tinggi.
Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dengan yang tak mengingatNya laksana antara orang hidup dan mati.
Antara doa dan dzikir tak bisa dipisahkan keduanya adalah ibadah oleh karena itu dalam mengamalkannya haruslah ittiba" sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw .
Dzikir sesudah sholat ikuti apa yang dituntun Rasul saw jangan ditambah tambah seperti dilakukan dengan berjamaah apalagi suara keras .
Mulailah dengan bacaan astaghfirullah sebanyak 3x,ampunilah aku ya Allah
Barangsiapa yang melazimkan istighfar niscaya Allah akan mengeluarkannya dari segala kesulitan dan membuka rezeki dari arah yang tak diduga duga(HR:Ahmad,Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Kemudian baca Allahumma antas salaam waminkas salam  tabaarakta yadzal jalaali wal ikraam.Ya Allah Engkau pemberi keselamatan dan dariMu keselamatan Maha suci Engkau wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia.(HR:Muslim).
Jangan ditambah dengan bacaan:Wa ilaika ya "udus salaam fahayyina rabbana bis salaam wa adkhilna jannata daaras salaam karena bukan berasal dari Rasul saw.
Lalu baca La ilaha illallahu wahdahula syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wahuwaa ala kulli sya"inqadiiru ,
Tidak ada Tuhan melainkan Allah tak ada sekutu bagiNya dan bagiNya kekuasaan dan pujian yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian dibaca Allahumma laa maani"alima a"thaita wa laa mu"thiya limaa mana"ta wa laa yanfa"u dzal jaddi minkal jaddi.
Ya Allah tak ada yang mampu menahan sesuatu yang telah Engkau berikan dan tak ada yang mampu memberi sesuatu yang Engkau cegah.Tak ada manfaat kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya untuk menebus siksaMu.(HR:Bukhari).
Bacalah tasbih(subnallah) 33x,tahmid(alhamdulillah) 33x dan takbir(allahu akbar)33x lalu digenapkan dengan La ilaha ilallahu wah dahula syarikalahu lahu mulku walahul hamdu dan seterusnya.
Dari Abu Hurairah ra:Rasulullah saw bersabda:
Barang siapa yang bertasbih,tahmid dan takbir masing masing sebanyak 33x setelah melakukan sholat fardhu sehingga sejumlah 99x menggenapkan untuk keseratus dengan la ilaha illallah wahdahula syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa a"la kulli syai"inqadir maka ,kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih dilautan.(HR:Muslim).
Kemudian membaca ayat Kursi ,al Ikhlas, al Falaq dan an Nas.
Barang siapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai menunaikan shalat fardhu maka tak ada yang menghalanginya masuk syurga kecuali kematian(HR:At Thabrani).
Uqbah bin Amir ra berkata,Rasulullah saw memerintahkan agar membaca surat al Ikhlas dan surat Al Muaduwidzat (Al Falaq dan An Nas) setiap selesai sholat fardhu.(HR:Abu Dawud).
Rasul menghitung dzikir dengan jari tangan bukan dengan krikil apalagi biji tasbih.
Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra bercerita :
Saya melihat Rasulullah saw menghitung dzikir dengan tangannya)(HR:Ahmad)
Dari sahabat wanita Yusairah ra ( termasuk wanita yang ikut bai"at aqabah) berkata:
Rasul berpesan kepada kami para wanita:
Wahai para mukminah kalian harus rajin bertasbih,bertahlil,mensucikan nama Allah.Janganlah kalian lalai sehingga melupakan rahmat.Hitunglah dengan jari kalian karena semua jari itu akan diminta untuk bicara.(HR:Ahmad,Abu Dawud,Turmidzi).
Ditambah oleh Muhammad bin Qudamah, berzikir dengan tangan kanannya((HR:Abu Dawud).
Rasul selalu memulai dengan yang kanan ketika melakukan hal yang baik baik.
Aisyah ra berkata:Nabi saw suka mendahulukan yang kanan ketika mengenakan sandal,menyisir rambut dan bersuci dan dalam semua urusan beliau(Hr:Bukhari).
Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar:
Meletakkan salah satu ujung jari pada berbagai ruas jari jari yang lain
Satuan dan puluhan dengan tangan kanan sementara ratusan/ribuan dengan tangan kiri .
Sebagai mana doa maka zikirpun haruslah dengan suara rendah tak mengganggu orang lain yang sedang berdoa atau beribadah.
Allah berfirman dalam surat Al Araf   55  dan  205:
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut sungguh Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas.
Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dang dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang orang lengah.
Abu Musa al Al as"ari berkata:
Ketika Rasulullah saw memerangi dan menuju Khaibar melewati lembah lalu mereka mengeraskan suara takbir,Allahu Akbar,La ilaha illallah ,maka Rasul saw bersabda:
Pelankan,sesungguhnya kamu tidaklah menyeru kepada yang tuli dan yang tak ada.Sesungguhnya ) kamu menyeru(Allah) Yang Maha Mendengar dan Maha dekat dan Dia bersamamu (HR:Bukhari).
Ibnu Katsir ra berkata:Oleh karena Allah berfirman wa duunil jahri minal qauli(dan dengan tidak mengeras suara) demikian zikir dusukai tidak dengan suara berlebihan(Tafsir Ibnu Katsir).
Al Qurtubi berkata:meninggikan suara berzikir terlarang.(Tafsir Al Qurtubi).
Bagaimana kalau berzikir sambil menari dan memukul rebana?
Yang pertama kali melakukannya adalah teman teman Samiri (Zaman nabi Musa).Ketika Samiri membuat patung anak sapi yang bisa bersuara untuk mereka,lalu mereka menari mengelilingi dan berpura pura menampakkan cinta kepada Allah.Itulah tarian penyembah sapi.
Orang sufi berselawat sambil memukul rebana,meniup seruling dan membacakan al Qur an disebut Sama"atau Taghibiir.
Imam Syafii berkata: Di Irak aku meninggalkan taghibiir yaitu perkara yang diada adakan oleh Zanadiqah(orang orang Zindiq yang menyimpang mereka menghalangi manusia dari al Quran.
Imam Ath Thurthusi tokoh ulama Malikiyah dari kota Qurthubah (wafat 520 H) ditanya tentang menghadiri Sama" atau Taghibiir beliau menjawab  batil dan sesat.
Ibnu Taimiyah ra:Telah diketahui dengan pasti dari agama Islam bahwa Nabi saw tidak mensyariatkan kepada orang orang soleh dan para ahli ibadah dari umat beliau aagar mereka berkumpul dan mendengarkan bait bait yang dilagukan dengan tepuk tangan atau pukulan rebana.
Allah berfirman dalam surat Al Araf 180:Hanya milik Allah Asma"ul Husna maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Asma"ul Husna itu dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut namaNya).Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Banyak orang yang menyimpang dalam menyebut Nama Allah(Asma"ul Husna).
Ada model zikir 10 000 harian antara lain:
Minggu :Ya Hayyu ya Qayyum
Senin :La hawlawala quwwata illa billahil alliyal adzim
Selasa:Shallallahu ala Muhammad
Rabu : Astaghfirullahal adzim
Kamis:Subhanaka inni kuntu minadzalimin
Jumat :Ya Allah
Sabtu : Laa ilaha illallah
Model dzikir sesat lainnya untuk mendapat ilmu karamah dengan membaca shalawat,puasa beberapa hari,lalu wirid ya Allah,Ya Rasulullah ,Ya syaikh Abdur Qadir Jaelani .Ya Allah saya minta karomahnya Syaikh Abdul Qadir Jaelani .
Mewiridkan sembilan asma"ul husna tetapi salah satunya Ya Mali(bukan nama Allah),dibaca 9x dengan menahan nafas.
Zikir sesat yang seperti ini yang harus disingkirkan karena penyimpangan dalam menyebut Asmaul Husna dan mereka ini akan mendapat balasan sesuai dengan yang mereka amalkan.

Dikutip dan disusun oleh ALS.

