BINGKISAN ROSULULLAH VIA ABI UNTUK BUNAYYA

Pernikahan bukan sekedar seremonial ada wali dan dua orang saksi,tetapi adalah suatu mitsaqon gholizan (perjanjian yang berat)yang menuntut keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing dengan penuh keadilan dan keseimbangan yang akan diminta pertanggungan jawabnya kelak dihari perhitungan.

DI SURGA FIRDAUS KITA BERSATU

Aku tidak mau ikut gila,buruk muka cermin kok dibelah. Kulitku hitam legam,hidungku pesek,posturku bulat pendek,cukuplah kalau aku dijuluki sitampang brengsek. Kemiskinan yang melanda hidupku melengkapi diriku,mengapa tidak ada satupun gadis yang mau melirikku. Tiga puluh lima tahun sudah aku menapak dibumi Allah,menambah predikatku si Bujang Lapuk.

PLUTOKRASI DAN KLEPTOKRASI

SUMUT bukan singkatan Sumatera Utara tetapi diplesetkan dengan : SEMUA URUSAN MUSTI UANG TUNAI. Baik itu urusan politik,ekonomi ,hukum,apapun harus pakai uang. Ada uang abang disayang tidak ada uang abang melayang.

Dilemma

Salah seorang calon tersebut haruslah meninggalkan agamanya dan beralih kepada agama calon yang sangat dicintainya. Bayangkan diotakmu yang bersih apa yang akan terjadi kalau kau rela menggadaikan akidahmu dengan DUNIA YANG HINA DAN GILA ini?

Dialog Musa dan Tuhannya

Ya Allah ya Tuhanku Maha Pencipta diriku dan manusia seutuhnya engkau kurniakan akal nurani serta kehidupan penuh kenikmatan mengapa diakhirat engkau lemparkan mereka keneraka,tanya Musa yang sedang dilanda perang batin yang melanda jiwanya.

Thursday, July 10, 2014

OH LAILATUL QADAR KAMI MENCARIMU

                                                       ALS
Hampir separoh perjalanan dibulan Ramadhan sudah kita lalui, lagi  menapak kaki dijaur Maghfirah alias pengampunan dari Allah setelah melewati batas jalur Rahmah menuju jalur bebas api neraka.
Penggalan sepuluh hari pertama dibukakan pintu rahmat dan kalau sukses bisa menembus penggalan sepuluh hari kedua akan dibukakan pintu maghfirah(pengampunan) dari Allah untuk melangkah kepenggalan sepuluh hari ketiga yaitu akankah dibebaskan dari siksaan azab naraka dan meraih derajat taqwa yaitu manusia yang paling mulia disisi Allah.
Dipenggalan sepuluh hari terakhir malam malam ganjil duduk bersimpuh lailatul qadr malam yang mulia penuh berkah lebih baik dari seribu bulan.
Namun sebagian ulama berpendapat malam lailatul qadr adalah malam diturunkannya al Quran dan menurut Ibnu Ishaq terjadinya hanya satu kali tidak berulang setiap tahunnya.
Inna anzalnaahu fi lalilatil qadr ,sesungguhnya kami menurunkannya(al quran) pada malam kadar.
Pendapat yang lain lailatul qadr itu berada dalam malam malam ganjil sepuluh akhir bulan Ramadhan yang datang setiap tahunnya dimana kita dianjurkan mencarinya.
Dari Ubaidah bin Shamad:Rasulullah saw bersabda kepada kami tentang lailatul qadr .
Beliau bersabda:
Dia dalam bulan Ramadhan dipuluhan yang akhir,malam 21,23,25,27,29 atau akhir bulan Ramadhan Barangsiapa yang mengerjakan qiyam pada malam itu karena imannya kepada Allah dan mengharapkan ridhanya niscaya diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.(HR Ahmad
Dari Aisyah ra:Rasulullah bersabda:Carilah lailatul qadr itu dimalam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari Ramadhan.(HR:Bukhari dan Muslim).
Dari Muawiyah bin Abi Sufyan:
Dari Nabi saw bahwasanya apabila beliau menjelaskan tentang lailatul qadr maka beliau bersabda:
Dia adalah malam ke 27.(HR:Abu Dawud).
Dishahihkan oleh Asy syaikh Al Albani dan Asy Syaikh Muqbil.
Menurut Ubay bin Ka"ab,Ibnu Abbas dan kebanyakan para sahabat lainnya bahwa lailatul qadr itu adalah malam 27 Ramadhan.
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Asy Syaikh Abdullah bin Quud mengatakan lebih memungkinkan terjadi malam 27 Ramadhan oleh karena telah ada hadist yang menjelaskannya.
Ada sebagian Ulama menetapkan al Qadr dengan mengatakan bahwa huruf pada kalimat Lailatul Qadr dalam tulisan Arab ada sembilan dan diulang dalam surat Al Qadr sebanyak tiga kali bila dikalikan 9x3 =27 maka malam 27 Ramadhan adalah lailatul qadr.
Menurut Hasbi Asshidiq agar kita menghidupkan semua malam dibulan Ramadhan seperti halnya ada satu saat  dihari Jum"at doa sangat ijabah  maka sebaiknya kita berdoa sepanjang hari Jum"at.
Allah menyembunyikan sholat wustha dalam sholat lima waktu supaya kita memelihara semuanya.
Allah menyembunyikan mana taat yang mendapat ridhaNya supaya kita tetap taat sepenuh hati.
Allah menyembunyikan maksiat yang paling dibenciNya supaya kita cegah semua maksiat.
Allah merahsiakan hari kiamat dan ajal seseorang supaya supaya selalu dalam persiapan.
Wa maa adraa kama lailatul qadr.apasih malam qadar itu?
Lailatulqadri khairun min alfi syahrin,malam qadar itu lebih baik dari seribu bulan.
Tanazzalul malaaikatu warruuhu fiiha bi idzni rabbihim minkulli amrin,diturunkan para malaikat dan Jibril pada malam itu dengan izin Allah.
Salaamun hiya hatta mathla"il fajri,sejahteralah malam itu sampai terbit fajarQS.al Qadr 2-5)..
Dasar turunnya ayat ini Imam Malik ra dalam kitabnya Almuwaththak menerangkan:
Aku mendengar dari ulama ulama yang ahli mengatakan bahwa suatu waktu Nabi saw duduk duduk merenungkan umur umat manusia dahulu kala sangat panjang dibandingkan umat manusia sekarang.
Nabi saw khawatir ummat Islam tak bisa menandingi ibadah ummat nabi nabi terdahulu akhirnya Allah memberikan Lailatul qadar yang lebih baik dari seribu bulan.
Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Rasul saw pernah menyebut seorang Bani Israil suka beribadah malam hari dan siangnya memerangi orang kafir terus menerus selama seribu bulan.
Kaum Muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut.Maka turunlah surat al Qadr(1-3).
Sahabat sahabat Nabi umumnya masuk Islam setelah umur 40 tahun sehingga tak mungkin beribadah seperti laki laki bani Israil selama 83 tahun 4 bulan oleh karena sisa umur mereka rata rata 20-30 thn,
Ayat ini menegaskan bahwa satu malam qadr lebih baik dari amalan laki laki bani Israil selama seribu bulan.(HR:Ibnu Jarir).
Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan maksudnya Allah swt menetapkan secara rinci takdir segala sesuatu selama satu tahun sampai tahun yang akan datang inilah sebabnya disebut Lailatur Qadar(malam penentuan taqdir).
Lailatul Qadar terjadi pada setiap tahun ia berpindah pindah diantara malam malam yang ganjil sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sesuai dengan kehendak Allah swt.
Jangan sia siakan lailatul qadar berlalu begitu saja.
Barangsiapa menegakkan sholat pada lailatul qadar atas dorongan iman dan mengharap baalasan dari Allah diampuni dosa dosanya yang telah lalu.(HR:Bukhari,An Nasa"i dan Ahmad).
Rasul bersabda:
Telah datang padamu bulan Ramadhan yang penuh berkah,Allah telah mewajibkan atas kamu puasa Didalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan .Barangsiapa tidak diberikan kebaikanNya maka sungguh dia tidak diberikan kebaikan.(HR:An Nasa"i dari Abu Hurairah).
Dijelaskan dalam surat al Baqarah 185:Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadhan bulan yang didalamnya al Quran sebagai petunjuk bagi manusia.
Allah berfirman dalam surat Ad Dukhan ayat 3-5:
Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah yaitu urusan besar dari sisi kami.Sesungguhnya kamilah yang mengutus rasul rasul.
Dalam surat at Thariq 2-3 Allah berfirman:
Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu?Yaitu bintang yang cahayanya menembus.
Rasul bersabda:
Wahai manusia sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar penuh berkah yaitu bulan yang didalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan,(HR:Ibnu Khuzaimah).
Apa tanda tanda lailatul qadar itu?
Walaupun quran dan hadist tidak memberi ketegasan tentang saat lailatul qadar namun Nabi saw menjawab pertanyaan para sahabat mendekati kearah tanda tanda lailatul qadar itu antara lain:
Terbit matahari diwaktu pagi putih bersih,bagai bulan purnama,tidak menyilaukan dan dsiang bolong walaupun sinarnya sangat terang tapi tidak terasa panas malamnya sangat nyaman dan segar.
Yang penting apa yang dilakukan Rasulullah saw selama sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sebagai acuan ibadah kita dalam rangkan mencari lailatul qadar.
Menurut Aisyah ra :Rasulullah saw menghidupkan malamnya membangunkan istri istrinya tidak berhubungan biologis dengan mereka menyuruh istrinya ikut beribadah meraih lailatul qadar.
Melakukan i"tikaf mulai dengan niat kemudian  menetap dalam mesjid ,berhalwat didalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah(taqarrub) dan menjauhkan diri dari maksiat sebelum terbenam matahari malam dua pulh satu Ramadhan melipat gandakan ibadah sunnah seperti istighfar,tasbih,tahmid dan takbir,membaca al quran serta shalawat, berdoa sebanyak banyaknya dan berbuat kebaikan menolong orang,bersedekah dan sebagainya.
Syarat sahnya i"tikaf adalah Islam,berakal(mumaiyis,suci dari hadast besar dan berdiam dimesjid.
Keluar dari mesjid sebentar untuk mandi,makan,minum,buang air tak membantalkan i"tikaf kecuali berjima"(bersetubuh) sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah 187:
Jangan engkau campuri mereka itu(istrimu) sedangkan engkau beriktikaf didalam mesjid.
Hakikat dari i"tikaf adalah memutuskan dengan khalayak ramai untuk taqarrub kepada Allah.
Sofyan Ats Tsauri berkata:Berdoa pada malam qadar itu lebih saya sukai daripada sholat karena Aisyah ra diperintahkan Nabi saw berdoa pada malam itu.
Doa yang paling afdhol adalah:
Aisyah ra bertanya kepada Rasul saw:Jika akan mendapat lailatul qadar apakah doa yang dibaca?
Rasul menjawab:Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa"fu "anhu;Ya Allah sungguh Engkau Zat pemberi maaf Engkau suka memberi maaf maka maafkanlah aku.(HR:Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Bertanya Jawabir kepada Adh Dhahhak:Bagaimana pendapat anda tentang perempuan yang sedang nifas,haid,orang yang sedang dalam perjalanan dan orang yang sedang tidur nyenyak apakah mereka mendapat bagiannya dimalam qadar itu?
Adh Dhahhak menjawab:Mereka semua mendapatkannya diberikan bagiannya dari malam qadar itu oleh Allah yang Maha pengasih dan Maha penyayang.
Bagi perempuan haid atau nifas walaupun tidak boleh sholat atau puasa tetapi dibolehkan membaca al quran,berdoa, bersholawat dan bersedeqah.
Rasul bersabda:Sesungguhnya Allah melihat pada malam qadar itu kepada orang orang mukmin dari umat Muhammad lalu dimaafkan dan dirahmatinya mereka,kecuali empat golongan yaitu peminum arak,anak yang durhaka kepada kedua ortunya,mereka yang selalu bertengkar dan memutuskan tali silaturrahim