Saturday, June 21, 2014

DOLLY UZUR SUDAH DIKUBUR

                                                               
  ALS

Lokalisasi prostitusi legendaris Dolly di Desa Putat Jaya Surabaya bukan Putra Jaya Malaysia yang katanya terbesar diAsiaTenggara lahirnya akhir November 1953 dibidani oleh Advonso Dollyra Chavid yang dikenal dengan Tante Dolly sangat jeli dengan bisnis esek esek  telah dikubur oleh deklarasi 107 warga setempat dihadapan Trismaharani walikota Surabaya bersama Gubernur Jatim,Menteri Sosial di Islamic Center pada tanggal 18 Juni 2014 jam 21.00 wib didukung oleh 58 organisasi Islam,Majelis Ulama Indonesia ,Komnas Ham dan Lembaga Da'wah dari beberapa kampus.
Langkah berani Trismaharani patut diacungi jempol untuk diikuti oleh daerah lain se Indonesia dalam rangka amal ma"ruf nahi mungkar menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran karena masih ada 183 tempat pelacuran dengan 230.000 PSK yang masih berkiprah diseluruh Indonesia diperkirakan melayani 6.9 juta pelanggan bisnis berahi.
Trismaharani bukan tidak beralasan sebagai pemimpin muslimat dia harus menaati tuntunan Rasulullah saw kalau melihat kemungkaran hendaklah kamu cegah dengan tangan(kekuasaan),bila tak mampu coba dengan lisan(perkataan),kalau juga tak mampu hendaklah berdoa dalam hati agar Allah melenyapkan kemungkaran itu,itulah selemah lemah iman disamping.didukung oleh Peraturan Daerah No 9 Tahun 1999 tentang larangan penggunaan bangunan untuk kegiatan prostitusi.
Yang lebih menggores dihati Risma bagaimana nasib masa depan anak anak disekitar lokalisasi yang setiap hari menyaksikan kemaksiatan didepan matanya padahal anak sangat mudah meniru apa yang dilihat dan didengarnya daripada apa yang diajarkan padanya sehingga tatkala remaja mereka menjadi bagian dari kehidupan prostitusi.Demikian laporan Janitra yang beruntung dikirim ortunya kepondok pesantren setelah sembilan tahun kembali kedesanya menemukan teman teman sebayanya sudah menjadi calo pelacur Inilah contoh satu babak bagaimana Dolly menyeret generasi muda harapan bangsa kejurang kemaksiatan pencemaran moral,menularkan penyakit dan merusak rumah tangga pelanggan tetapnya.
Dilaporkan lebih kurang 1,9 juta wanita yang menikah dengan pria pembeli sex menderita AIDS.
Sekitar Juni 2012 ditemukan sebanyak 3368 kasus ibu rumah tangga menderita AIDS dan 775 balita ketularan AIDS dari ibunya.
Keberadaan lokalisasi yang dihuni 1449 Penjaja Sex Komersil(PSK),311 mucikari yang menempati lahan seluas 2 hektar  dimana perputaran uang sebesar 5 milyard  perhari mengalahkan distrik lampu merah di Phat Pong Bangkok dan Geylang Singapura membuat Surabaya lebih dikenal dengan Ikon Dollynya seperti Indonesia lebih dikenal dengan  Balinya kini Dolly tinggal memory setelah 61 tahun dilegalisir  jadi ajang bisnis nikmat berahi.
Diatas lokalisasi haram ini akan dibangun pusat bisnis sentra pedagang kaki lima enam lantai meyalurkan mucikari,PSK yang ingin tukar professi dan pedagang sekitar lokalisasi.
Pendistribusian uang 5 juta perorang akan membantu untuk modal kerja adalah kebijakan pemerintah yang luar biasa karena bukan ditindak atau diberi sangsi tetapi malah diberi sangu.
Celakanya para PKS mengklaim penghasilannya Rp12 juta perbulan sehingga menuntut agar dicarikan pekerjaan yang yang seimbang.
Rasanya tidak adil kalau pelaku kemungkaran dengan alasan kemiskinan disubsidi habis habisan sementara para pemulung,pedagang asongan.kuli fabrik dibiarkan dengan kemiskinannya.
Kemiskinan selalu dijadikan biang keladi pelacuran padahal kemiskinan adalah masaalah sosial yang harus diatasi dengan cara bermartabat bukan lewat jalan pintas pelacuran.
Sekiranya pemda meminta perusahaan perindustrian swasta yang puluhan jumlahnya merekrut lima orang mantan PSK saja sebagai buruh mungkin bisa mengatasi penganguran paska penutupan.
Seperti kebijakan bupati Lamongan tahun 1993 perlu ditiru, ketika menutup lokalisasi Nguwok,Kecamatan Modo,Kabupaten Lamongan tanpa bermasaalah, melalui kebijakan pendekatan lewat para mucikari dengan pendekatan agama,kemasyarakatan dan ekonomi yang cermat dimana wisma mereka dibeli Pemda dan uangnya untuk modal para mucikari mengganti professinya dan lahan lokalisai kini dibangun pasar hewan yang mampu mensupply sapi seribu ekor setiap tahunnya ke Jakarta dan kota kota besar lainnya di Jawa.
Namanya kebijakan tentu ada yang pro dan kontra dengan alasan berbagai argumentasi.
Mereka yang menentang beralasan bahwa lokalisasi mutlak diperlukan dengan alasan kemaksiatan tak mengganggu kepentingan orang lain dan mudah dikontrol dan dibina jadi warga yang baik.
Bahkan mereka mengadakan Tabligh Akbar dengan mengundang seorang Ustadz yang berkoar koar membenarkan keabsahan keberadaan lokalisasi.
Padahal justru lokalisasi pelacuran meningkatkan aksi perzinahan dan melegalisr perbuatan zina secara terang terangan  tidak mengurangi sex bebas diluar karena gaya hidup mereka memang begitu.
Fatwa ulama NU tahun 2004 di Boyolali pada Sidang Komisi Bahtsul Masail yang diketuai oleh Said Agil Munawar bahwa melokalisir prostitusi tidak termasuk pencegahan kemungkaran(taghyiral munkarat),yang paling tepat adalah menutup lokalisasi prostitusi karena bukan hanya sarang prostitusi tetapi juga sarang narkoba,miras,judi dan penyakit kelamin.dan perdagangan wanita yang kejam.
Melokalisir prostitusi sama dengan membiarkan bahkan melindungi kemungkaran yang dengan kasat mata jelas dilakukan dan ingatlah prostitusi adalah transaksi munkar bukan jual beli walaupun atas dasar suka sama suka.dan bukan termasuk pekerjaan(profesi) dan tidak terkait kegiatan ekonomi.
Siapa yang menyediakan sarana atau prasarana untuk berbuat kemaksiatan lebih buruk dari kemaksiatan itu sendiri.
Allah berfirman dalam surat Al Furqan 68):
Dan orang orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina dan barang siapa melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
Artinya tak ada dosa yang lebih besar daripada zina setelah mensyarikatkan Allah dan membunuh tanpa hak.Menurut Imam Ahmad:Dosa besar setelah membunuh adalah zina.
Allah berfirman dalam surat Al Isra" 32
Dan janganlah kamu mendekati zina.karena zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Menurut Ibnu Abbas al Dhahhaq dan Al Suddy bahwa zina adalah perbuatan keji dan mendekatinya saja dilarang apalagi melakukannya dan memberi fasilitas atau perlindungan kepada perzinaan.
Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa"di (ulama besar Arab Saudi) berpandangan bahwa Allah menkategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor.
Keji menurut syara",akal dan fitrah kerena merupakan pelanggaran terhadap hak hak Allah,suami,istri dan keluarga atau merusak kesucian pernikahan,mengacaukan garis keturunan dan melanggar tatanan lainnya.Maka Islam menetapkan hukuman tegas dan berat bagi pelaku perzinahan dengan hukuman cambuk 100x bagi yang belum nikah dan dirajam sampai mati bagi sudah menikah disamping diberi hukuman moral dan sosial dengan mengumumkan aibnya didepan khalayak ramai,diasingkan tak boleh dinikahi dan ditolak kesaksiannya agar setiap orang berpikir seribu kali sebelum berzina.
Maraknya bisnis haram nikmat berahi dilatar belakangi oleh berbagai faktor antara lain:
Rontoknya pemahaman agama membuat iman keropos sebagai pengendali nafsu.
Masyarakat acuh terhadap pencegahan dan penghentian kemaksiatan.
Lumpuhnya amal makruf dan nahi mungkar setiap oknum masyarakat.
Gagalnya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dan tak ada undang undang yang menjerat pelaku zina. dan sistem sekularisme merajalela yang memisahkan agama dari kehidupan duniawi.
Dari Abdullah bin Umar,Rasulullah saw bersabda:
Tidaklah kekejian menyebar disuatu kaum,kemudian mereka melakukan dengan terang terangan kecuali akan tersebar ditengah mereka penyakit Tha"un dan penyakit yang belum pernah terjadi pada pendahulu mereka.
Tidaklah mereka mengurangi timbangan atau sukatan kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau panjang dan penguasa yang zalim.
Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka kalau bukan karena hewan ternak niscaya mereka tak akan diberi hujan.
Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasainya.
Dan tidaklah pemimpin pemimpin mereka enggan menjalankan hukum hukum Allah dan tak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah akan menjadikan saling memerangi diantara mereka.(HR:Ibnu Majah).Hadist ini shahih menurut Al Albani.
Dari Ibnu Abbas ra,Rasulullah saw bersabda:
Apabila zina dan riba telah tampak disuatu kampung maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka adzab Allah azza wajalla.(HR:Thabrani dan Al Hakim).Hadist ini shahih menurut Al Albani.
Dari Maimunah istri Nabi saw,Ali mendengar Rasul bersabda:Ummatku akan senantiasa dalam kebaikan selama diantara mereka tak bermunculan anak hasil zina.Jika anak hasil zina telah bermunculan diantara mereka maka dikawatirkan Allah akan menghukum mereka.(HR:Ahmad).
Hadist ini Hasan menurut Al Albani.
Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata;Rasul bersabda:
Tidaklah satu kaum merusak janji sama sekali kecuali akan ada pembunuhan diantara mereka.
Dan tidaklah perzinahan tampak dari satu kaum kecuali Allah akan menguasakan kematian atas mereka dan tidaklah satu kaum menahan zakat kecuali Allah akan menahan hujan atas mereka.(HR:Al Hakim).Hadist ini shahih menurut Al Albani.
Pertanyaannya apa mungkin penutupan lokalisasi akan mengurangi aktivitas bisnis berahi?
Tergantung komitment pemerintah dan jajarannya sepenuh atau setengah hati seperti Saritem di Bandung dan Keramat Tunggak di Jakarta telah 14 tahun yang lalu secara resmi ditutup nyatanya secara diam diam bursa sex masih berjalan bahkan mereka yang menerima sangu resmi akan exodus
keseluruh lokasi resmi atau tidak resmi seperti panti piat yang jumlahnya ratusan di Jakarta dan Surabaya hanya 20% yang murni sementara sisanya banyak sebagai lokasi praktek prostitusi terselubung belum lagi diskotek,karaoke,motel yang menawarkan beragam menu menggiurkan bagi pemburu sex .Memang bisnis sex adalah bisnis aduhai bayangkan 230.000 PSK harus melayani 1,9 juta pemburu kenikmatan berahi mengalahkan bisnis bursa saham dan properti.
Dilaporkan oleh Biro Riset Infobank 2012 bahwa nilai transaksi pelacuran perbulan berkisar Rp5,5 trilyun selalu cash dengan asumsi jumlah PSK di Indonesia diantara 193.000- 272.000.
Inilah alasan utama sebenarnya mengapa mereka mendukung melestarikan lokalisasi pelacuran yang berkedok berbagai dalih kemanusiaan dan sama tuanya dengan sejarah manusia jadi tak mungkin sama sekali dihapuskan.
Satu satunya cara adalah berlakukan hukum Islam secara tegas dimana Islam memberikan beberapa solusi antaranya adalah:
Adanya komitment sepenuh hati dan kebijakan pemerintah dan jajarannya untuk menghentikan segala jenis kemungkaran.
Mengeleminir prasarana atau sarana yang memfasilitasi perzinahan seperti pornografi ,pornoaksi termasuk mengumbar aurat.
Memfasilitasi pendidikan dan pembinaan Islam bagi keluarga dan masyarakat.
Penyediaan lapangan kerja bagi laki yang bertanggung jawab penuh dirumah tangga dengan harapan sang istri tidak perlu dilibatkan memikirkan anggaran rumah tangga dengan demikian lebih fokus merawat dan memdidik anak jadi generasi penerus yang terbaik.
Yang paling sulit adalah penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelaku zina.dimana dirajam sampai mati bagi muhsan(sudah menikah) dan 100x cambuk bagi ghoiron muhsan(belum nikah) yang hanya mungkin berjalan dinegara Islam ,diumumkan aibnya didepan umum,diasingkan dan tak boleh dinikahi dan ditolak kesaksiannya.
Dengan demikian setiap orang akan berfikir dalam seribu kali sebelum melakukan perzinahan.
Semoga tulisan ini bermanfaat untuk refleksi diri.