Dikutip dan disusun oleh:ALS Semarang 11 Juli 2014 jam 14.15


Sunday, July 6, 2014

DOA LAGI DOA LAGI

Doa(ad du"aa) artinya memanggil,meminta tolong atau memohon sesuatu perlindungan atau
perubahan.Memohon kepada manusia adalah perbuatan hina sementara bermohon kepada
Allah adalah mulia.Ingatlah Allah murka kalau hambanya enggan meminta kepadaNya sedangkan manusia merasa bosan kalau sesamanya berulang kali meminta tolong padanya.
Rasul bersabda:Barangsiapa tak pernah berdoa kepada Allah maka Allah murka padanya.
Tidak ada yang yang lebih mulia disisi Allah selain daripada doa.(HR:Ahmad)
Orang bijak ngomong:Hiasilah tidurmu dengan tetesan air wudhu,selimutilah dirimu dengan kalimah syahadat,awali tidurmu dengan sepotong doa lelapkanlah matamu dengan alunan zikrullah semoga mimpi indah menjadi realita.
Bila mimpi indah tak menjadi kenyataan bukan berarti harapan tidak dapat diraih,cobaan akan terus datang silih berganti dan kebahagian tak pernah abadi hanya dengan kesabaran dan doa kebahagiaan akan selalu menghampiri.
Mahatma Gandhi pernah bicara:Tanpa doa sudah lama saya gila.
Rasul bersabda:
Doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi(HR:Abu Ya"la).
Tanpa senjata(doa) bagaimana menghadapi musuh utama yaitu syaitan alias iblis,bagaimana rumah keimanan bisa berdiri tanpa tiang(doa) pastilah meraba dalam kegelapan tak tentu arah tanpa cahaya langit dan bumi yaitu doa itu sendiri.
Orang berdoa tak mengenal putus asa sebesar apapun musibah mendera hidupnya karena Nur Ilahi selalu menerangi kalbunya.
Orang bijak berucap:
Jangan sesali apa yang sudah pergi jangan tangisi apa yang sudah tiada tapi bangkitlah dan bina kembali apa yang telah hilang dan pergi.
Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup yakinlah pintu lain dibukakan.Tetapi kita sering terpaku terlalu lama pada yang tertutup sehingga tak tampak pintu lain yang terbuka.
Rasul juga bersabda:Doa adalah otaknya ibadah(HR:Tirmidzi).
Ibadah akan amburadul tanpa otak(ilmu) oleh karena itu harus ittiba"sesuai tuntunan Rasulullah saw.
Bagaimana bisa ittiba" kalau tidak mau belajar minimal mau mendengar.
Ingatlah penghuni neraka mayoritas mereka yang tak mau mendengar,kata Umar bin Khatab.
Rasul juga bersabda:Akan muncul dalam ummat ini satu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam berthaharah dan berdoa (HR:Ahmad dan Abu Dawud).
Mereka berdoa menurut cara nenek moyangnya,meminta sesuatu yang tak mungkin dikabulkan oleh karena berlebih lebihan atau untuk sesuatu yang haram.
Tetaplah berdoa kapan saja dimana saja baik waktu senang maupun susah karena Allah selalu bersama hamba hambaNya.
Allah berfirman dalam surat Al Mu"minun 60:
Berdoalah kepadaKu,niscaya Aku perkenankan bagimu.
Sesungguhnya Allah Maha pemalu dan Maha pemurah.Allah malu bila ada hambanya yang memohon kepadaNya lalu dibiarkan kosong dan kecewa.(HR:Al Hakim).
Dalam hadist Qudsi Allah berfirman:
Barangsiapa bermohon kepadaKu diwaktu dia senang maka Allah akan kabulkan doanya dikala dia susah,barang siapa memohon maka akan Aku kabulkan doanya,dan barangsiapa merendahkan diri kepadaKu maka Aku angkat derajatnya maka barangsiapa bermohon kepadaKu dengan merndahkan diri maka Aku merahmatinya maka barangsiapa memohon pengampunanku Aku ampuni dosanya.
Rasul juga mengingatkan:
Ambillah kesempatan berdoa ketika hati sedang lembut oleh karena ada rahmatnya(HR:Ad Dailani).
Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahsiakan dari yang lain .
Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah Azza wajalla maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan Allah.Dan Allah tak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai
atau lengah.(HR:Turmidzi) dari Abu Hurairah.
Apabila kamu berdoa janganlah berkata:Ya Allah ampunilah aku kalau Engkau menghendaki ,rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki.
Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakinya dan tidak ada paksaan terhadapNya.(HR:Bukhari dan Muslim).
Bagaimana bisa berdoa dengan kesungguhan hati kalau doa sekedar pelengkap dari satu upacara dan diucapkan dengan terburu buru apalagi yang memimpin dan jamaah tidak mengerti apa yang diminta.
Dari Fadhalah bin Ubaidah ia berkata:Rasulullah saw bersabda:
Apabila seseorang diantara kamu berdoa hendaklah dimulai dengan memuji Allah berterima kasi kepadaNya kemudian membaca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw lalu berdoa sesuai dengan keinginannya.(HR:Ahmad dan Abu Dawud).
Sebaiknya lafaz doa menggunakan lafaz yang terdapat dalam Al Quran dan Hadist maka jika tidak sesuai dengan keinginan kita maka boleh dengan lafaz keinginan kita.
Satu hal yang jadi ikhtilaf adalah apakah doa harus dengan suara rendah atau boleh nada tinggi.
Kelompok yang pro dengan suara rendah beralasan berdasarkan dalil dalil:
Allah berfirman dalam surat Al Baqarah 186:
Dan apabila hamba hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku maka jawablah bahwa Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahKu dan hendaklah mereka itu beriman kepadaKu agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Karena Allah sangat dekat lebih dekat dari urat leher kita sendiri tidak perlu bersuara keras.
Allah juga berfirman dalam surat Al Araf 55 dan 205:
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut sungguh Dia tidak menyukai orang orang yang melampaui batas.
Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah.
Abu Musa al As"ari berkata:
Ketika Rasulullah saw berperang menuju Khaibar saat melewati lembah rombongan mengeraskan suara takbir maka Rasulullah saw mengingatkan:Pelankan suara kalian sesungguhnya kalian bukankah menyeru Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Dekat dan dia bersamamu.(HR:Bukhari).
Jelas Allah dan Rasulullah saw mengimbau berdoa atau berdzikirlah dengan suara rendah karena Allah sangat dekat,selalu bersama diantara hamba hambanya dan Maha Mendengar dan tidak tuli.
Sementara dari kelompok yang pro suara tinggi beralasan dengan dalil sebagai berikut:
Allah berfirman dalam surat Ali Imran 191:
Yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil berkata:Ya Rabb kami,tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia sia .Maha suci Engkau maka peliharalah kami dari api neraka.
Dari Ibnu Abbas berceritra:Aku mengetahui dan mendengarnya (berdzikir dan berdoa suara tinggi) apabila mereka selesai melaksanakan sholat dan hemdak meninggalkan mesjid.(HR:Bukhari Muslim).
Ibnu Ada pernah berucap:Pernah saya berjalan bersama Rasulullah saw bertemu dengan seorang laki laki dimesjid,sedang mengeraskan suaranya untuk berdzikir,Saya bertanya;Wahai Rasulullah mungkinkah dia melakukan ini dalam keadaan Riya?Rasul menjawab:Tidak,dia sedang mencari ketenangan .Namun Rasulullah saw bersabda:Keutamaan dzikir adalah yang pelan dan sebaik baik dzikir adalah sesuatu yang mencukupi.
Imam Syafii berkata:Tujuan Rasul mengeraskan suara ketika berdzikir atau berdoa untuk mengajarkan orang orang yang belum tahu.
Imam Nawawi mengkompromikan antara doa/dzikir suara tinggi dan rendah'
Merendahkan suara lebih terpilih kalau ada keraguan menimbulkan riya,mengganggu orang tidur atau sedang sholat sementara mengeraskan dzikir lebih terpilih bila dengan niat mengingatkan hati orang yang lalai agar merenung menghayati dzikir ,memberi semangat mampu menghilangkan kantuk.
Jadi tinggi rendahnya suara dzikir tergantung situasi dan kondisi dan kalau seorang berdoa atau dzikir merasa khusyuk dengan suara rendah atau tinggi sambil duduk atau berdiri silakan saja.
Dzikir atau doa berjamaah merupakan tradisi bagi kelompok ini baik sesudah sholat maupun dalam acara tertentu dalam kelompok besar yang disebut Istighosah Kubro dimesjid atau dilapangan dengan pengeras suara dipimpin oleh seorang Imam yang diamini oleh peserta majelis dzikir dimana dzikir yang dibaca adalah dzikir Jami"iyah Ahli Thariqah al Muktabaroh an Nadhiyah.
Apakah istighosah qubro salah,bila  tampil untuk menandingi majelis maksiat yang sudah merambah?
Namun kelompok yang pro suara rendah tak mengenal doa dzikir berjamaah sesudah sholat yang dipimpin seorang Imam apalagi mengelar dzikir akbar atau istighosah.
Rutinitas sebelum sholat berjamaah baik sebelum atau sesudah adzan melantunkan syair atau sholawatan sambil menunggu Imam datang dengan alasan untuk syiar dan agar jamaah tak bicara.
Hadist dari Sa"id bin Musayyab,ia berkata:
Satu ketika Umar berjalan,kemudian bertemu dengan Hassan bin Tsabit yang melantunkan syair di mesjid.Umar menegur Hassan namun Hassan merespons aku telah melantunkan syair dimesjid yang didalamnya ada seseorang yang lebih mulia darimu kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah dan Hassan melanjutkan bicaranya Bukankah engkau telah mendengar sabda Rasul saw.Jawablah pertanyaanku Ya Allah mudah mudahan Engkau menguatkan dengan Ruh al Qudus.
Abu Hurairah menjawab: Ya Allah benar(aku telah mendengarnya).(HR:Abu Dawud).
Komentar yang pro suara pelan kalimat yadzkuruuna dalam surat Ali Imran 191 adalah mengingat bersifat umum bukan berdzikir berjamaah.
Kalau tujuan mengajarkan orang yang belum tahu bukan berarti terus menerus tanpa batas.
Begitupan terserah kepada masing masing diri mana yang rasional dan berkenan dihati yang penting jangan gara gara doa dan dzikir ummat Islam malah berseteru dan saling mengkafirkan.
Ada yang perlu diingat Fatwa Lajnah Da"imah Saudi bahwa berdoa setelah sholat fardhu bukanlah sunnah yang dilakukan dengan mengangkat kedua tangan baik oleh Imam maupun Makmum maupun bersama sama.Dan itu adalah bid"ah karena tidak pernah dilakukan Rasulullah saw maupun para sahabat Menurut Syaikh Ibnu Bazz ketua Majelis Ulama Arab Saudi:
Tak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada kondisi yang tidak pernah ditemukan pada masa Nabi saw seperti berdoa ketika selesai sholat ,duduk antara dua sujud,sebelum salam ketika sholat Jum"at atau sholat Ied.Namun ketika berdoa meminta hujan saat khutbah Jum"at atau sholat Ied maka disyariatkan mengangkat kedua tangan sebagaimana dilakukan Nabi saw.
Namun boleh berdoa sesudah sholat fardhu tapi tidak mengangkat tangan dan tidak bersama sama apalagi mengusap muka sesudah berdoa ba"dah sholat atau sehabis salam penutup sholat..
Tidak ada satupun hadist shahih tentang mengusap muka dengan kedua tapak tangan sesudah berdoa.
Semua hadistnya sangat dhaif tak bisa dijadikan alasan tentang sunnahnya
Malah menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ra menyatakan:
Tidaklah tepat jika seseorang selesai sholat dia lalu berdoa namun yang lebih tepat adalah berdoa waktu dia sedang bermunajat yaitu dalam sholat bukan setelah sholat saat munajat berakhir.
Maka bukan petunjuk Rasulullah saw berdoa sesudah salam kecuali berniat untuk menutupi kekurangan yang ada dalam sholat.Mengangkat tangan memang menentukan makbulnya berdoa namun tidak disemua kondisi terutama sesudah sholat.
Hadist yang paling masyhur tetapi dhaif menurut Ibnu Rajab dan ulama lainnya adalah":
Nabi bersabda: Dalam sholat hendaknya kamu merendahkan diri dan khusyuk lalu hendaknya mengangkat kedua tanganmu (sesudah sholat) lalu katakanlah:Wahai Robbi,wahai Robbi.
Sebaik baik berdoa adalah sebelum salam karena Rasul bersabda:Sesudah bacaan tasyahud kemudian ia berdoa yang ia suka .(HR:Bukhari).
Dari Muadz bahwa Rasulullah saw berwasiat kepadanya:
Janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap dhubur sholat(akhir sholat) :Allahumma a"inni a"la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik,Ya Allah tolonglah aku,untuik berdzikir dan bersyukur dan memperbaiki ibadahku kepadaMu.(HR:An Nasa"i).
Dari Umamah ra ia berkata:Rasul ditanya oleh para sahabat:
Tentang waktu waktu apa doa lebih didengar Allah?Rasul menjawab:
Pada waktu tengah malam dan pada akhir tiap sholat fardhu(sebelum salam) (HR:Turmidzi).
Dari Jabir ra:Sesungguhnya pada waktu malam ada saat dimana seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah baik terkait urusan duniawi atau ukhrowi niscaya Allah mengabulkannya dan saat itu ada setiap malam.(HR:Muslim).
Apabila tersisa 1/3 malam hari Allah Azza wajalla turun kelangit bumi dan berfirman:Adakah orang yang berdoa kepadaKuakan Kukabulkan.Adakah orang yang berisitghfar kepadaKu,akan Kuampuni dosa dosanya.Adakah orang yang memohon rezeki kepadaKu,akan Kuberi rezeki.Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan kuatasi kesulitannya.
Yang demikian berlaku sampai terbit fajar(subuh).(HR:Ahmad).
Dari Abu Hurairah ra Rasul saw membicarakan hari Jum"at beliau bersabda:
Pada hari itu ada satu saat bila  seseorang muslim sedang sholat bertepatan dengan saat itu kemudian ia bermohon kepada Allah niscaya Allah mengabulkannya Dan beliau memberi isyarat bahwa waktu itu sangat sebentar.(HR:Bukhari dan Muslim ).
Banyak yang tak tahu waktu ijabah suatu doa adalah diantara adzan dan iqamah malah bukannya berdoa tetapi bersyair atau sholawatan dengan suara nyaring sehingga mengganggu kekhusyukan orang orang yang sedang berdoa.
Dari Anas bin Malik dia berkata:Rasul telah bersabda:
Doa diantara adzan dan iqamah tak ditolak.(HR:Ahmad,Abu Dawud dan Turmidzi).
Sebaiknya sesudah sholat berjamaah duduklah sebentar jangan langsung terburu buru keluar.
Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya para malaikat memintakan rahmat untuk salah seorang dari kamu selama masih duduk ditempat sholatnya dan sebelum berhadast para malaikat mendoakan ya Allah ampunilah dosanya dan kasihanilah dia
Begitupun berdoa jangan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orag lain .
Ali berkata:Rasulullah saw lewat ketika aku sedang berdoa.Ya Allah rahmatilah aku.lalu beliau menepuk pundakku sambil berkata:
Berdoa jugalah untuk kaum muslimin jangan khusus untuk pribadi.Sesungguhnya perbedaan antara doa untuk umum dan khusus seperti bedanya langit dan bumi.(HR:Ad Dailani).
Jangan lupa mohon doa kedua orang tua karena doa keduanya sangat ijabah dan jangan berpergian jauh tanpa doa karena tak pernah ditolak Allah.
Tiga macam doa dikabulkan tanpa diragukan lagi yaitu doa orang yang didzalimi ,doa kedua orang tua dan doa seorang musafir dengan tujuan yang baik.(HR:Ahmad dan Abu Dawud).
Rasul juga bersabda:Ada tiga orang yang tak ditolak doanya:
Yaitu orang berpuasa sampai berbuka,penguasa yang adil dan orang yang didzalimi.Doa mereka diangkat Allah keatas awan dan dibuka pintu langit baginya dan Allah bertitah:Demi keperkasaanKu Aku memenangkan mereka meskipun tidak segera.((HR:Tirmidzi).
Oleh karena itu sepanjang berpuasa berdoalah jangan lewatkan dengan tiduran santai tak berguna dan
pilihlah pemimpin yang adil yang telah terbukti kejujuran dan kepeduliannya apalagi dianiaya dengan fitnah yang keji kalau menginginkan baldatun thayyibatun warabbun ghafur yaitu negara yang makmur sentosa dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah.
Satu hal yang penting disadari agar tidak berputus asa dalam berdoa.Rasul bersabda:
Tidak seorangpun berdoa kepada Allah kecuali dikabulkanNya dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal yaitu dipercepat terkabul doanya didunia atau ditunda disimpan(untuk tabungan akhirat) dan atau mencegahnya dari musibah yang seharusnya menimpanya.(HR:At Thabrani).
Satu hal lagi yang perlu diingat pesan Rasulullah saw :Barangsiapa yang ingin doanya terkabul dan kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan.(HR:Ahmad).
Allah lebih mengetahui tentang apa yang ditakdirkannya,belum tentu doa yang tidak segera dijabah karena Allah menolaknya jadilah orang bersangka baik terhadap keputusan Allah inilah sebenarnya kunci kebahagian dunia akhirat.
Begitupun kita harus introspeksi kenapa doa kita tidak terwujud mungkin makanan minuman maupun pakaian dari bahan yang haram atau diperoleh dengan cara yang haram.
Nabi menceritakan tentang seorang musyafir dengan rambut kusut masai dan berdebu mengangkat kedua tangannya kelangit(berdoa) Ya Rabbi,Ya Rabbi padahal makanan minuman dan pakaiannya haram bagaimana dapat dikabulkan doanya.(HR:Muslim).
Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 172:
Wahai orang orang yang beriman makanlah dari yang baik baik dari apa yang kami rizkikan padamu.
Semoga kita tidak termasuk kadalam golongan yang demikian.Amiin.