Dikutip dan disusn oleh ALS ,Semarang 22 Juni 2014 dipublish jam 10.30

Tuesday, June 17, 2014

NISFU SYA"BAN SIAPA ENGKAU?

                                                       
   ALS

Tradisi menyambut nisfu Sya"ban yang sudah mendunia tampaknya tak bisa dibendung karena didukung oleh keyakinan yang berlebihan dan kronis sehingga siapapun tidak akan mampu mencoba menghadangnya walaupun kemubaziran mendominasinya.
Disebut nisfu Sya"ban maksudnya separoh bulan Sya"ban berarti tanggal 15 Sya'ban 1434 H tepatnya tgl 13 Juni 2014 sedangkan malam nisfu Sya"ban artinya tgl 14 Sya"ban sesudah maghrib.
Ada apa sih sebenarnya malam nisfu Sya"ban?
Dalam perayaan nisfu Sya'ban agenda yang sering muncul kelihatan adalah sebagai berikut:
Merayakan malam nisfu Sya"ban dengan doa khusus nisfu Sya"ban contohnya:
Allahumma yaa dzal Manni wa laa Yumannu a"laika Yaa dzal Jalaali walikram,Yaa Dzath Thauli walinaam,Laa ilaaha illaa anta Dharullayiin wa jaarul mustajirin wa amanul khaaifin allahumma inkunta katabtanii indaka fii ummil kitaaba dan seterusnya.
Shalat Alfiyah 100 rakaat pada malamnya .tiap rakkat membaca surat al ikhlas sepuluh kali.berarti total seribu kali.dan sholat enam rakaat khusus menolak,bala,melapangkan rezeki dan mohon panjang umur dan berpuasa pada siangnya.
Membaca surat Yasin dan berziarah kekuburan, menghidupkan api disekitarnya dan memasak makanan disedekahkan kepada orang miskin pahalanya untuk kedua ortu yang telah meninggal.
Meyakini malam nisfu Sya"ban adalah malam qadar(lailatul qadar).
Dalam dunia mistik orang Jawa, diselingi upacara Lahilat al barabat untuk memohon keridhaan Allah 
karena pada nisfu Sya"ban Allah akan menentukan siapa yang akan terus hidup atau harus meninggal kedepan dengan melantunkan doa selamat serta membuat sesajian Ruwah untuk roh keluarga yang telah meninggal dimana mereka membayangkan ruh ruh yang telah mati ikut hadir oleh karena mereka berkeyakinan roh akan turun kebumi sementara sebelum upacara, dilakukan pembersihan pusara keluarga dan diberi wadiana atau sesajen berupa kembang.
Padusan atau mandi khusus untuk membersihkan dosa dosa,ikhtilat bergabungnya wanita dan pria yang bukan muhrimnya dalam acara padusan bersama bukanlah cara Islami.
Mencampurkan ibadah dengan mistik pasti dilarang dalam Islam namun memperingati malam nisfu Sya"ban itu sendiri para ulama berselisih pendapat.
Amalan ini berasal dari sekelompok ulama tabi"in khususnya para Fukaha Ahli Syam.
Jumhur ulama menyatakan tak ada dasarnya mengistimewakan malam nisfu sya"ban namun memperbanyak ibadah dibulan Sya"ban untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadhan itu yang dianjurkan berdasarkan hadist:Usamah bin Zaid ra bertanya kepada Rasul;Ya Rasul aku belum pernah melihat engkau berpuasa dibulan lain lebih banyak daripada dibulan Sya"ban.
Rasul bersabda:
Bulan Sya"ban adalah bulan dimana manusia mulai lalai yaitu antara bulan Rajab dan Ramadhan .
Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah,Rabb semesta alam.
Oleh karena itu aku amatlah suka berpuasa ketika amalanku dinaikkan.(HR:Ahmad &An Nasai).
Menurut Saikh Al Albani hadist ini Hasan.
Aisyah ra berkata:
Tidaklah aku melihat Rasul menyempurnakan puasa satu bulan kecuali bulan Ramadhan.Dan aku menyaksikan bulan yang paling banyak beliau berpuasa selain Ramadhan adalah Sya"ban.
Namun hadist yang menyangkut keutamaan nisfu Sya"ban semuanya dhaif ,contohnya:
Dari Aisyah ra:Satu malam Rasulullah saw shalat kemudian beliau bersujud lama sekali sehingga kusangka Rasulullah saw telah berpulang,karena curiga maka kugerakkan telunjuk beliau ternyata masih bergerak setelah usai shalat beliau bersabda:Ah Aisyah engkau tak dapat bagian?
Lalu kujawab: Tidak ya Rasul aku hanya berfikir jangan jangan Rasul telah tiada.
Lantas beliau bertanya:Tahukan engkau malam apa sekarang?
Rasul yang lebih tahu,jawabku.Beliau meneruskan;malam ini adalah malam nisfu Sya"ban ,Allah mengawasi hamba hambanya pada malam ini ia mengampuni dosa orang yang meminta ampun,memberi kasih sayang pada siapa yang mengharapkannya dan menyingkirkan orang orang yang dengki.(HR:Biahaqi).Hadist ini mursal (ada rawi yantg tidak nyambung kesahabat)..
Hadist Ali ra,Rasul juga bersabda:
Apabila  nisfu Sya"ban shalatlah pada malam harinya dan berpuasa disiang harinya.
Sesungguhnya Allah akan turun dimalam nisfu Sya"ban kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik atau orang orang yang bermusuhan dengan saudaranya.(HR:Ibnu Majah).
Aisyah ra bercerita bahwa pada satu malam dia kehilangan Rasul ia keluar mencari dan akhirnya menemukan beliau dipekuburan Baqi sedang mendongakkan wajah kelangit.Beliau bersabda:Sesungguhnya Allah mengampuni dosa yang banyaknya melebihi jumlah bulu domba Bani Kalb (HR:Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Syaikh Athyah Saqar berpendapat walaupun hadist hadist itu munqathi,dhaif(lemah) namun bisa dipakai dalam hal keutamaan amal tetapi jangan dilaksanakan secara berjamaah.
Ibnu Taimiyah berkata:Malam nisfu sya"ban banyak keutamaan,orang orang salaf ada yang menghidupkannya dengan ibadah tetapi berjamaah adalah bid"ah.
Khalid bin Ma"dan dan Luqman bin Amir serta Ishaq bin Rohawaih menganjurkan menghidupkan malam nisfu Sya"ban dengan berjamaah namun sebaiknya tidak diniatkan untuk minta panjang umur,murah rizki tetapi semata mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Imam Syafii berkata:Sampai kepadaku bahwa doa dikabulkan pada lima malam yaitu malam Jum"at,malam dua Hari Raya,awal Rajab dan malam nisfu Sya"ban.
Ulama Tabi"in Atha" bin Yassar berucap:Tidak ada malam yang lebih utama setelah malam lailatulqadar kecuali malam nisfu Sya"ban.
Abu Hatim Bistiy berucap bahwa kiblat berpindah dari masjidil Aqsha ke masjidil Haram hari Selasa pertengahan Sya"ban.
Al Hafidz Ibnu Rajab mengatakan tidak dibolehkan menegakkan malam nisfu Sya"ban baik sendiri atau berjamaah ,sembunyi sembunyi atau terang terangan karena tak ada perintah Rasulullah saw.
Menurut Al Bidah Al Hauliyah sholat Alfiyah 100 rakaat setiap rakaat dibaca al ikhlas 10x adalah hadistnya palsu
Dalam kitab Al Majmu Imam Nawawi berkata:
Sholat yang sering kita kenal dengan sholat Rajab adalah berjumlah 12 rakaat dikerjakan antara maghrib dan isya pada malam Jum"at pertama bulan Rajab dan sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban.Dua sholat itu adalah bid"ah dan mungkar.Tidak boleh seseorang terperdaya oleh kedua hadist itu hanya karena disebutkan dalam kitab Quutul Quluub dan Ihya" Ulumuddin ,sebab pada dasarnya hadist hadist tersebut bathil.(tak boleh diamalkan).Namun Syaikh Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Ismail al Muqadaasy menolak kalau kedua hadist itu batil.
Syaikh Mohammad bin Syaikh Al Utsaimin mengatakan:
Malam nisfu Sya"ban sebenarnya sama dengan malam lainnya maka janganlah malam tersebut dikhususkan dengan sholat tertentu dan jangan pula menkhususkan puasa tertentu.
Kecuali dia bangun untuk sholat malam seperti biasa dan puasa ayyamul biid tanggal 13,14,15 H.
Padahal Rasul bersabda:
Janganlah mengkhususkan malam Jum"at dari malam lainnya untuk sholat dan janganlah mengkhususkan hari Jum"at dari hari lainnya untuk berpuasa.(HR:Muslim).
Ingatlah Rasul juga bersabda:Sebaik baik terbitnya matahari adalah hari Jum"at.(HR:Muslim).
Hari Jum"at yang terbaik saja dilarang menkhususkan sholat dan puasa apalagi nisfu Sya"ban.
Allah turun kelangit dunia setiap malamnya tak perlu menunggu malam nisfu Sya"ban.
Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
Tuhan kita Azza wjalla tiap malam turun kelangit dunia pada sepertiga malam terakhir,pada saat itu Allah berfirman:Barangsiapa berdoa kepadaKu pasti Kukabulkan,barangsiapa meminta pasti Kuberikan,dan barangsiapa meminta ampun kepadaKU pasti Kuampuni.(HR:Jamaah).
Syaikh Abdul Aziz bin Baaz :(Ketua Majelis Fatwa Saudi Arabia) mengatakan:
Diantara bid"ah yang biasa dilakukan banyak orang ialah bid"ah mengadakan upacara peringatan nisfu Sya"ban dan mengkhususkan pada hari tersebut dengan puasa tertentu.Padahal tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan sandaran karena hadist yang jadi sandaran untuk fadhilah malam nisfu sya"ban semuanya dhaif sehingga tak bisa dijadikan landasan.
Adapun hadist hadist yang berkaitan dengan keutamaan sholat pada saat itu adalah maudhu"(palsu)
Sebaik baik perkara adalah yang telah dikerjakan oleh para salafi yang telah mendapat petunjuk.Dan sehina hina perkara(dalam agama) adalah perkara yang diada adakan berupa bid"ah..
Dalam kitab al Mausu"ah al Fikhiyah menyebutkan mayoritas ulama Hanafi dan Maliki menyatakan peringatan malam nisfu Sya"ban adalah bid"ah
Barangsiapa yang mengada adakan sesuatu perkara dalam agama (sepeninggalnya) yang sebelumnya belum pernah ada maka ia tertolak.
Huzaifah berucap:Setiap bid"ah adalah sesat meskipun oleh manusia dianggap kebaikan.
Rasul juga bersabda:
Semua bid"ah adalah sesat,dan setiap yang sesat tempatnya di naraka(HR:An Nasai,Ibnu Majah).
Padahal Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 3:
Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah kuridhakan Islam sebagai agamamu.
Apakah kamu kira apa yang diajarkan Rasulullah kurang sempurna padahal ajarannya bukanlah hasil olah pikirnya tetapi wahyu yang diwahyukan sehingga kamu menambah nambah sesuatu yang menurut pikiranmu baik padahal belum tentu baik disisi Allah.
Umar bin Abdul Azis berucap:
Barangsiapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu maka dia akan membuat lebih banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan.
Untuk itu perhatikan sunnah di bulan Sya"ban bukan nisfu Sya"ban antara lain:
Memperbanyak puasa dibulan Sya"ban karena Rasul paling banyak berpuasa dibulan Sya"ban kecuali
puasa Ramadhan.dan besiaplah menghitung hari akan masuknya Ramadhan 
Janganlah salah seorang kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali telah rutin berpuasa pada hari itu(Muttafaq alaih).
Ketika tersisa separoh bulan Sya"ban janganlah kalian berpuasa (HR:Tirmidzi).
Setelah pertengahan Sya"ban sampai tanggal 28 Sya"ban makruh berpuasa sementara 1-2 hari sebelum Ramadhan  dan yaumil syak(hari hari meragukan) diharamkan berpuasa.
Barangsiapa berpuasa pada hari meragukan maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Abu Qosim(Rasul).(HR:tirmidzi dan Abu Dawud).
Menyambut bulan Ramadhan dengan padusan,mandi besar atau keramasan tak ada landasannya.
Satu hadist yang tak jelas sumbernya alias ngawur:
Ya Allah tolonglah abaikan puasa ummat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tak memohon maaf kepada kedua orang tuanya jika masih hidup,tak bermaafan suami istri,dan tak bermaafan dengan masyrakat sekitar Maka barangsiapa menyambut Ramadhan dengan bersukacita maka kulitnya diharamkan tersentuh api neraka.
Rasul bersabda:Barangsiapa berdusta dengan sengaja atas kami maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari api neraka.(Muttafaq alaih).

Dikutip dan disusun oleh ALS,Semarang 18 Juni 2014  saat saat penutupan Dolly.

Saturday, June 14, 2014

KOK HARUS YASIN YA?


Tampaknya surat Yasin begitu populer dan jadi surat primadona bagi mayoritas ummat Islam dikolong langit ini terutama di Indonesia sering bergaung dibaca sendiri atau berjamaah terutama setiap malam Jum"at,saat sakratul maut,ziarah,nisfu sya"ban atau tahlilan.
Surat Yasin yang juga disebut surat Habib an Najjar ,surat Makkiyah surat ke36 Mushaf Usmani terdiri ayat ayat pendek sebanyak 83 ayat dan menurut perincian Nasrudin Baidan terdiri dari 729 kata dan 3000 huruf diturunkan sesudah surat Al Jinn pertengahan waktu antara hijrah Nabi saw ke Habsyah(Ethiopia) dan peristiwa Isra",yang isinya terutama meliputi Risalah kenabian(ayat 1-27),masaalah keimanan(ayat 28-68) dan Informasi sikap orang kafir dan kehidupan akhirat(ayat 69-83).Kenapa surat Yasin ini turun,diriwayatkan oleh Abi-Nua"im al Asbahani yang bersumber dari Ibnu Abbas ra;bahwa ketika Rasulullah saw membaca surat As Sajadah dengan nyaring orang orang Quraisy merasa terganggu dan mereka berencana menyiksa Rasul tetapi tiba tiba tangan mereka kaku dipundaknya dan mata mereka buta total.Kemudian mereka mengharapkan bantuan Rasul dan berkata:Kami mohon bantuanmu atas nama Allah dan atas nama keluarga.
Lalu Rasulpun berdoa ,maka mereka segera sembuh akan tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang beriman,maka turunlah surat Yasin ayat 1 sampai 10.
1.Yasin 2.walqur aanilhakiimi 3.Innaka laminal mursaliina.4."alaa shiraathim mustaqiimi 5.tanziilal "azizirrahiimi 6.litundziraqaw mammaaa undzira aabaaauhum fahum ghaafiiluuna.7.laqad haqqal qaulu "alaaa aktsarihim fahum laa yu"minuuna.8.Innaa ja"alnaa fii a"naa qihim aghlaalan fahiya ilal adzqaani fahum muqmahuuna.9.waja"alnaa mimbaini aidihim saddan waminkhalfihim saddan fa aghsyainaahum fahum laa yubsiruuna.10.wa sawaaa un "alaihim a andzartahum laa yu"minuuna.
1.Allah yang Maha Tahu maksudnya.2.Demi alquran yang penuh hikmah.3.sungguh engkau(Muhammad) adalah salah seorang dari para Rasul.4.(yang berada) diatas jalan yang lurus.
5.(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh(Allah) yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang.6.agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai.7.Sungguh pasti berlaku perkataan(hukuman) terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.8.Sungguh kami telah memasang belenggu dileher mereka lalu tangan mereka(diangkat)kedagu,karena itu mereka tertengadah.9.Dan kami jadikan dihadapan mereka sekat(dinding) dibelakang mereka juga sekat dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.10.Dan sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak memberi peringatan pada mereka namun mereka tidak akan beriman.
Fadhilah membaca surat Yasin yang menggiurkan yang mendorong seseorang membaca surat Yasin antara lain bila dibaca pagi hari akan senang sampai sore bila dibaca malam akan senang sampai pagi.
Kalau belum menikah insya Allah akan dapat jodoh,kalau sedang dipenjara akan segera dibebaskan,kalau ingin menghadap orang penting akan diterima kalau dibaca 25x ketika berangkat dari rumah,yang sakit akan sembuh,yang tersesat akan ditunjuki dan yang haus akan lenyap hausnya.
Bila ditulis kemudian direndam lalu diminum airnya akan sama dengan makan 1000 macam obat.
Ambi air satu timba penuh kemudian celupkan jari telunjuk kanan sambil baca shalawat Nabi 3x,Yasin 7x,ayat ke9 baca 11x,ayat qursyi 99x baru berdoa agar rumah kita dilindungi dari gangguan jin/setan dan manusia jahat lalu dipercikan airnya ketembok halaman,pintu,atap dan membersihka lantai dan sisanya masukkan dalam tanki air.Demikian petunjuk yang tak jelas sumbernya.
Walaupun beberapa hadist yang menjelaskan fadhilah surat Yasin namun tak ada hadist yang shahi menurut Syaikh Al Albani semuanya dhoif bahkam maudhu"(palsu).
Beberapa hadist antara lain :
1.Sesungguhnya pada setiap sesuatu ada jantung dan jantung al quran itu adalah surat Yasin.
   Barang siapa membacanya sama seperti membaca 10x seluruh alquran.
2.Barangsiapa membaca surat Yasin waktu malam maka akan diampuni dosanya pagi harinya.
3.Barangsiapa membaca surat Yasin setiap malam kemudian dia meninggal sama dengan mati syahid
4.Barangsiapa yang memasuki komplex kuburan dan membaca surat Yasin maka pada hari itu akan       diringankan siksa mereka yang dikubur dan akan mendapat pahala sebanyak orang dikuburan.
5.Yassin lamaa quria"t lahu,yasin tergantung niat orang yang membacanya apa yang dihajatkan.
6.Siapa yang membaca surat Yasin untuk mengharap wajah Allah niscaya diampuni dosa dosanya           yang telah lalu,maka bacalah surat Yasin pada orang yang meninggal diantara kalian.
7.Barangsiapa yang membaca surat Yasin disiang hari niscaya dipenuhi kebutuhannya.
8.Sesungguhnya Allah swt telah membaca surat Thoha dan Yasin 1000x sebelum menciptakan               Adam.Maka saat para malaikat mendengar alquran mereka berkata:Beruntunglah bagi ummat yang     diturunkan ini atau beruntunglah lisan yang berucap dengannya dan beruntunglah bagi kita yang          mengembannya.
9.Barang siapa yang berziarah kekuburan kedua orang tuanya disetiap Jum"at lalu membaca Yasin        maka disitu maka dosanya akan diampuni sejumlah tiap hurufnya.Dia ditulis sebagai orang yang          berbakti kepada dua orang tuanya.
   Kalau begitu apa baca surat Yasin itu dilarang?
  Membaca alquran sangat dianjurkan termasuk surat Yasin hanya caranya dengan kaifiat tertentu         harus hari tertentu,dalam jumlah tertentu dan tujuan tertentu itulah yang bertentangan dengan             syari"ah bukankah setiap huruf membaca alquran pahalanya satu kebaikan seperti alif lam mim           maka alif satu kebaikan,lam satu kebaikan dan mim satu kebaikan.
  Membacanya bersama sama dengan satu suara,malam jumat kliwon habis magrib,malam nisfu              Sya"ban dan diulang 25 kali,tujuan menolak bala itu yang tidak dibenarkan.
  Kalaupun doanya terbukti terkabul dengan surat Yasin sebagai wasilah. menurut Ibnu Taimiyah           bukan karena membaca surat Yasin tetapi karena dia sangat berharap, maka Allah mengabulkannya   walau sekiranya dia orang musyrik terutama urusan dunia dan untuk akhirat tunggu dulu.
  Allah berfirman dalam surat Al Baqarah 186:
 Apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad  tentang aku maka jawablah bahwa Aku dekat
 Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaKU.
Maka hendaklah mereka mematuhi segala perintahku dan beriman kepadaKu agar mereka selalu berada dalam  kebenaran.
 Berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna,bertasbih,tahmid,takbir dan tahlil bershalawat kepada     Nabi saw lalu bermohonlah apa yang dihajatkan pada waktu yang ijabah seperti sholat tahajud sepertiga malam,antara adzan dan iqamah,pada saat melafadzkan amiin serentak dengan ribuan malaikat pada  saat sholat berjamaah, sesudah sholat fardhu di mesjid terutama tiga mesjid utama.
Banyak cara yang masyruk sesuai petunjuk Rasul beribadah kenapa kita gunakan petunjuk karangan manusia yang menyeret kita ke bid"ah hakikiyah(tak ada dasar sama sekali) maupun bid"ah idhofiyah (punya dasar tapi caranya menyimpang) yang ujung ujungnya adalah setiap bid"ah itu sesat dan sesat itu tempatnya di naraka.
Semoga tulisan ini jangan dianggap merasa paling benar dan memecah belah ukhuwah Islamiyah tetapi atas dasar kasih sayang dan saling menyelamatkan,aslama yuslimu.Amiin ya Allah.