Disusun dan dikutip oleh ALS ,Semarang 8 Juli 2014, dipublish jam 9.10 wib.sehari menjelang pilpres.

Sunday, June 29, 2014

DZIKIR GIMANASIH?

                                                             ALS

Dzikir maknanya ingat,secara syar"iyah maksudnya mengingat dan memuji Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah(taqarrub ilallah) agar tahu diri bahwa kita ini makhluk yang lemah dengan demikian senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa.
Pupuslah rasa keangkuhan,takabbur dan terbangunlah kejujuran karena merasa selalu diawasi Allah.
Allah berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 35 dan 41:
Laki laki dan perempuan yang banyak menyebut asma(nama) Allah maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.(35)
Hai orang orang yang beriman berzikirlah(dengan menyebut asma Allah),zikir yang sebanyak banyaknya .(41)
Dalam surat Al baqarah 152 Allah juga berfirman:
Ingatlah aku, niscaya aku ingat padamu dan bersyukurlah padaKu dan janganlan engkau mengingkari nikmatKu .
Allah berfirman lagi dalam surat Al Munafiqun ayat 9:
Hai orang orang beriman jnganlah hartamu dan anak anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah,barangsiapa berbuat demikian maka mereka itulah orang yang merugi.
Allah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran 180-181:
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat bukti kekuasaan Allah bagi orang yang berakal yaitu orang orang yang mengingat Allah waktu berdirberdiri,duduk maupun berbaring dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata Ya Tuhan kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan percuma.
Kebahagiaan hanya dirasakan bila didalam hati tenteram dan nyaman yang hanya dicapai bila orang selalu mengingat Allah.
Camkanlah firman Allah dalam surat Ar Ra"d 28:
Yaitu orang orang beriman dan  hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tenteram.
Rasul bersabda: Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallahu ((HR:Thirmidzi)
Rasul juga bersabda:
Sesungguhnya aku berkata bahwa bahwa kalimat Subhanallahu wal hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih disukai daripada apa yang dibawa oleh matahari terbit.(HR:Bukhari Muslim).
Rasul saw bersabda:Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang terbaik dan paling suci disisi Rajamu(Allah),yang akan mengangkat derajatmu lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak dan lebih baik kalau kamu bertemu musuhmu lalu kamu memenggal lehernya.
Para sahabat yang hadir berkata:Mau wahai Rasulullah lantas Rasulullah saw bersabda:
Zikirlah kepada Allah Yang Maha Tinggi.
Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dengan yang tak mengingatNya laksana antara orang hidup dan mati.
Antara doa dan dzikir tak bisa dipisahkan keduanya adalah ibadah oleh karena itu dalam mengamalkannya haruslah ittiba" sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw .
Dzikir sesudah sholat ikuti apa yang dituntun Rasul saw jangan ditambah tambah seperti dilakukan dengan berjamaah apalagi suara keras .
Mulailah dengan bacaan astaghfirullah sebanyak 3x,ampunilah aku ya Allah
Barangsiapa yang melazimkan istighfar niscaya Allah akan mengeluarkannya dari segala kesulitan dan membuka rezeki dari arah yang tak diduga duga(HR:Ahmad,Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Kemudian baca Allahumma antas salaam waminkas salam  tabaarakta yadzal jalaali wal ikraam.Ya Allah Engkau pemberi keselamatan dan dariMu keselamatan Maha suci Engkau wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia.(HR:Muslim).
Jangan ditambah dengan bacaan:Wa ilaika ya "udus salaam fahayyina rabbana bis salaam wa adkhilna jannata daaras salaam karena bukan berasal dari Rasul saw.
Lalu baca La ilaha illallahu wahdahula syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wahuwaa ala kulli sya"inqadiiru ,
Tidak ada Tuhan melainkan Allah tak ada sekutu bagiNya dan bagiNya kekuasaan dan pujian yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian dibaca Allahumma laa maani"alima a"thaita wa laa mu"thiya limaa mana"ta wa laa yanfa"u dzal jaddi minkal jaddi.
Ya Allah tak ada yang mampu menahan sesuatu yang telah Engkau berikan dan tak ada yang mampu memberi sesuatu yang Engkau cegah.Tak ada manfaat kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya untuk menebus siksaMu.(HR:Bukhari).
Bacalah tasbih(subnallah) 33x,tahmid(alhamdulillah) 33x dan takbir(allahu akbar)33x lalu digenapkan dengan La ilaha ilallahu wah dahula syarikalahu lahu mulku walahul hamdu dan seterusnya.
Dari Abu Hurairah ra:Rasulullah saw bersabda:
Barang siapa yang bertasbih,tahmid dan takbir masing masing sebanyak 33x setelah melakukan sholat fardhu sehingga sejumlah 99x menggenapkan untuk keseratus dengan la ilaha illallah wahdahula syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa a"la kulli syai"inqadir maka ,kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih dilautan.(HR:Muslim).
Kemudian membaca ayat Kursi ,al Ikhlas, al Falaq dan an Nas.
Barang siapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai menunaikan shalat fardhu maka tak ada yang menghalanginya masuk syurga kecuali kematian(HR:At Thabrani).
Uqbah bin Amir ra berkata,Rasulullah saw memerintahkan agar membaca surat al Ikhlas dan surat Al Muaduwidzat (Al Falaq dan An Nas) setiap selesai sholat fardhu.(HR:Abu Dawud).
Rasul menghitung dzikir dengan jari tangan bukan dengan krikil apalagi biji tasbih.
Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra bercerita :
Saya melihat Rasulullah saw menghitung dzikir dengan tangannya)(HR:Ahmad)
Dari sahabat wanita Yusairah ra ( termasuk wanita yang ikut bai"at aqabah) berkata:
Rasul berpesan kepada kami para wanita:
Wahai para mukminah kalian harus rajin bertasbih,bertahlil,mensucikan nama Allah.Janganlah kalian lalai sehingga melupakan rahmat.Hitunglah dengan jari kalian karena semua jari itu akan diminta untuk bicara.(HR:Ahmad,Abu Dawud,Turmidzi).
Ditambah oleh Muhammad bin Qudamah, berzikir dengan tangan kanannya((HR:Abu Dawud).
Rasul selalu memulai dengan yang kanan ketika melakukan hal yang baik baik.
Aisyah ra berkata:Nabi saw suka mendahulukan yang kanan ketika mengenakan sandal,menyisir rambut dan bersuci dan dalam semua urusan beliau(Hr:Bukhari).
Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar:
Meletakkan salah satu ujung jari pada berbagai ruas jari jari yang lain
Satuan dan puluhan dengan tangan kanan sementara ratusan/ribuan dengan tangan kiri .
Sebagai mana doa maka zikirpun haruslah dengan suara rendah tak mengganggu orang lain yang sedang berdoa atau beribadah.
Allah berfirman dalam surat Al Araf   55  dan  205:
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut sungguh Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas.
Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dang dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang orang lengah.
Abu Musa al Al as"ari berkata:
Ketika Rasulullah saw memerangi dan menuju Khaibar melewati lembah lalu mereka mengeraskan suara takbir,Allahu Akbar,La ilaha illallah ,maka Rasul saw bersabda:
Pelankan,sesungguhnya kamu tidaklah menyeru kepada yang tuli dan yang tak ada.Sesungguhnya ) kamu menyeru(Allah) Yang Maha Mendengar dan Maha dekat dan Dia bersamamu (HR:Bukhari).
Ibnu Katsir ra berkata:Oleh karena Allah berfirman wa duunil jahri minal qauli(dan dengan tidak mengeras suara) demikian zikir dusukai tidak dengan suara berlebihan(Tafsir Ibnu Katsir).
Al Qurtubi berkata:meninggikan suara berzikir terlarang.(Tafsir Al Qurtubi).
Bagaimana kalau berzikir sambil menari dan memukul rebana?
Yang pertama kali melakukannya adalah teman teman Samiri (Zaman nabi Musa).Ketika Samiri membuat patung anak sapi yang bisa bersuara untuk mereka,lalu mereka menari mengelilingi dan berpura pura menampakkan cinta kepada Allah.Itulah tarian penyembah sapi.
Orang sufi berselawat sambil memukul rebana,meniup seruling dan membacakan al Qur an disebut Sama"atau Taghibiir.
Imam Syafii berkata: Di Irak aku meninggalkan taghibiir yaitu perkara yang diada adakan oleh Zanadiqah(orang orang Zindiq yang menyimpang mereka menghalangi manusia dari al Quran.
Imam Ath Thurthusi tokoh ulama Malikiyah dari kota Qurthubah (wafat 520 H) ditanya tentang menghadiri Sama" atau Taghibiir beliau menjawab  batil dan sesat.
Ibnu Taimiyah ra:Telah diketahui dengan pasti dari agama Islam bahwa Nabi saw tidak mensyariatkan kepada orang orang soleh dan para ahli ibadah dari umat beliau aagar mereka berkumpul dan mendengarkan bait bait yang dilagukan dengan tepuk tangan atau pukulan rebana.
Allah berfirman dalam surat Al Araf 180:Hanya milik Allah Asma"ul Husna maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Asma"ul Husna itu dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut namaNya).Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Banyak orang yang menyimpang dalam menyebut Nama Allah(Asma"ul Husna).
Ada model zikir 10 000 harian antara lain:
Minggu :Ya Hayyu ya Qayyum
Senin :La hawlawala quwwata illa billahil alliyal adzim
Selasa:Shallallahu ala Muhammad
Rabu : Astaghfirullahal adzim
Kamis:Subhanaka inni kuntu minadzalimin
Jumat :Ya Allah
Sabtu : Laa ilaha illallah
Model dzikir sesat lainnya untuk mendapat ilmu karamah dengan membaca shalawat,puasa beberapa hari,lalu wirid ya Allah,Ya Rasulullah ,Ya syaikh Abdur Qadir Jaelani .Ya Allah saya minta karomahnya Syaikh Abdul Qadir Jaelani .
Mewiridkan sembilan asma"ul husna tetapi salah satunya Ya Mali(bukan nama Allah),dibaca 9x dengan menahan nafas.
Zikir sesat yang seperti ini yang harus disingkirkan karena penyimpangan dalam menyebut Asmaul Husna dan mereka ini akan mendapat balasan sesuai dengan yang mereka amalkan.