Dikutip dan disusun oleh:AlS ,Semarang Sabtu 14 Juni 2014 di publish jam 16.30

Wednesday, June 11, 2014

ZIARAH KUBUR,RAHMAT ATAU LAKNAT


Ziarah kubur kemakam ulama atau kiai kondang atau Walisongo menjelang Likuran Ramadhan merupakan tradisi tahunan dengan niat mengalap berkah,kesembuhan penyakit atau kelapangan rizki. Ini latar belakang utama kenapa dahulu Rasul melarang ziarah kuburan sampai hasil evaluasi keimanan para pengikut Rasul dinilai cukup mapan barulah Rasul mengizinkan ziarah kubur buat ummatnya.

Hadist Buraidah bin Al Hushaib ra,Rasul saw bersabda:
Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur namun saat ini berziaralah kekuburan (HR:Muslim) Sebab ziarah kubur akan mengingatkan hari kiamat.(HR:Abu Dawud). Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur sekarang berziarahlah agar ziarah kubur itu mengingatkan kalian berbuat kebajikan.(HR:Ahmad). Namun Rasul bersabda:Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur(HR:Tirmidzi).

Ummi Athiyah berkata :
Kami memang dilarang berziarah kubur tetapi beliau tidak melarang dengan keras.
Menurut Imam Maliki larangan itu hanya berlaku buat wanita muda,yang emosional meratap diatas kubur namun untuk wanita tua yang tidak tertarik lagi pada pria dihukumkan seperti pria.
Namun Syaikh Al Albani menyatakan dibolehkan wanita berziarah kekubur berdsarkan hadist:
Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Bustham bin Muslim dari Abi al-Tyah Yazid bin Humaid dari Abdullah bin bi Malikah:
Bahwasanya Aisyah suatu hari terlihat datang dari arah pekuburan aku bertanya padanya:Wahai ibunda kaum mukminin dari mana anda?Dia menjawab:Dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar.Aku ulang betanya padanya:Bukankah dahulu Rasul saw pernah melarang ziarah kubur?
Dia menjawab:Dulu beliau memamg pernah melarang tetapi kemudian membolehkan berziarah kubur.
Ibnu Taimiyah perintis aliran salafi mengatakan bahwa ziarah kemakam Rasul adalah perbuatan haram bahkan pergi ke Madinah dengan niat kemakam Rasul juga haram dan termasuk syirik.
Dalam Kitab Minjah al Sunnah beliau menyatakan semua hadist yang dinisbatkan kepada Rasul tentang ziarah kemakam Rasul saw semuanya dengan sanad yang lemah.
Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab dengan tegas menyerang kaum Syiah yang meyakini kemuliaan ziarah kemakam para Imam lebih baik dari haji ke Baitullah. 
Sikap Ibnu Taimiyah ditentang oleh sekelompok ulama yang menganjurkan ziarah kemakam Nabi.
Mengajukan argumentasi hadist Nabi saw,dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda:
Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah kematianku sama dengan yang mengunjungi saat aku hidup dan aku akan bersaksi untuknya dihari kiamat.
Dari Anas bin Malik,Nabi bersabda:
Barang siapa dengan niat dan khusyuk datang ke Madinah untuk menziarahiku kelak aku akan memberinya syafaat dan bersaksi dihari kiamat.
Abu Hurairah berkata:Saat ziarah kemakam ibunya,Nabi saw menangis beliau lalu bersabda:
Ziarahilah kubur sebab akan mengingatkan kalian akan kematian.
Dari Anas bin Malik :Sesungguhnya ziarah itu akan melunakkan hati mengundang air mata dan mengingatkan hari kiamat.(HR:Al Hakim).
Al Qurtubi dalam menafsirkan surat al Takatsur 1-2:
Bermega mega telah melalaikan kamu,sampai kamu masuk kedalam kubur.
Ziarah kubur adalah obat penawar paling mujarab untuk hati yang beku oleh karena mengingatkan kematian dan akhirat justru memperpendek angan angan melahirkan kezuhudan akan dunia.
Namun haruslah diingat ada beberapa hal yang penting agar kita tidak dilaknat Allah dan Rasulnya.
Disunnahkan mengucapkan salam ketika melangkah masuk ke-area kuburan kemudian menghadap kekuburan sambil membaca Assalamu"alaikum dara qaumin Mu"minin wa insya Allah bikum lahiiqun keselamatan atas kalian ditempat orang mukmin dan kami insya Allah akan menyusul kalian juga.
Bisa juga dibaca,Assalamu"ala ahlad diyari minal mu"minin wal muslimin wa inna insya Allah ta"ala bikum laa hiqun As alullahu lana wa lakumul afiyah.(HR:Muslim).
Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin kami insya Allah akan menyusul kalian.Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua.
Hendaklah melepaskan alas kaki (Mazhab Hambali).
Hadist Busyair bin Al Kashahshah,Ketika aku mengiringi Rasul ternyata ada seseorang berjalan diarea kuburan dengan memakai sandalnya .
Rasul bersabda: Hai pemakai sandal tanggalkanlah sandalmu.Dia menoleh ternyata Rasul maka segera dilepaskan dan dilemparnya sandalnya keluar area kuburan.
Kecuali banyak duri,kerikil tajam atau penghalang lainnya.
Tidak menginjak atau duduk diatas kuburan,Rasul bersabda:
Sungguh jika seseorang duduk diatas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya itu lebih baik daripada duduk diatas kuburan.
Rasul saw bersabda:Janganlah kalian sholat dikuburan dan janganlah duduk diatasnya(HR:Muslim).
Kecuali tidak sempat menyolatkan dirumahnya.
Umar bin Khatab memeluk kuburan wanita tua yang pernah meminta tolong padanya dan sholat ghaib di kuburannya karena sepulang dari ibadah haji dia baru tahu bahwa wanita tua telah meninggal.
Berdoa dan bersedekah untuk simayat yang beriman karena pahalanya akan sampai kepadanya namun membaca alquran dikuburan menurut Imam Syafii dan Malik dan jumhur ulama tak akan sampai pahalanya kepada simayit hanya untuk yang membacanya
Bersedekah dianjurkan  berdasarkan pada saat Rasul saw ditanya sedekah apa yang terbaik yang dikirimkan kepada sang ibu yang telah meninggal lantas Rasul menjawab::Air!
Ini bukan berarti nenjiram kuburan dengan air atau air bunga melainkan membuat sumur atau sumber air buat kepentingan umum sehari hari atau saluran irigasi untuk pertanian desa.
Doa kepada saudara seiman yang telah meninggal dibenarkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al Hasyr ayat 10:Dan orang orang yang datang sesudah mereka(Muhajirin dan Anshor) mereka berdoa,Ya Rabb kami,ampunilah kami dan saudara saudara kami yang beriman yang mendahului kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang orang yang beriman.Ya Rabb kami,sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasul saw mendatangi makam syuhada Uhud setiap awal tahun sambil bersabda:Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian,sungguh tempat kalian sebaik baik tempat tinggal terakhir.
Namun tidak boleh mendoakan orang kafir yang meninggal dengan alasan toleransi seperti tahlilan dirumah non muslim yang sering ditemui dibeberapa tempat.
Saat Abu Thalib meninggal,Rasul sangat sedih karena pamannya meninggal dalam kemusyrikan beliau bersumpah mendoakan ampunan pamannya itu.Demi Allah aku akan mohonkan ampunan buatmu selama aku tidak dilarang.Allah langsung menegur beliau lewat surat Taubah 113.
Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang beriman meminta ampunkan (kepada Allah) untuk orang musyrik walaupun kaum kerabatnya sendiri sesudah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik adalah penghuni neraka jahannam.
Dari Maqil bin Yasir dia berkata:Rasul saw bersabda:'
Iqra uw "alaa mautakum ,bacakan alquran atas orang yang hampir mati bukan orang yang sudah mati.
Laqqinu mautakum la ilaaha illallahu,talqinkanlah kalimat la ilaaha illallahu kepada orang yang hampir mati atau sakratul maut diantara kalian.bukan dikuburan.
Perbedaan penafsiran kata mautakum dengan sakrataul maut dan sudah jadi mayat membuat dua kubu yang bersikeras mempertahankan dibenarkan atau tidak dianjurkan membaca alquran untuk mayat baik yang belum atau sudah dikuburkan.
Hadist hadist yang menganjurkan membaca Alfateha,surat al Ikhlas dan al Takatsur kepada penghuni kuburan adalah dhaif.
Menurut Imam Malik makruh hukumnya makan,minum,tertawa,banyak bicara dikomplex kuburan padahal dibutuhkan keprihatinan yang mendalam disuasana belasungkawa.
Jangan mencium pintu masuk atau pagar kuburan dan peti mati diatas kuburan.
Tidak menabur bunga atau meletakkan karangan bunga dikuburan karena itu kebiasaan orang Nasrani,Budha dan Konghucu disamping mubadzir adalah saudaranya setan.
Dilarang membangun diatas kuburan,meninggikan dan menyemen kuburan atau menulis sesuatu dari alquran atau syair diatasnya seperti nama dan tanggal wafat, cungkup atau kelambu diatas kuburan Sunan Giri seperti kamar pengantin lebih bagus dari kamar tidurnya selagi masih hidup.
Rasulullah saw melarang menembok kuburan,duduk dan mendirikan bangunan diatasnya.(HR.Muslim,Tirmidzi dan al Nasai).
Cukup dengan meletakkan batu setinggi sejengkal untuk menandai kuburan.seperti yang dicontohkan Rasul saw meletakkan batu diatas kuburan Ustman bin Mazh"um lantas beliau bersabda:
Seburuk buruk orang adalah yang menjadikan kuburan sebagai mesjid.
Orang Yahudi dan Nasrani mendirikan tempat ibadahnya diatas kuburan
Dari Aisyah ra,bahwa Rasulullah bersabda:Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi nabinya sebagai mesjid.
Aisyah ra berkata:Seaandainya bukan karena itu niscaya mereka meninggikan kuburan Rasulullah hanya saja aku khawatir dijadikian mesjid(HR.Al Bukhari).
Mengkhususkan waktu tertentu berziarah kubur umpama hari Jum"at,hari ketujuh,ke40 hari kematian dan hari raya tak ada petunjuknya dari Nabi saw walaupun ada hadist berziaralah kamu dihari Jum"at tetapi hadistnya dhaif.
Memasang lampu diatas kuburan adalah tata cara Ahli kitab dan  Kaum Majusi.
Rasul saw melaknat orang orang yang memberi lampu dikuburan.(HR:Al Hakim).
Tidak boleh memberi sesaji apapun baik bunga,uang,masakan,beras,kemenyan dan menyembelih kurban di kuburan.
Tidak dibenarkan mengambil apapun dari kuburan baik kerikil,tanah,tali,pelepah,kain kafan untuk jadi jimat.Dahulu kebiasaan peziarah mengambil tanah pekuburan Sayyidana Hamzah dan Syuhada Uhud dijadikan tasbih.
Khaqani pujuangga besar abad ke6 Hijrah dalam salah satu syairnya mengimbau orang orang berziarah kemakam Salman al Farisi di Madain dan mengambil tanah kuburannya untuk dijadikan tasbih ,lucunya tidak ada ulama yang memprotesnya.
Jangan berthawaf mengelilingi kuburan dengan niat bertaqarrub ilallah karena thawaf hanya disekiling Ka"bah sesuai firman Allah dalam surat Al Haj 29:
Dan hendaklah mereka melakukan thawaf disekeliling rumah yang tua itu(Baitullah).
Yang terakhir tapi yang sangat menhancurkan akidah adalah meminta tolong kepada mayat walaupun dia seorang Nabi apalagi hanya seorang wali.
Perhatikan surat Yunus ayat 106 Allah berfirman:
Dan janganlah kamu menyembah apa yang yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudharat kepadamu selain Allah sebab jika berbuat demikian itu maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang orang yang zhalim(syirik).
Bertawasul yaitu berdoa lewat perantara dibenarkan kalau sesuai dengan syariat(masyruk) baik dengan perantara nama dan sifat Allah(asma"ul husna),atau amalan sholeh yang telah dilakukan yang berdoa atau orang orang shaleh yang masih hidup.
Perhatikan firman Allah dalam surat Al Araf ayat 180:
Hanya milik Allah asma"ul husna maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asma"ul husna.
Dalam surat Ali Imran 193 Allah berfirman:
Ya Rabb kami,sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman(yaitu),berimanlah kami pada Rabbmu maka kamipun beriman.Ya Rabb kami ampunilah bagi kami dosa dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang yang wafat.
Dari Anas ra dia berkata:Ketika Rasul saw berkhutbah Jum"at seorang berdiri dan berkata:Wahai Rasul berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan buat kami.Maka langitpun mendung kami mendapat hujan hampir laki laki tak bisa pulang kerumah karena hujan terus menerus sampai Jum"at berikutnya.Maka Rasulpun berdoa:Wahai Allah jadikanlah hujan disekitar kami jangan kepada kami.Maka mulailah awan bergeser dari kota Madinah dan hujan diluar kota Madinah.
Bertawasul masyruk kepada Nabi saw atau orang sholeh yang masih hidup bukan orang yang sudah meninggal walaupun kepada Nabi Muhammad saw disebut tawassul manuk(yang dilarang).
Berziarah pada prinsipnya untuk mengingatkan yang masih hidup pasti akan mati maka bersiaplah dengan perbekalan mati tidak perduli kapan mati dan cara bagaimana matinya dan mendoakan saudara yang mati tidak perlu harus ziarah kekuburan yang hanya sekali setahun,apalagi doa untuk almarhum kedua ortu kita sebaiknya setiap selesai sholat fardhu lima waktu itulah persembahan yang luar biasa dari seorang anak terhadap kedua ortu yang dicintainya./

Dikutip dan disusun oleh ALS,Semarang 11 Juni 2014  dipublish jam 21.15

Sunday, June 8, 2014

SHOLAWAT YANG MANA SIH?


Sholawat adalah wujud rasa cinta dan hormat kepada Rasulullah saw dengan memohonkan rakmat dari Allah swt agar rahmat itu melimpah kepada beliau. Kita semua diperintahkan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. Jangankan ummatnya, Allah dan Malaikat saja bershalawat kepada Nabi Muhammad saw:

Perhatikan surat Al-Ahzab 56:
Innallaaha wamalaa ikatahuu yushalluuna "alannabii yaa ayyuhalladzina aamanuu shalluu "alaihi wasallimu. tasliima.Sesungguhnya Allah dan para Malaikat bershalawat untuk Nabi.Wahai orang orang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.
Kalau Allah bershalawat dengan mencurahkan rahmatnya kepada Rasil saw maka manusia dan malaikat dengan memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmatNya kepada Rasul saw.
Bukankah Rasul sudah dijamin Allah masuk syurga perlukah lagi doa kita untuk beliau?
Siapa saja yang berdoa kebaikan buat siapapun justru Allah akan merahmatinya apalagi bershalawat untuk Nabi Muhammad habibullah (kesayangan Allah).
Rasul bersabda:Barangsiapa yang mengucapkan shalawat kepadaku satu kali niscaya Allah akan memberi rahmat kepadanya sepuluh kali.(HR:Muslim).
Rasul juga bersabda:Barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan memberi rahmat kepadanya sepuluh kali dihapuskan kesalahan darinya sepuluh kesalahan dan diangkat untuknya sepuluh derajat.(HR.An Nasai) dan barangsiapa yang bershalawat kepadaku sepuluh kali diwaktu pagi dan sore sepuluih kali syafaatku akan menemuinya dihari kiamat.(HR:Thabrani).
Pada hadist yang lain Rasul saw bersabda:
Orang bakhil  dan celaka itu itu ialah orang manakala aku disebut disisinya maka ia tidak mau mengucapkan shalawat kepadaku dan orang yang paling utama disisiku dihari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca shalawat kepadaku, (HR:Tirmidzi).
Bila salah seorang diantara kalian berdoa maka hendaklah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah lalu bershalawat untuk Nabi saw kemudian berdoalah dengan apa saja.(HR:AbuDawud,Ahmad).
Bagaimana bunyi shalawat yang sesuai tuntunan Rasulullah saw(ma'tsur)?
Dari Ka"ab bin Ujrah ,ia berkata:Rasulullah saw menuju kami lalu kamipun berkata:
Kami telah mengetahui mengucapkan salam padamu lalu bagaimana bershalawat padamu?
Beliau menjawab::Ucapkanlah,Allahumma shalli ala Muhammad wa ala "ali Muhammad,kamasolaita "ala Ibrahima innaka hamidum majid,allahumma barik ala Muhammad wa alaa ali Muhammad kamabarokta ala Ibrahima innaka hamidum majid (HR Bukhari Muslim).
Dari Abu Mas"ud ia berkata:
Rasul saw datang kepada kami,dan kami bersama Sa"ad bin Ubdah lalu Basyar bin Sa"ad berkata kepada beliau:Allah memerintahkan kami bershalawat kepadamu wahai Rasulullah lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu?
Lalu beliau bersabda:Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ,kamasholaita ala ali Ibrahim wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad,kamabaraakta ala ali Ibrahim filalamina innaka hamidum majid.
Sementara Al Hafidz al Iraqi dan As-Shakawi menyatakan shalawat ini banyak riwayatnya dan masing masing dengan lafadz yang berbeda.
Dan lafadz yang telah disepakati kesahihannya adalah:
Allahumma shalli ala Muhammad wa "ala ali Muhammad kamasholaita ala Ibramim wa "ala ali Ibrahim wa ""ala ali Ibrahim wabarik "ala Muhammad wa "ala ali Muhammad kamabarokta "ala Ibrahim wa "ala ali Ibrahim filalamina innaka hamidum majidu.
Ya Allah berilah kasih sayang kepada Nabi Muhammad saw Engkau memberi kasah sayangMu
kepada Nabi Ibrahim as dan keluarganya dan berkahilah Nabi Muhammad saw dan keluarga
nya sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya diantara makhluk makhlukMu.
Lafadz shalawat ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi dari sekelompok ahli hadist seperti tersebut dalam syarah Dala"il al Khairat.
Imam Nawawi dalam kitab al Adzhar menyatakan bahwa shalawat ini adalah bentuk yang lebih utama daripada bentuk shalawat yang lain oleh karena bentuk shalawat ini telah dikukuhkan dalam dua kitab hadist shahih Bukhari-Muslim dan diabadikan sebagai bacaan tasyahud akhir.
Disebut shalawat Ibrahimiyah dicantumkan Nabi Ibrahim bukan nabi lainnya karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling afdhol setelah Nabi Muhammad saw dan Allah swt bertajalli padanya dengan keindahanNya.Inilah bentuk asli shalawat yang diajarkan Rasulullah saw.
Rasul bersabda:Barangsiapa membaca shalawat ini aku bersaksi untuknya dihari kiamat dengan sebuah persaksian dan memberinya syafaat ,hadist Hasan dan perawinya adalah perawi yang sahih.
Lafadz shalawat yang tersingkat adalah Allahumma sholli "ala Muhammad atau Shallallahu alaihi wassalam bila disebut nama Nabi Muhammad saw agar tak termasuk orang bakhil.
Sedangkan lafadz siyadah(sayyidina) yang dicantumkan didepan nama Nabi Muhammad dan Ibrahim adalah bagian dari adab atau tatakrama menurut Ahmad bin Hajar dalam kitab Alo-Jauhar al Munadham.Allah berfirman dalam surat An Nur 63:
La taj"aluu du"aa-arasuuli bainakum kadu"aa-i ba"dikum ba"dhan,Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian(yang lain).
Apalagi hadist yang menyatakan:Hadist Latusyyduni Fi as sholat,Janganlah menambahkan lafazd sayyidina menyebut namaku dalam sholat adalah hadist palsu.
Rasul bersabda:Saya adalah sayyid keturunanAdam pada hari kiamat,saya orang pertama kali terbelah kuburnya,dan orang pertama dibenarkan memberikan syafaat.(HR:Muslim,AbuDaud).
Ketika Saad bin Muadz ra datang,Rasulullah saw bersabda kepada orang orang Anshar :
Sambutlah sayyid(pemimpin) kalian .(Hr:Bukhari).
Rasul saw bersabda:Sesungguhnya anakku ini (Hasan bin Ali bin Abi Thalib) adalah seorang sayyid (pemimpin) (HR:Bukhari).
Umar bin Khatab menambah tasyahud pertama ;Asyhadu alla illaha illallah wasyhadu anna muhammadan Rasulullah dengan Wahdahula syarikalahu.(HR:Abu Daud).
Dengan dalil dalil ini maka mereka yang pro dengan penambahan sayyidina didepan nama Muhammad saw membenarkan dalam shalawat baik didalam maupun diluar sholat karena tidak bertentangan dengan shalawat yang ma"tsur.
Sementara Al Hafidz Al-Asqalani pernah ditanya apakah disyariatkan tambahan sayyidina didepan nama nabi Muhammad saw?
Lebih diutamakan lafadz yang ma"tsur(sesuai dalil),andai tambahan kata sayyidina dianjurkan Rasulullah tentulah para sahabat dan tabi"in  lebih dulu mengamalkannya namun belum pernah ada satu riwayatpun para sahabat/tabi"in yang mengucapkan kalimat ini.
Perhatikanlah Imam Syafii dalam pengantar buku beliau yang merupakan acuan pengikut madzhabnya tertulis Allahumma shalli alaa Muhammad tanpa sayyidina.
Inilah yang pada perkembangannya muncul macam shalawat yang menurut mereka baik sehingga menghilangkan warna asli dari shalawat versi Rasulullah.
Banyak shalawat yang dengan model khusus sesuai pikiran pengarangnya seperti Shalawat Nariyah.Munjiyat,Nurul Anwar,Basya irul Khairat,Al Mughniyah,Badawi Kubro,Nurul Al Qiyamah