Saturday, June 21, 2014

DOLLY UZUR SUDAH DIKUBUR

                                                                  ALS

Lokalisasi prostitusi legendaris Dolly di Desa Putat Jaya Surabaya bukan Putra Jaya Malaysia yang katanya terbesar diAsiaTenggara lahirnya akhir November 1953 dibidani oleh Advonso Dollyra Chavid yang dikenal dengan Tante Dolly sangat jeli dengan bisnis esek esek  telah dikubur oleh deklarasi 107 warga setempat dihadapan Trismaharani walikota Surabaya bersama Gubernur Jatim,Menteri Sosial di Islamic Center pada tanggal 18 Juni 2014 jam 21.00 wib didukung oleh 58 organisasi Islam,Majelis Ulama Indonesia ,Komnas Ham dan Lembaga Da'wah dari beberapa kampus.
Langkah berani Trismaharani patut diacungi jempol untuk diikuti oleh daerah lain se Indonesia dalam rangka amal ma"ruf nahi mungkar menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran karena masih ada 183 tempat pelacuran dengan 230.000 PSK yang masih berkiprah diseluruh Indonesia diperkirakan melayani 6.9 juta pelanggan bisnis berahi.
Trismaharani bukan tidak beralasan sebagai pemimpin muslimat dia harus menaati tuntunan Rasulullah saw kalau melihat kemungkaran hendaklah kamu cegah dengan tangan(kekuasaan),bila tak mampu coba dengan lisan(perkataan),kalau juga tak mampu hendaklah berdoa dalam hati agar Allah melenyapkan kemungkaran itu,itulah selemah lemah iman disamping.didukung oleh Peraturan Daerah No 9 Tahun 1999 tentang larangan penggunaan bangunan untuk kegiatan prostitusi.
Yang lebih menggores dihati Risma bagaimana nasib masa depan anak anak disekitar lokalisasi yang setiap hari menyaksikan kemaksiatan didepan matanya padahal anak sangat mudah meniru apa yang dilihat dan didengarnya daripada apa yang diajarkan padanya sehingga tatkala remaja mereka menjadi bagian dari kehidupan prostitusi.Demikian laporan Janitra yang beruntung dikirim ortunya kepondok pesantren setelah sembilan tahun kembali kedesanya menemukan teman teman sebayanya sudah menjadi calo pelacur Inilah contoh satu babak bagaimana Dolly menyeret generasi muda harapan bangsa kejurang kemaksiatan pencemaran moral,menularkan penyakit dan merusak rumah tangga pelanggan tetapnya.
Dilaporkan lebih kurang 1,9 juta wanita yang menikah dengan pria pembeli sex menderita AIDS.
Sekitar Juni 2012 ditemukan sebanyak 3368 kasus ibu rumah tangga menderita AIDS dan 775 balita ketularan AIDS dari ibunya.
Keberadaan lokalisasi yang dihuni 1449 Penjaja Sex Komersil(PSK),311 mucikari yang menempati lahan seluas 2 hektar  dimana perputaran uang sebesar 5 milyard  perhari mengalahkan distrik lampu merah di Phat Pong Bangkok dan Geylang Singapura membuat Surabaya lebih dikenal dengan Ikon Dollynya seperti Indonesia lebih dikenal dengan  Balinya kini Dolly tinggal memory setelah 61 tahun dilegalisir  jadi ajang bisnis nikmat berahi.
Diatas lokalisasi haram ini akan dibangun pusat bisnis sentra pedagang kaki lima enam lantai meyalurkan mucikari,PSK yang ingin tukar professi dan pedagang sekitar lokalisasi.
Pendistribusian uang 5 juta perorang akan membantu untuk modal kerja adalah kebijakan pemerintah yang luar biasa karena bukan ditindak atau diberi sangsi tetapi malah diberi sangu.
Celakanya para PKS mengklaim penghasilannya Rp12 juta perbulan sehingga menuntut agar dicarikan pekerjaan yang yang seimbang.
Rasanya tidak adil kalau pelaku kemungkaran dengan alasan kemiskinan disubsidi habis habisan sementara para pemulung,pedagang asongan.kuli fabrik dibiarkan dengan kemiskinannya.
Kemiskinan selalu dijadikan biang keladi pelacuran padahal kemiskinan adalah masaalah sosial yang harus diatasi dengan cara bermartabat bukan lewat jalan pintas pelacuran.
Sekiranya pemda meminta perusahaan perindustrian swasta yang puluhan jumlahnya merekrut lima orang mantan PSK saja sebagai buruh mungkin bisa mengatasi penganguran paska penutupan.
Seperti kebijakan bupati Lamongan tahun 1993 perlu ditiru, ketika menutup lokalisasi Nguwok,Kecamatan Modo,Kabupaten Lamongan tanpa bermasaalah, melalui kebijakan pendekatan lewat para mucikari dengan pendekatan agama,kemasyarakatan dan ekonomi yang cermat dimana wisma mereka dibeli Pemda dan uangnya untuk modal para mucikari mengganti professinya dan lahan lokalisai kini dibangun pasar hewan yang mampu mensupply sapi seribu ekor setiap tahunnya ke Jakarta dan kota kota besar lainnya di Jawa.
Namanya kebijakan tentu ada yang pro dan kontra dengan alasan berbagai argumentasi.
Mereka yang menentang beralasan bahwa lokalisasi mutlak diperlukan dengan alasan kemaksiatan tak mengganggu kepentingan orang lain dan mudah dikontrol dan dibina jadi warga yang baik.
Bahkan mereka mengadakan Tabligh Akbar dengan mengundang seorang Ustadz yang berkoar koar membenarkan keabsahan keberadaan lokalisasi.
Padahal justru lokalisasi pelacuran meningkatkan aksi perzinahan dan melegalisr perbuatan zina secara terang terangan  tidak mengurangi sex bebas diluar karena gaya hidup mereka memang begitu.
Fatwa ulama NU tahun 2004 di Boyolali pada Sidang Komisi Bahtsul Masail yang diketuai oleh Said Agil Munawar bahwa melokalisir prostitusi tidak termasuk pencegahan kemungkaran(taghyiral munkarat),yang paling tepat adalah menutup lokalisasi prostitusi karena bukan hanya sarang prostitusi tetapi juga sarang narkoba,miras,judi dan penyakit kelamin.dan perdagangan wanita yang kejam.
Melokalisir prostitusi sama dengan membiarkan bahkan melindungi kemungkaran yang dengan kasat mata jelas dilakukan dan ingatlah prostitusi adalah transaksi munkar bukan jual beli walaupun atas dasar suka sama suka.dan bukan termasuk pekerjaan(profesi) dan tidak terkait kegiatan ekonomi.
Siapa yang menyediakan sarana atau prasarana untuk berbuat kemaksiatan lebih buruk dari kemaksiatan itu sendiri.
Allah berfirman dalam surat Al Furqan 68):
Dan orang orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina dan barang siapa melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
Artinya tak ada dosa yang lebih besar daripada zina setelah mensyarikatkan Allah dan membunuh tanpa hak.Menurut Imam Ahmad:Dosa besar setelah membunuh adalah zina.
Allah berfirman dalam surat Al Isra" 32
Dan janganlah kamu mendekati zina.karena zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Menurut Ibnu Abbas al Dhahhaq dan Al Suddy bahwa zina adalah perbuatan keji dan mendekatinya saja dilarang apalagi melakukannya dan memberi fasilitas atau perlindungan kepada perzinaan.
Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa"di (ulama besar Arab Saudi) berpandangan bahwa Allah menkategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor.
Keji menurut syara",akal dan fitrah kerena merupakan pelanggaran terhadap hak hak Allah,suami,istri dan keluarga atau merusak kesucian pernikahan,mengacaukan garis keturunan dan melanggar tatanan lainnya.Maka Islam menetapkan hukuman tegas dan berat bagi pelaku perzinahan dengan hukuman cambuk 100x bagi yang belum nikah dan dirajam sampai mati bagi sudah menikah disamping diberi hukuman moral dan sosial dengan mengumumkan aibnya didepan khalayak ramai,diasingkan tak boleh dinikahi dan ditolak kesaksiannya agar setiap orang berpikir seribu kali sebelum berzina.
Maraknya bisnis haram nikmat berahi dilatar belakangi oleh berbagai faktor antara lain:
Rontoknya pemahaman agama membuat iman keropos sebagai pengendali nafsu.
Masyarakat acuh terhadap pencegahan dan penghentian kemaksiatan.
Lumpuhnya amal makruf dan nahi mungkar setiap oknum masyarakat.
Gagalnya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dan tak ada undang undang yang menjerat pelaku zina. dan sistem sekularisme merajalela yang memisahkan agama dari kehidupan duniawi.
Dari Abdullah bin Umar,Rasulullah saw bersabda:
Tidaklah kekejian menyebar disuatu kaum,kemudian mereka melakukan dengan terang terangan kecuali akan tersebar ditengah mereka penyakit Tha"un dan penyakit yang belum pernah terjadi pada pendahulu mereka.
Tidaklah mereka mengurangi timbangan atau sukatan kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau panjang dan penguasa yang zalim.
Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka kalau bukan karena hewan ternak niscaya mereka tak akan diberi hujan.
Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasainya.
Dan tidaklah pemimpin pemimpin mereka enggan menjalankan hukum hukum Allah dan tak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah akan menjadikan saling memerangi diantara mereka.(HR:Ibnu Majah).Hadist ini shahih menurut Al Albani.
Dari Ibnu Abbas ra,Rasulullah saw bersabda:
Apabila zina dan riba telah tampak disuatu kampung maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka adzab Allah azza wajalla.(HR:Thabrani dan Al Hakim).Hadist ini shahih menurut Al Albani.
Dari Maimunah istri Nabi saw,Ali mendengar Rasul bersabda:Ummatku akan senantiasa dalam kebaikan selama diantara mereka tak bermunculan anak hasil zina.Jika anak hasil zina telah bermunculan diantara mereka maka dikawatirkan Allah akan menghukum mereka.(HR:Ahmad).
Hadist ini Hasan menurut Al Albani.
Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata;Rasul bersabda:
Tidaklah satu kaum merusak janji sama sekali kecuali akan ada pembunuhan diantara mereka.
Dan tidaklah perzinahan tampak dari satu kaum kecuali Allah akan menguasakan kematian atas mereka dan tidaklah satu kaum menahan zakat kecuali Allah akan menahan hujan atas mereka.(HR:Al Hakim).Hadist ini shahih menurut Al Albani.
Pertanyaannya apa mungkin penutupan lokalisasi akan mengurangi aktivitas bisnis berahi?
Tergantung komitment pemerintah dan jajarannya sepenuh atau setengah hati seperti Saritem di Bandung dan Keramat Tunggak di Jakarta telah 14 tahun yang lalu secara resmi ditutup nyatanya secara diam diam bursa sex masih berjalan bahkan mereka yang menerima sangu resmi akan exodus
keseluruh lokasi resmi atau tidak resmi seperti panti piat yang jumlahnya ratusan di Jakarta dan Surabaya hanya 20% yang murni sementara sisanya banyak sebagai lokasi praktek prostitusi terselubung belum lagi diskotek,karaoke,motel yang menawarkan beragam menu menggiurkan bagi pemburu sex .Memang bisnis sex adalah bisnis aduhai bayangkan 230.000 PSK harus melayani 1,9 juta pemburu kenikmatan berahi mengalahkan bisnis bursa saham dan properti.
Dilaporkan oleh Biro Riset Infobank 2012 bahwa nilai transaksi pelacuran perbulan berkisar Rp5,5 trilyun selalu cash dengan asumsi jumlah PSK di Indonesia diantara 193.000- 272.000.
Inilah alasan utama sebenarnya mengapa mereka mendukung melestarikan lokalisasi pelacuran yang berkedok berbagai dalih kemanusiaan dan sama tuanya dengan sejarah manusia jadi tak mungkin sama sekali dihapuskan.
Satu satunya cara adalah berlakukan hukum Islam secara tegas dimana Islam memberikan beberapa solusi antaranya adalah:
Adanya komitment sepenuh hati dan kebijakan pemerintah dan jajarannya untuk menghentikan segala jenis kemungkaran.
Mengeleminir prasarana atau sarana yang memfasilitasi perzinahan seperti pornografi ,pornoaksi termasuk mengumbar aurat.
Memfasilitasi pendidikan dan pembinaan Islam bagi keluarga dan masyarakat.
Penyediaan lapangan kerja bagi laki yang bertanggung jawab penuh dirumah tangga dengan harapan sang istri tidak perlu dilibatkan memikirkan anggaran rumah tangga dengan demikian lebih fokus merawat dan memdidik anak jadi generasi penerus yang terbaik.
Yang paling sulit adalah penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelaku zina.dimana dirajam sampai mati bagi muhsan(sudah menikah) dan 100x cambuk bagi ghoiron muhsan(belum nikah) yang hanya mungkin berjalan dinegara Islam ,diumumkan aibnya didepan umum,diasingkan dan tak boleh dinikahi dan ditolak kesaksiannya.
Dengan demikian setiap orang akan berfikir dalam seribu kali sebelum melakukan perzinahan.
Semoga tulisan ini bermanfaat untuk refleksi diri.

Dikutip dan disusn oleh ALS ,Semarang 22 Juni 2014 dipublish jam 10.30

Tuesday, June 17, 2014

NISFU SYA"BAN SIAPA ENGKAU?