Mudhuriyah,Sirri,Fateh,Jauharatul Kamal,Ismul Alaihil Adzhami,Sanusi dan banyak lagi yang menawarkan fadhilah yang banyak kalau istiqamah mengamalkannya.
Shalawat Nariyah adalah salah satu shalawat buatan manusia yang paling masyhur
Padahal shalawat Nariyah berasal dari nama pencetusnya syaikh Nariyah yang katanya hidup zaman Rasul namun  shalawat Nariyah tak pernah diajarkan Rasul saw,sahabat tabi"in,tabi tabi"in dan para ulama Imam mazdhab.
Coba perhatikan bacaan shalawat Nariyah:
Allahumma shalli shalaatan kaamilah wasallim salaamantaamman a"la sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil "uqad,wa tanfariju bihil kurab wa tuqdhaa bihil hawaa-ij watunaalu bihir-raghaa-ib wa husnul khawaatim wayustasqal ghamaamu bi wajhihil kariim,wa "alaa aalihi wasahbihi fi kulli lamhatiuw wa nafasim bi "adadi kulli ma"luumil laka yaa rabbal "aalaamiin.
Ya Allah limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita nabi Muhammad saw,yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang menemui jalan buntu,dan terbukanya kesempitan serta dipenuhi semua niat,dan diperolehnya semua pemberian serta khusnul khotimah dan diturunkannya hujan lantaran keagungan beliau.Demikian pula limpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau didalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang Engkau ketahui wahai zat yang menguasai seluruh alam.
Ditemui beberapa baris mengkultuskan Nabi Muhammad antara lain:
Tanhalu bihil "uqadu,terlepas segala kesulitan karena nabi Muhammad saw.
Watan fariju bihil kurobu,segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi muhammad saw.
Watuqdha bihil huwaij,segala kebutuhan bisa terpenuhi karena nabi Muhammad saw.
Padahal dalam surat Al Araf 188,Allah berfirman:
Katakanlqah:Aku tidak berkuasa memberi manfaat bagi diriku dan tidak pula kuasa menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah dan sekiranya aku ingin mengetahui yang ghaib tentulah aku tidak akan ditimpa kemudharatan,aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang orang beriman.
Allah berfirman dalam surat Yunus 31:
Katakanlah:Siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran,penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan.
Seorang lakilaki datang kepada Rasul saw lalu berkata kepda beliau:Atas kehendak Allah dan kehendakmu.Maka Rasul saw bersabda:Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu(tandingan) bagi Allah .Katakanlah:atas kehendak Allah semata (HR:Nasaa"i).
Beberapa keutamaan shalawat Nariyah antara lain menurut ulamanya:
Bila mengalami kesusahan atau kehilangan barang wiridkan shalawat ini 4444x insya Allah barang yang hilang akan cepat kembali kalau tidak sipencuri akan mendapat musibah.
Demikian juga untuk melancarkan rizki,tercapainya hajat besar,menjauhkan dari kejahatan manusia.
Barang siapa yang membaca shalawat ini setiap hari sebelas kali maka Allah akan menurunkan rizki dari langit dan mengeluarkannya dari bumi dan mengikutinya dari belakang walaupun tak diingini.
Sementara shalawat Munjiyat(penyelamat) menurut Syaikh Shalih Musa Al Diarir dari Thariqat Asy-Syadzili mendapatkannya dari Rasul lewat mimpi dikapal yang hampir karam dilanda badai dahsyat setelah dibaca secara berjamaah baru sampai 300x badai langsung mereda seharusnya harus 1000x.
Bila dibaca 41x saat anak lahir insyaallah anak akan jadi orang shaleh dan taat pada ortu dan guru.
Kalau dibaca 40x setelah sholat fardhu insyaalah rezeki lapang,kesedihan hilang,menolak bala,mudah segala urusan dan menerangkan hati.
Untuk hajat yang sangat mendesak laksanakan sholat hajat dua rakaat tengah malam baca shalawat munjiyat 1000x insyaalah segera terkabul.
Lafadz shalawat Munjiuyat versi syaikh Musa Al Diarir:
Allahumma shalli "alaa Sayyidina Muhammadan Shalatan tunjina bihaa min jamii "il ahwali wal aafaati wataqdhilanaa bihaa jamii "alhaajaati watuthohhirunaa bihaa min jamii"isayyiaati watarfa"unaa bihaa "indaka "aladdarojaati watubalighunaa bihaa aqshol ghooyaati min jamii"ilkhoirooti fil hayaati waba"dal mamaati innaka "alaa kulli syai-in qodiir.,Ya Allah limpahkanalah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw dengan rahmat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari semua kedaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan,yang dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan kepada kami hajat,yang dengan rahmat itu Engkau akan mensucikan kami dari semua keburukan yang dengan rahmat itu Engkau akan mengangkat kami setinggi tinggi derajat yang dengan rahmat itu Engkau akan menyampaikan kami kepada sesempurna maksud dari semua kebaikan pada waktu hidup dan setelah mati karena sesungguhnya Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Walaupun lafadznya tak ada unsur pengkultusan  nabi Muhammad tetap saja karangan manusia walaupun pengakuannya diperoleh dari Rasul lewat mimpi.
Sayyidul Abdul Qadir al Jaelani menyatakan menerima sholawat Basya irul Khoirot (Kabar gembira tentang berbagai kebaikan) melalui ilham dari Allah swt menurutnya inilah sholawat yang paling sesuai dengan hadist nabi mampu membuka 70 pintu rahmat dan lebih utama dari membebaskan 1000 jiwa,menyembelih 1000 qurban,bersedekah 1000 dinar dan berpuasa 1000 bulan.
Bagaimanapun karena membaca shalawat termasuk ibadah maka haruslah ittiba" sesuai dengan petunjuk Rasul bukan pikiran dan perasaan manusia.
Anehnya mengamalkan shalawat bid"ah buatan manusia bersemangat sementara shalawat Ibrahimiyah yang merupakan ajaran yang Al Ma"sum ditinggalkan.
Rasul bersabda:Barangsiapa mengada adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak sesuai kedalam urusan urusannya maka dia tertolak.(HR:Bukhari ,Muslim dan Aisyah ra.).
Siapa saja yang membuat sesuatu yang baru bagi agama ini yang bukan bagian darinya maka perbuatan itu tertolak.(Muttafaq Alaihi).
Apalagi shalawat adalah doa haruslah ucapkan dengan suara lembut tak perlu suara keras karena Allah sangat dekat lebih dekat dari urat leher kita sendiri dan Allah Maha Mendengar.
Allah berfirman dalam surat al Araf 55:
Ud"uu rabbakum tadharru"an wakhufyatan innahuu laa yuhibbul mu"tadina,Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut.Sungguh Dia tidak menyukai orang orang yang melampaui batas.
Karena tergiur fadhilah dengan membaca shalawat, mengerti atau tidak bukan masaalah tanpa diteliti keabsahannya dan kandungan maknanya akhirnya tanpa disadari rontok aqidah nauzubillahi mindzalik

Dikutip dan disusun oleh ALS ,Semarang  6 Juni 2014 published jam 17 wib.

Tuesday, June 3, 2014

TAHLIL ATAU TAHLILAN


Tasbih ungkapan Subhanallah,tahmid ungkapan Alhamdulillah,takbir ungkapan Allahuakbar dan tahlil adalah ungkapan Laa ilaha illallah. Dianjurkan dibaca sesudah salam setiap sholat ditambah shalawat nabi saw sebelum berdoa. Memperbanyak membaca tahlil termasuk amal ibadah yang sangat baik.

Rasul bersabda:Barang siapa membaca laa ilaha illallhu wahdahula la syarikalahu lahulmulku walahul hamdu wahua alaa kullii syaiinqadiir seratus kali,sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya,dicatat baginya seratus kebaikan,dihapus daripadanya seratus keburukan dan lafal jalalah tersebut baginya menjadi perisai bagi syaitan selama satu hari hingga waktu petang dan barang siapa yang mengucapkan subhanallahu wabihamdihi dalam sehari seratus kali maka dihapus kesalahannya walaupun seperti buih dilaut.(HR:Muslim).

Tahlilan atau Yasinan adalah tradisi membaca surat Yasin dan kalimah Tahlil pada hari hari tertentu sesudah kematian seseorang dibuka dengan rangkaian bacaan alFathiha,surat al Ikhlas,alFalak,an Nas,al Baqarah ayat 1-5,wa ila hukum ilaahuw waahid laa ilaha illa huwar-rahmanur rahiim,.ayatul Kursii dan seterusnya ditutup dengan allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa tudhlanaa ba"dahu birahmatika ya arhamar rahimiina walhamdulillahi rabbil "aalamiina.

Dasar pemikirannya adalah :Dari Ma"qil bin Yasir dia berkata;Nabi bersabda:
Iqra uw "ala mautaakum,Bacakan surat Yasin atas orang yang mati diantara kalian.
Laqqinuw mautaakum la ilaa illallahu,Talkinkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mati diantara kalian (HR:Abu Dawud).

Namun sebagian ulama menafsirkan kata mauta sebagai orang yang hampir mati(sakratul maut) bukan orang yang sudah mati (mayit).
Alasannya bagi orang hampir mati bila bisa mmengucapkan la ilaha illallah diakhir hayatnya pastilah masuk kesurga,fa innahu kaana akhiru kaalamihi laa ilaha illallahu "indal mauti dakhalal jannata.
Menurut ulama yang berpendapat bahwa kata mauta adalah mayit, maka pahala bacaan tahlil yang dihadiahkan kepada almarhum
Ulama juga berbeda pendapat hadiah pahala bacaan yang dikirim untuk mayit.
Imam Ahmad,Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Syafei mengatakan pahala sampai ke mayit dengan izin Allah dalilnya hadist nabi:
Dari Anas bahwa Rasul saw bersabda:
Barang siapa memasuki pekuburan dan membaca surat Yasin niscaya Allah memberikan keringanan untuk ahli kubur dan dia mendapat hasanah sebanyak orang mati yang ada disana.
Dari Abu Hurairah dia berkata,Rasulullah bersabda:
Barangsiapa memasuki pekuburan lalu membaca surat al Fatihah,Qul huwallahu Ahad dan alhakumut takatsur,lalu dia berdoa;Sesungguhnya aku memberikan pahala Kalam Mu yang telah aku baca kepada penghuni pekuburan ini dari kalangan mukminin dan mukminat niscaya mereka semua akan menjadi pemohon syafaat kepada Allah taala untuknya.
Dari Ali secara marfu" bahwa Rasulullah bersabda:
Barang siapa melewati pekuburan dan membaca Qulhuwallahu Ahad sebelas kali lalu dia menghibahkan pahalanya untuk orang orang mati yang ada disitu niscaya diberi sesuai dengan jumlah orang mati diditu.
Walaupun semua hadist diatas dhaif tetap saja dipertahankan bisa dipakai sebagai acuan padahal hadist yang pasti sahih saja masih menemui perbedaan dalam penafsiran.
Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafii sendiri merupakan pendapat yang masyhur bahwa pahala yang dikirim tidak akan sampai kemayit.
Imam Suyuthi salah satu ulama dari dari madzhab Syafi"i menyatakan:
Karena menurut ketetapan dalam madzhab kami,Syafi"iyah bahwa pahala membaca al quran adalah untuk pembacanya bukan untuk yang dikirimi bacaan.
Dasar pemikirannya adalah firman Allah dalam surat al Baqarah 286:
Dan seseorang itu tidak akan memperoleh melainkan pahala dari amalannya sendiri,
Laha makasabat wa alaiha maktsabat,baginya pahala atas apa kebaikan yang diusahakanya dan atasnya siksaan atas apa kejahatan yang diusahakannya.
Perhatikan juga firman Allah dalam surat al Fathir 18,az Zumar 7,an Am 161,al Isra 15,an Najm38,
Walataziru waa ziratun ukhra,dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Rasul bersabda:Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus segala amalnya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah,ilmu yang diajarkan dan doa anak yang shaleh.(HR:Muslim)
Menurut Abdul Muhsin penulis kitab Syarh Sunan Abi Daud tidak ditemukan satu petunjukpun sebagai alasan dibenarkan membaca alQuran bagi orang yang sudah mati dikuburan apalagi hadist hadist yang dijadikan dalil tidak sahih.
Pada waktu Ja"far bin Abi Thalib syahid dalam medan perang Rasul meminta para sahabat menyiapkan makanan bagi keluarga Ja"far karena mereka ditimpa kesedihan (HR:Abu Dawud).
Tak ada tuntunan dari Rasulullah mengenai upacara hajatan sesudah kematian.
Rasul menganjurkan memberi tanda kubur agar tahu siapa yang dikubur,dan mendoakan atau memohonkan ampun kepada Allah.(HR:Abu Dawud) dan berziarah kekubur.(HR:Muslim).
Pada saat Rasul ditanya sedekah apa yang terbaik yang dikirimkan kepada sang ibu yang telah meninggal ?Rasul menjawab :Air untuk mereka yang sangat langka air(sumur atau irigasi).
Imam Syafei dalam kitab al Umm berkata:
Dan aku membenci al ma"tam yaitu prosesi berkumpul ditempat keluarga mayat walaupun tanpa tangisan karena hal itu akan menambah kesedihan dan membutuhkan dana padahal beban kesedihan masih melekat.
Jabir bin Abdullah al Bajali berkata:
Kami para sahabat menganggap kegiatan berkumpul dirumah keluarga mayat serta menghidangkan makanan oleh mereka merupakan bagian dari Riyahah(meratapi mayat).
Apalagi tahlilan dikaitkan dengan bilangan hari sesudah kematian sangat menyerupai upacara kepercayaan Hindu,Budha atau Animisme yang beranggapan kalau seorang meninggal dunia maka ruhnya akan datang kerumahnya pada malam hari untuk mengunjungi keluarganya.
Sekiranya dirumah tidak ada yang berkumpul malam pertama,ketiga,ketujuh,keempat puluh keseratus dan keseribu hari setelah kematian mengadakan upacara sesaji dengan pembacaan mantera maka ruh akan memasuki jasad anggota keluarga alias kesurupan..
Dalam tahlilan sesaji diganti dengan nasi dan lauk pauk sedangkan mantera diganti dengan zikir dan membaca ayat qur"an seperti alfatihah,ayatul kursii,yasin dan sebagainya,
Pada saat kongres penganut agama Hindu se Asia tahun 2006 di Lumajang Jatim salah satu hal yang disampaikan adalah ungkapan rasa syukur luar biasa kepada Tuhan mereka,karena ajaran agama mereka yang disebut geblak yakni peringatan hari kematian pada hari pertama,kedua,ketiga,ketujuh,keempat puluh,keseratus dan keseribu hari,untuk kemaslahatan ummat manusia diamalkan oleh sebagian ummat Islam.
Ingatlah pesan Rasul saw:Barang siapa menyerupai suatu kaum maka mereka termasuk golongan kaum tersebut (HR:AbuDawud.
Janganlah kamu bertasyabuh bil kuffar,meniru niru upacara orang kafir.
Allah berfirman dalam surat al Isra ayat 36:
Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui tentangnya.Sesungguhnya pendengaran,penglihatan dan hati kamu semuanya akan diminta pertanggung jawabannya.
Sunan Ampel mengingatkan Sunan Kalijaga yang masih melestarikan selamatan tersebut :
Jangan ditiru perbuatan seperti itu karena termasuk bid"ah.
Sunan Kalijaga menjawab:
Biarlah,nanti generasi setelah kita ketika Islam telah tertanam dihati masyarakat maka budaya tahlilan akan hilang dengan sendirinya.
SunanKalijaga(RadenSyahid),SunanBonang(MakdumIbrahim),SunanKudus(Ja"farShadiq),Sunan Gunung Jati(Syarif Hidayatullah) dan SunanMuria(RadenPrawoto) adalah kaum abangan sedangkan Sunan Ampel(Raden Rahmat),SunanGiri(Raden Paku) dan SunanDrajat(RadenKasim) adalah kaum putihan.
SunanKalijaga,adalah satu satunya wali asli pribumi(Jawa)  mengusulkan,agar adat istiadat lama seperti selamatan,bersaji,wayang dan gamelan dimasuki rasa ke ISLAMAN, sementara Sunan Ampel beranggapan jangan jangan adat istiadat dan upacara kuno dianggap masyarakat sebagai ajaran Islam.
Sultan Agung menyadari jika ajaran Islam yang rasionalis dan realistis disebarkan di Pulau Jawa ajaran itu pasti tidak laku maka diatur strategi agar orang Jawa tidak lari ke Hindu,Budha atau ajaran nenek moyangnya dengan mengadopsi unsur sinkretisme dan mistisisme sehingga orang Jawa tak merasa asing dengan Islam dan santai dengan agama baru yang dipeluknya.
Inilah yang terjadi sekarang disaat parawali telah tiada tanpa pembentukan kader yang matang dalam memperkenal Islam yang sejati terjadi alkulturasi agama Hindu dan Islam sehingga sulit membedakan warna Islam dan Hindu yang sebenarnya.
Dalam perjalanan sejarah walisongo yang  sering muncul kisah kisah Walisongo versi Jawa adalah berbau kejawen,abangan ;kebatinan dan takhyul dan khurafat.
Padahal ini bukan kesalahan Walisongo dan bukan ajaran Walisongo tetapi adalah otaknya ahli syirik,jururamal,bid"ah dan khurafat memutar balikkan riwayat Walisongo lihatlah ziarah yang dianjurkan Rasul agar mengingat mati malah dijadikan ajang kemusyrikan untuk mengalap berkah kemakam Walisongo.
Yang terakhir tetapi tidak kalah pentingnya bahwa Mukatamar NU pertama di Surabaya tanggal 21 Oktober 1926 mencantumkan pendapat Ibnu Hajar al Haitami menyatakan bahwa selamatan kematian adalah bid"ah yang hina namun tak sampai diharamkan dan merujuk juga kepada Kitab lanatut Thalibin.

Dikutip dan disusun oleh ALS  Semarang 1 Juni 2014.