                                                             ALS

Tradisi menyambut nisfu Sya"ban yang sudah mendunia tampaknya tak bisa dibendung karena didukung oleh keyakinan yang berlebihan dan kronis sehingga siapapun tidak akan mampu mencoba menghadangnya walaupun kemubaziran mendominasinya.
Disebut nisfu Sya"ban maksudnya separoh bulan Sya"ban berarti tanggal 15 Sya'ban 1434 H tepatnya tgl 13 Juni 2014 sedangkan malam nisfu Sya"ban artinya tgl 14 Sya"ban sesudah maghrib.
Ada apa sih sebenarnya malam nisfu Sya"ban?
Dalam perayaan nisfu Sya'ban agenda yang sering muncul kelihatan adalah sebagai berikut:
Merayakan malam nisfu Sya"ban dengan doa khusus nisfu Sya"ban contohnya:
Allahumma yaa dzal Manni wa laa Yumannu a"laika Yaa dzal Jalaali walikram,Yaa Dzath Thauli walinaam,Laa ilaaha illaa anta Dharullayiin wa jaarul mustajirin wa amanul khaaifin allahumma inkunta katabtanii indaka fii ummil kitaaba dan seterusnya.
Shalat Alfiyah 100 rakaat pada malamnya .tiap rakkat membaca surat al ikhlas sepuluh kali.berarti total seribu kali.dan sholat enam rakaat khusus menolak,bala,melapangkan rezeki dan mohon panjang umur dan berpuasa pada siangnya.
Membaca surat Yasin dan berziarah kekuburan, menghidupkan api disekitarnya dan memasak makanan disedekahkan kepada orang miskin pahalanya untuk kedua ortu yang telah meninggal.
Meyakini malam nisfu Sya"ban adalah malam qadar(lailatul qadar).
Dalam dunia mistik orang Jawa, diselingi upacara Lahilat al barabat untuk memohon keridhaan Allah 
karena pada nisfu Sya"ban Allah akan menentukan siapa yang akan terus hidup atau harus meninggal kedepan dengan melantunkan doa selamat serta membuat sesajian Ruwah untuk roh keluarga yang telah meninggal dimana mereka membayangkan ruh ruh yang telah mati ikut hadir oleh karena mereka berkeyakinan roh akan turun kebumi sementara sebelum upacara, dilakukan pembersihan pusara keluarga dan diberi wadiana atau sesajen berupa kembang.
Padusan atau mandi khusus untuk membersihkan dosa dosa,ikhtilat bergabungnya wanita dan pria yang bukan muhrimnya dalam acara padusan bersama bukanlah cara Islami.
Mencampurkan ibadah dengan mistik pasti dilarang dalam Islam namun memperingati malam nisfu Sya"ban itu sendiri para ulama berselisih pendapat.
Amalan ini berasal dari sekelompok ulama tabi"in khususnya para Fukaha Ahli Syam.
Jumhur ulama menyatakan tak ada dasarnya mengistimewakan malam nisfu sya"ban namun memperbanyak ibadah dibulan Sya"ban untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadhan itu yang dianjurkan berdasarkan hadist:Usamah bin Zaid ra bertanya kepada Rasul;Ya Rasul aku belum pernah melihat engkau berpuasa dibulan lain lebih banyak daripada dibulan Sya"ban.
Rasul bersabda:
Bulan Sya"ban adalah bulan dimana manusia mulai lalai yaitu antara bulan Rajab dan Ramadhan .
Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah,Rabb semesta alam.
Oleh karena itu aku amatlah suka berpuasa ketika amalanku dinaikkan.(HR:Ahmad &An Nasai).
Menurut Saikh Al Albani hadist ini Hasan.
Aisyah ra berkata:
Tidaklah aku melihat Rasul menyempurnakan puasa satu bulan kecuali bulan Ramadhan.Dan aku menyaksikan bulan yang paling banyak beliau berpuasa selain Ramadhan adalah Sya"ban.
Namun hadist yang menyangkut keutamaan nisfu Sya"ban semuanya dhaif ,contohnya:
Dari Aisyah ra:Satu malam Rasulullah saw shalat kemudian beliau bersujud lama sekali sehingga kusangka Rasulullah saw telah berpulang,karena curiga maka kugerakkan telunjuk beliau ternyata masih bergerak setelah usai shalat beliau bersabda:Ah Aisyah engkau tak dapat bagian?
Lalu kujawab: Tidak ya Rasul aku hanya berfikir jangan jangan Rasul telah tiada.
Lantas beliau bertanya:Tahukan engkau malam apa sekarang?
Rasul yang lebih tahu,jawabku.Beliau meneruskan;malam ini adalah malam nisfu Sya"ban ,Allah mengawasi hamba hambanya pada malam ini ia mengampuni dosa orang yang meminta ampun,memberi kasih sayang pada siapa yang mengharapkannya dan menyingkirkan orang orang yang dengki.(HR:Biahaqi).Hadist ini mursal (ada rawi yantg tidak nyambung kesahabat)..
Hadist Ali ra,Rasul juga bersabda:
Apabila  nisfu Sya"ban shalatlah pada malam harinya dan berpuasa disiang harinya.
Sesungguhnya Allah akan turun dimalam nisfu Sya"ban kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik atau orang orang yang bermusuhan dengan saudaranya.(HR:Ibnu Majah).
Aisyah ra bercerita bahwa pada satu malam dia kehilangan Rasul ia keluar mencari dan akhirnya menemukan beliau dipekuburan Baqi sedang mendongakkan wajah kelangit.Beliau bersabda:Sesungguhnya Allah mengampuni dosa yang banyaknya melebihi jumlah bulu domba Bani Kalb (HR:Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Syaikh Athyah Saqar berpendapat walaupun hadist hadist itu munqathi,dhaif(lemah) namun bisa dipakai dalam hal keutamaan amal tetapi jangan dilaksanakan secara berjamaah.
Ibnu Taimiyah berkata:Malam nisfu sya"ban banyak keutamaan,orang orang salaf ada yang menghidupkannya dengan ibadah tetapi berjamaah adalah bid"ah.
Khalid bin Ma"dan dan Luqman bin Amir serta Ishaq bin Rohawaih menganjurkan menghidupkan malam nisfu Sya"ban dengan berjamaah namun sebaiknya tidak diniatkan untuk minta panjang umur,murah rizki tetapi semata mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Imam Syafii berkata:Sampai kepadaku bahwa doa dikabulkan pada lima malam yaitu malam Jum"at,malam dua Hari Raya,awal Rajab dan malam nisfu Sya"ban.
Ulama Tabi"in Atha" bin Yassar berucap:Tidak ada malam yang lebih utama setelah malam lailatulqadar kecuali malam nisfu Sya"ban.
Abu Hatim Bistiy berucap bahwa kiblat berpindah dari masjidil Aqsha ke masjidil Haram hari Selasa pertengahan Sya"ban.
Al Hafidz Ibnu Rajab mengatakan tidak dibolehkan menegakkan malam nisfu Sya"ban baik sendiri atau berjamaah ,sembunyi sembunyi atau terang terangan karena tak ada perintah Rasulullah saw.
Menurut Al Bidah Al Hauliyah sholat Alfiyah 100 rakaat setiap rakaat dibaca al ikhlas 10x adalah hadistnya palsu
Dalam kitab Al Majmu Imam Nawawi berkata:
Sholat yang sering kita kenal dengan sholat Rajab adalah berjumlah 12 rakaat dikerjakan antara maghrib dan isya pada malam Jum"at pertama bulan Rajab dan sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban.Dua sholat itu adalah bid"ah dan mungkar.Tidak boleh seseorang terperdaya oleh kedua hadist itu hanya karena disebutkan dalam kitab Quutul Quluub dan Ihya" Ulumuddin ,sebab pada dasarnya hadist hadist tersebut bathil.(tak boleh diamalkan).Namun Syaikh Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Ismail al Muqadaasy menolak kalau kedua hadist itu batil.
Syaikh Mohammad bin Syaikh Al Utsaimin mengatakan:
Malam nisfu Sya"ban sebenarnya sama dengan malam lainnya maka janganlah malam tersebut dikhususkan dengan sholat tertentu dan jangan pula menkhususkan puasa tertentu.
Kecuali dia bangun untuk sholat malam seperti biasa dan puasa ayyamul biid tanggal 13,14,15 H.
Padahal Rasul bersabda:
Janganlah mengkhususkan malam Jum"at dari malam lainnya untuk sholat dan janganlah mengkhususkan hari Jum"at dari hari lainnya untuk berpuasa.(HR:Muslim).
Ingatlah Rasul juga bersabda:Sebaik baik terbitnya matahari adalah hari Jum"at.(HR:Muslim).
Hari Jum"at yang terbaik saja dilarang menkhususkan sholat dan puasa apalagi nisfu Sya"ban.
Allah turun kelangit dunia setiap malamnya tak perlu menunggu malam nisfu Sya"ban.
Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
Tuhan kita Azza wjalla tiap malam turun kelangit dunia pada sepertiga malam terakhir,pada saat itu Allah berfirman:Barangsiapa berdoa kepadaKu pasti Kukabulkan,barangsiapa meminta pasti Kuberikan,dan barangsiapa meminta ampun kepadaKU pasti Kuampuni.(HR:Jamaah).
Syaikh Abdul Aziz bin Baaz :(Ketua Majelis Fatwa Saudi Arabia) mengatakan:
Diantara bid"ah yang biasa dilakukan banyak orang ialah bid"ah mengadakan upacara peringatan nisfu Sya"ban dan mengkhususkan pada hari tersebut dengan puasa tertentu.Padahal tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan sandaran karena hadist yang jadi sandaran untuk fadhilah malam nisfu sya"ban semuanya dhaif sehingga tak bisa dijadikan landasan.
Adapun hadist hadist yang berkaitan dengan keutamaan sholat pada saat itu adalah maudhu"(palsu)
Sebaik baik perkara adalah yang telah dikerjakan oleh para salafi yang telah mendapat petunjuk.Dan sehina hina perkara(dalam agama) adalah perkara yang diada adakan berupa bid"ah..
Dalam kitab al Mausu"ah al Fikhiyah menyebutkan mayoritas ulama Hanafi dan Maliki menyatakan peringatan malam nisfu Sya"ban adalah bid"ah
Barangsiapa yang mengada adakan sesuatu perkara dalam agama (sepeninggalnya) yang sebelumnya belum pernah ada maka ia tertolak.
Huzaifah berucap:Setiap bid"ah adalah sesat meskipun oleh manusia dianggap kebaikan.
Rasul juga bersabda:
Semua bid"ah adalah sesat,dan setiap yang sesat tempatnya di naraka(HR:An Nasai,Ibnu Majah).
Padahal Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 3:
Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah kuridhakan Islam sebagai agamamu.
Apakah kamu kira apa yang diajarkan Rasulullah kurang sempurna padahal ajarannya bukanlah hasil olah pikirnya tetapi wahyu yang diwahyukan sehingga kamu menambah nambah sesuatu yang menurut pikiranmu baik padahal belum tentu baik disisi Allah.
Umar bin Abdul Azis berucap:
Barangsiapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu maka dia akan membuat lebih banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan.
Untuk itu perhatikan sunnah di bulan Sya"ban bukan nisfu Sya"ban antara lain:
Memperbanyak puasa dibulan Sya"ban karena Rasul paling banyak berpuasa dibulan Sya"ban kecuali
puasa Ramadhan.dan besiaplah menghitung hari akan masuknya Ramadhan 
Janganlah salah seorang kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali telah rutin berpuasa pada hari itu(Muttafaq alaih).
Ketika tersisa separoh bulan Sya"ban janganlah kalian berpuasa (HR:Tirmidzi).
Setelah pertengahan Sya"ban sampai tanggal 28 Sya"ban makruh berpuasa sementara 1-2 hari sebelum Ramadhan  dan yaumil syak(hari hari meragukan) diharamkan berpuasa.
Barangsiapa berpuasa pada hari meragukan maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Abu Qosim(Rasul).(HR:tirmidzi dan Abu Dawud).
Menyambut bulan Ramadhan dengan padusan,mandi besar atau keramasan tak ada landasannya.
Satu hadist yang tak jelas sumbernya alias ngawur:
Ya Allah tolonglah abaikan puasa ummat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tak memohon maaf kepada kedua orang tuanya jika masih hidup,tak bermaafan suami istri,dan tak bermaafan dengan masyrakat sekitar Maka barangsiapa menyambut Ramadhan dengan bersukacita maka kulitnya diharamkan tersentuh api neraka.
Rasul bersabda:Barangsiapa berdusta dengan sengaja atas kami maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari api neraka.(Muttafaq alaih).

Dikutip dan disusun oleh ALS,Semarang 18 Juni 2014  saat saat penutupan Dolly.

Saturday, June 14, 2014

KOK HARUS YASIN YA?


Tampaknya surat Yasin begitu populer dan jadi surat primadona bagi mayoritas ummat Islam dikolong langit ini terutama di Indonesia sering bergaung dibaca sendiri atau berjamaah terutama setiap malam Jum"at,saat sakratul maut,ziarah,nisfu sya"ban atau tahlilan.
Surat Yasin yang juga disebut surat Habib an Najjar ,surat Makkiyah surat ke36 Mushaf Usmani terdiri ayat ayat pendek sebanyak 83 ayat dan menurut perincian Nasrudin Baidan terdiri dari 729 kata dan 3000 huruf diturunkan sesudah surat Al Jinn pertengahan waktu antara hijrah Nabi saw ke Habsyah(Ethiopia) dan peristiwa Isra",yang isinya terutama meliputi Risalah kenabian(ayat 1-27),masaalah keimanan(ayat 28-68) dan Informasi sikap orang kafir dan kehidupan akhirat(ayat 69-83).Kenapa surat Yasin ini turun,diriwayatkan oleh Abi-Nua"im al Asbahani yang bersumber dari Ibnu Abbas ra;bahwa ketika Rasulullah saw membaca surat As Sajadah dengan nyaring orang orang Quraisy merasa terganggu dan mereka berencana menyiksa Rasul tetapi tiba tiba tangan mereka kaku dipundaknya dan mata mereka buta total.Kemudian mereka mengharapkan bantuan Rasul dan berkata:Kami mohon bantuanmu atas nama Allah dan atas nama keluarga.
Lalu Rasulpun berdoa ,maka mereka segera sembuh akan tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang beriman,maka turunlah surat Yasin ayat 1 sampai 10.
1.Yasin 2.walqur aanilhakiimi 3.Innaka laminal mursaliina.4."alaa shiraathim mustaqiimi 5.tanziilal "azizirrahiimi 6.litundziraqaw mammaaa undzira aabaaauhum fahum ghaafiiluuna.7.laqad haqqal qaulu "alaaa aktsarihim fahum laa yu"minuuna.8.Innaa ja"alnaa fii a"naa qihim aghlaalan fahiya ilal adzqaani fahum muqmahuuna.9.waja"alnaa mimbaini aidihim saddan waminkhalfihim saddan fa aghsyainaahum fahum laa yubsiruuna.10.wa sawaaa un "alaihim a andzartahum laa yu"minuuna.
1.Allah yang Maha Tahu maksudnya.2.Demi alquran yang penuh hikmah.3.sungguh engkau(Muhammad) adalah salah seorang dari para Rasul.4.(yang berada) diatas jalan yang lurus.
5.(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh(Allah) yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang.6.agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai.7.Sungguh pasti berlaku perkataan(hukuman) terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.8.Sungguh kami telah memasang belenggu dileher mereka lalu tangan mereka(diangkat)kedagu,karena itu mereka tertengadah.9.Dan kami jadikan dihadapan mereka sekat(dinding) dibelakang mereka juga sekat dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.10.Dan sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak memberi peringatan pada mereka namun mereka tidak akan beriman.
Fadhilah membaca surat Yasin yang menggiurkan yang mendorong seseorang membaca surat Yasin antara lain bila dibaca pagi hari akan senang sampai sore bila dibaca malam akan senang sampai pagi.
Kalau belum menikah insya Allah akan dapat jodoh,kalau sedang dipenjara akan segera dibebaskan,kalau ingin menghadap orang penting akan diterima kalau dibaca 25x ketika berangkat dari rumah,yang sakit akan sembuh,yang tersesat akan ditunjuki dan yang haus akan lenyap hausnya.
Bila ditulis kemudian direndam lalu diminum airnya akan sama dengan makan 1000 macam obat.
Ambi air satu timba penuh kemudian celupkan jari telunjuk kanan sambil baca shalawat Nabi 3x,Yasin 7x,ayat ke9 baca 11x,ayat qursyi 99x baru berdoa agar rumah kita dilindungi dari gangguan jin/setan dan manusia jahat lalu dipercikan airnya ketembok halaman,pintu,atap dan membersihka lantai dan sisanya masukkan dalam tanki air.Demikian petunjuk yang tak jelas sumbernya.
Walaupun beberapa hadist yang menjelaskan fadhilah surat Yasin namun tak ada hadist yang shahi menurut Syaikh Al Albani semuanya dhoif bahkam maudhu"(palsu).
Beberapa hadist antara lain :
1.Sesungguhnya pada setiap sesuatu ada jantung dan jantung al quran itu adalah surat Yasin.
   Barang siapa membacanya sama seperti membaca 10x seluruh alquran.
2.Barangsiapa membaca surat Yasin waktu malam maka akan diampuni dosanya pagi harinya.
3.Barangsiapa membaca surat Yasin setiap malam kemudian dia meninggal sama dengan mati syahid
4.Barangsiapa yang memasuki komplex kuburan dan membaca surat Yasin maka pada hari itu akan       diringankan siksa mereka yang dikubur dan akan mendapat pahala sebanyak orang dikuburan.
5.Yassin lamaa quria"t lahu,yasin tergantung niat orang yang membacanya apa yang dihajatkan.
6.Siapa yang membaca surat Yasin untuk mengharap wajah Allah niscaya diampuni dosa dosanya           yang telah lalu,maka bacalah surat Yasin pada orang yang meninggal diantara kalian.
7.Barangsiapa yang membaca surat Yasin disiang hari niscaya dipenuhi kebutuhannya.
8.Sesungguhnya Allah swt telah membaca surat Thoha dan Yasin 1000x sebelum menciptakan               Adam.Maka saat para malaikat mendengar alquran mereka berkata:Beruntunglah bagi ummat yang     diturunkan ini atau beruntunglah lisan yang berucap dengannya dan beruntunglah bagi kita yang          mengembannya.
9.Barang siapa yang berziarah kekuburan kedua orang tuanya disetiap Jum"at lalu membaca Yasin        maka disitu maka dosanya akan diampuni sejumlah tiap hurufnya.Dia ditulis sebagai orang yang          berbakti kepada dua orang tuanya.
   Kalau begitu apa baca surat Yasin itu dilarang?
  Membaca alquran sangat dianjurkan termasuk surat Yasin hanya caranya dengan kaifiat tertentu         harus hari tertentu,dalam jumlah tertentu dan tujuan tertentu itulah yang bertentangan dengan             syari"ah bukankah setiap huruf membaca alquran pahalanya satu kebaikan seperti alif lam mim           maka alif satu kebaikan,lam satu kebaikan dan mim satu kebaikan.
  Membacanya bersama sama dengan satu suara,malam jumat kliwon habis magrib,malam nisfu              Sya"ban dan diulang 25 kali,tujuan menolak bala itu yang tidak dibenarkan.
  Kalaupun doanya terbukti terkabul dengan surat Yasin sebagai wasilah. menurut Ibnu Taimiyah           bukan karena membaca surat Yasin tetapi karena dia sangat berharap, maka Allah mengabulkannya   walau sekiranya dia orang musyrik terutama urusan dunia dan untuk akhirat tunggu dulu.
  Allah berfirman dalam surat Al Baqarah 186:
 Apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad  tentang aku maka jawablah bahwa Aku dekat
 Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaKU.
Maka hendaklah mereka mematuhi segala perintahku dan beriman kepadaKu agar mereka selalu berada dalam  kebenaran.
 Berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna,bertasbih,tahmid,takbir dan tahlil bershalawat kepada     Nabi saw lalu bermohonlah apa yang dihajatkan pada waktu yang ijabah seperti sholat tahajud sepertiga malam,antara adzan dan iqamah,pada saat melafadzkan amiin serentak dengan ribuan malaikat pada  saat sholat berjamaah, sesudah sholat fardhu di mesjid terutama tiga mesjid utama.
Banyak cara yang masyruk sesuai petunjuk Rasul beribadah kenapa kita gunakan petunjuk karangan manusia yang menyeret kita ke bid"ah hakikiyah(tak ada dasar sama sekali) maupun bid"ah idhofiyah (punya dasar tapi caranya menyimpang) yang ujung ujungnya adalah setiap bid"ah itu sesat dan sesat itu tempatnya di naraka.
Semoga tulisan ini jangan dianggap merasa paling benar dan memecah belah ukhuwah Islamiyah tetapi atas dasar kasih sayang dan saling menyelamatkan,aslama yuslimu.Amiin ya Allah.

Dikutip dan disusun oleh:AlS ,Semarang Sabtu 14 Juni 2014 di publish jam 16.30

Wednesday, June 11, 2014

ZIARAH KUBUR,RAHMAT ATAU LAKNAT


Ziarah kubur kemakam ulama atau kiai kondang atau Walisongo menjelang Likuran Ramadhan merupakan tradisi tahunan dengan niat mengalap berkah,kesembuhan penyakit atau kelapangan rizki. Ini latar belakang utama kenapa dahulu Rasul melarang ziarah kuburan sampai hasil evaluasi keimanan para pengikut Rasul dinilai cukup mapan barulah Rasul mengizinkan ziarah kubur buat ummatnya.

Hadist Buraidah bin Al Hushaib ra,Rasul saw bersabda:
Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur namun saat ini berziaralah kekuburan (HR:Muslim) Sebab ziarah kubur akan mengingatkan hari kiamat.(HR:Abu Dawud). Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur sekarang berziarahlah agar ziarah kubur itu mengingatkan kalian berbuat kebajikan.(HR:Ahmad). Namun Rasul bersabda:Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur(HR:Tirmidzi).

Ummi Athiyah berkata :
Kami memang dilarang berziarah kubur tetapi beliau tidak melarang dengan keras.
Menurut Imam Maliki larangan itu hanya berlaku buat wanita muda,yang emosional meratap diatas kubur namun untuk wanita tua yang tidak tertarik lagi pada pria dihukumkan seperti pria.
Namun Syaikh Al Albani menyatakan dibolehkan wanita berziarah kekubur berdsarkan hadist:
Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Bustham bin Muslim dari Abi al-Tyah Yazid bin Humaid dari Abdullah bin bi Malikah:
Bahwasanya Aisyah suatu hari terlihat datang dari arah pekuburan aku bertanya padanya:Wahai ibunda kaum mukminin dari mana anda?Dia menjawab:Dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar.Aku ulang betanya padanya:Bukankah dahulu Rasul saw pernah melarang ziarah kubur?
Dia menjawab:Dulu beliau memamg pernah melarang tetapi kemudian membolehkan berziarah kubur.
Ibnu Taimiyah perintis aliran salafi mengatakan bahwa ziarah kemakam Rasul adalah perbuatan haram bahkan pergi ke Madinah dengan niat kemakam Rasul juga haram dan termasuk syirik.
Dalam Kitab Minjah al Sunnah beliau menyatakan semua hadist yang dinisbatkan kepada Rasul tentang ziarah kemakam Rasul saw semuanya dengan sanad yang lemah.
Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab dengan tegas menyerang kaum Syiah yang meyakini kemuliaan ziarah kemakam para Imam lebih baik dari haji ke Baitullah. 
Sikap Ibnu Taimiyah ditentang oleh sekelompok ulama yang menganjurkan ziarah kemakam Nabi.
Mengajukan argumentasi hadist Nabi saw,dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda:
Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah kematianku sama dengan yang mengunjungi saat aku hidup dan aku akan bersaksi untuknya dihari kiamat.
Dari Anas bin Malik,Nabi bersabda:
Barang siapa dengan niat dan khusyuk datang ke Madinah untuk menziarahiku kelak aku akan memberinya syafaat dan bersaksi dihari kiamat.
Abu Hurairah berkata:Saat ziarah kemakam ibunya,Nabi saw menangis beliau lalu bersabda:
Ziarahilah kubur sebab akan mengingatkan kalian akan kematian.
Dari Anas bin Malik :Sesungguhnya ziarah itu akan melunakkan hati mengundang air mata dan mengingatkan hari kiamat.(HR:Al Hakim).
Al Qurtubi dalam menafsirkan surat al Takatsur 1-2:
Bermega mega telah melalaikan kamu,sampai kamu masuk kedalam kubur.
Ziarah kubur adalah obat penawar paling mujarab untuk hati yang beku oleh karena mengingatkan kematian dan akhirat justru memperpendek angan angan melahirkan kezuhudan akan dunia.
Namun haruslah diingat ada beberapa hal yang penting agar kita tidak dilaknat Allah dan Rasulnya.
Disunnahkan mengucapkan salam ketika melangkah masuk ke-area kuburan kemudian menghadap kekuburan sambil membaca Assalamu"alaikum dara qaumin Mu"minin wa insya Allah bikum lahiiqun keselamatan atas kalian ditempat orang mukmin dan kami insya Allah akan menyusul kalian juga.
Bisa juga dibaca,Assalamu"ala ahlad diyari minal mu"minin wal muslimin wa inna insya Allah ta"ala bikum laa hiqun As alullahu lana wa lakumul afiyah.(HR:Muslim).
Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin kami insya Allah akan menyusul kalian.Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua.
Hendaklah melepaskan alas kaki (Mazhab Hambali).
Hadist Busyair bin Al Kashahshah,Ketika aku mengiringi Rasul ternyata ada seseorang berjalan diarea kuburan dengan memakai sandalnya .
Rasul bersabda: Hai pemakai sandal tanggalkanlah sandalmu.Dia menoleh ternyata Rasul maka segera dilepaskan dan dilemparnya sandalnya keluar area kuburan.
Kecuali banyak duri,kerikil tajam atau penghalang lainnya.
Tidak menginjak atau duduk diatas kuburan,Rasul bersabda:
Sungguh jika seseorang duduk diatas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya itu lebih baik daripada duduk diatas kuburan.
Rasul saw bersabda:Janganlah kalian sholat dikuburan dan janganlah duduk diatasnya(HR:Muslim).
Kecuali tidak sempat menyolatkan dirumahnya.
Umar bin Khatab memeluk kuburan wanita tua yang pernah meminta tolong padanya dan sholat ghaib di kuburannya karena sepulang dari ibadah haji dia baru tahu bahwa wanita tua telah meninggal.
Berdoa dan bersedekah untuk simayat yang beriman karena pahalanya akan sampai kepadanya namun membaca alquran dikuburan menurut Imam Syafii dan Malik dan jumhur ulama tak akan sampai pahalanya kepada simayit hanya untuk yang membacanya
Bersedekah dianjurkan  berdasarkan pada saat Rasul saw ditanya sedekah apa yang terbaik yang dikirimkan kepada sang ibu yang telah meninggal lantas Rasul menjawab::Air!
Ini bukan berarti nenjiram kuburan dengan air atau air bunga melainkan membuat sumur atau sumber air buat kepentingan umum sehari hari atau saluran irigasi untuk pertanian desa.
Doa kepada saudara seiman yang telah meninggal dibenarkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al Hasyr ayat 10:Dan orang orang yang datang sesudah mereka(Muhajirin dan Anshor) mereka berdoa,Ya Rabb kami,ampunilah kami dan saudara saudara kami yang beriman yang mendahului kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang orang yang beriman.Ya Rabb kami,sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasul saw mendatangi makam syuhada Uhud setiap awal tahun sambil bersabda:Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian,sungguh tempat kalian sebaik baik tempat tinggal terakhir.
Namun tidak boleh mendoakan orang kafir yang meninggal dengan alasan toleransi seperti tahlilan dirumah non muslim yang sering ditemui dibeberapa tempat.
Saat Abu Thalib meninggal,Rasul sangat sedih karena pamannya meninggal dalam kemusyrikan beliau bersumpah mendoakan ampunan pamannya itu.Demi Allah aku akan mohonkan ampunan buatmu selama aku tidak dilarang.Allah langsung menegur beliau lewat surat Taubah 113.
Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang beriman meminta ampunkan (kepada Allah) untuk orang musyrik walaupun kaum kerabatnya sendiri sesudah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik adalah penghuni neraka jahannam.
Dari Maqil bin Yasir dia berkata:Rasul saw bersabda:'
Iqra uw "alaa mautakum ,bacakan alquran atas orang yang hampir mati bukan orang yang sudah mati.
Laqqinu mautakum la ilaaha illallahu,talqinkanlah kalimat la ilaaha illallahu kepada orang yang hampir mati atau sakratul maut diantara kalian.bukan dikuburan.
Perbedaan penafsiran kata mautakum dengan sakrataul maut dan sudah jadi mayat membuat dua kubu yang bersikeras mempertahankan dibenarkan atau tidak dianjurkan membaca alquran untuk mayat baik yang belum atau sudah dikuburkan.
Hadist hadist yang menganjurkan membaca Alfateha,surat al Ikhlas dan al Takatsur kepada penghuni kuburan adalah dhaif.
Menurut Imam Malik makruh hukumnya makan,minum,tertawa,banyak bicara dikomplex kuburan padahal dibutuhkan keprihatinan yang mendalam disuasana belasungkawa.
Jangan mencium pintu masuk atau pagar kuburan dan peti mati diatas kuburan.
Tidak menabur bunga atau meletakkan karangan bunga dikuburan karena itu kebiasaan orang Nasrani,Budha dan Konghucu disamping mubadzir adalah saudaranya setan.
Dilarang membangun diatas kuburan,meninggikan dan menyemen kuburan atau menulis sesuatu dari alquran atau syair diatasnya seperti nama dan tanggal wafat, cungkup atau kelambu diatas kuburan Sunan Giri seperti kamar pengantin lebih bagus dari kamar tidurnya selagi masih hidup.
Rasulullah saw melarang menembok kuburan,duduk dan mendirikan bangunan diatasnya.(HR.Muslim,Tirmidzi dan al Nasai).
Cukup dengan meletakkan batu setinggi sejengkal untuk menandai kuburan.seperti yang dicontohkan Rasul saw meletakkan batu diatas kuburan Ustman bin Mazh"um lantas beliau bersabda:
Seburuk buruk orang adalah yang menjadikan kuburan sebagai mesjid.
Orang Yahudi dan Nasrani mendirikan tempat ibadahnya diatas kuburan
Dari Aisyah ra,bahwa Rasulullah bersabda:Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi nabinya sebagai mesjid.
Aisyah ra berkata:Seaandainya bukan karena itu niscaya mereka meninggikan kuburan Rasulullah hanya saja aku khawatir dijadikian mesjid(HR.Al Bukhari).
Mengkhususkan waktu tertentu berziarah kubur umpama hari Jum"at,hari ketujuh,ke40 hari kematian dan hari raya tak ada petunjuknya dari Nabi saw walaupun ada hadist berziaralah kamu dihari Jum"at tetapi hadistnya dhaif.
Memasang lampu diatas kuburan adalah tata cara Ahli kitab dan  Kaum Majusi.
Rasul saw melaknat orang orang yang memberi lampu dikuburan.(HR:Al Hakim).
Tidak boleh memberi sesaji apapun baik bunga,uang,masakan,beras,kemenyan dan menyembelih kurban di kuburan.
Tidak dibenarkan mengambil apapun dari kuburan baik kerikil,tanah,tali,pelepah,kain kafan untuk jadi jimat.Dahulu kebiasaan peziarah mengambil tanah pekuburan Sayyidana Hamzah dan Syuhada Uhud dijadikan tasbih.
Khaqani pujuangga besar abad ke6 Hijrah dalam salah satu syairnya mengimbau orang orang berziarah kemakam Salman al Farisi di Madain dan mengambil tanah kuburannya untuk dijadikan tasbih ,lucunya tidak ada ulama yang memprotesnya.
Jangan berthawaf mengelilingi kuburan dengan niat bertaqarrub ilallah karena thawaf hanya disekiling Ka"bah sesuai firman Allah dalam surat Al Haj 29:
Dan hendaklah mereka melakukan thawaf disekeliling rumah yang tua itu(Baitullah).
Yang terakhir tapi yang sangat menhancurkan akidah adalah meminta tolong kepada mayat walaupun dia seorang Nabi apalagi hanya seorang wali.
Perhatikan surat Yunus ayat 106 Allah berfirman:
Dan janganlah kamu menyembah apa yang yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudharat kepadamu selain Allah sebab jika berbuat demikian itu maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang orang yang zhalim(syirik).
Bertawasul yaitu berdoa lewat perantara dibenarkan kalau sesuai dengan syariat(masyruk) baik dengan perantara nama dan sifat Allah(asma"ul husna),atau amalan sholeh yang telah dilakukan yang berdoa atau orang orang shaleh yang masih hidup.
Perhatikan firman Allah dalam surat Al Araf ayat 180:
Hanya milik Allah asma"ul husna maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asma"ul husna.
Dalam surat Ali Imran 193 Allah berfirman:
Ya Rabb kami,sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman(yaitu),berimanlah kami pada Rabbmu maka kamipun beriman.Ya Rabb kami ampunilah bagi kami dosa dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang yang wafat.
Dari Anas ra dia berkata:Ketika Rasul saw berkhutbah Jum"at seorang berdiri dan berkata:Wahai Rasul berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan buat kami.Maka langitpun mendung kami mendapat hujan hampir laki laki tak bisa pulang kerumah karena hujan terus menerus sampai Jum"at berikutnya.Maka Rasulpun berdoa:Wahai Allah jadikanlah hujan disekitar kami jangan kepada kami.Maka mulailah awan bergeser dari kota Madinah dan hujan diluar kota Madinah.
Bertawasul masyruk kepada Nabi saw atau orang sholeh yang masih hidup bukan orang yang sudah meninggal walaupun kepada Nabi Muhammad saw disebut tawassul manuk(yang dilarang).
Berziarah pada prinsipnya untuk mengingatkan yang masih hidup pasti akan mati maka bersiaplah dengan perbekalan mati tidak perduli kapan mati dan cara bagaimana matinya dan mendoakan saudara yang mati tidak perlu harus ziarah kekuburan yang hanya sekali setahun,apalagi doa untuk almarhum kedua ortu kita sebaiknya setiap selesai sholat fardhu lima waktu itulah persembahan yang luar biasa dari seorang anak terhadap kedua ortu yang dicintainya./

Dikutip dan disusun oleh ALS,Semarang 11 Juni 2014  dipublish jam 21.15