BINGKISAN ROSULULLAH VIA ABI UNTUK BUNAYYA

Pernikahan bukan sekedar seremonial ada wali dan dua orang saksi,tetapi adalah suatu mitsaqon gholizan (perjanjian yang berat)yang menuntut keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing masing dengan penuh keadilan dan keseimbangan yang akan diminta pertanggungan jawabnya kelak dihari perhitungan.

DI SURGA FIRDAUS KITA BERSATU

Aku tidak mau ikut gila,buruk muka cermin kok dibelah. Kulitku hitam legam,hidungku pesek,posturku bulat pendek,cukuplah kalau aku dijuluki sitampang brengsek. Kemiskinan yang melanda hidupku melengkapi diriku,mengapa tidak ada satupun gadis yang mau melirikku. Tiga puluh lima tahun sudah aku menapak dibumi Allah,menambah predikatku si Bujang Lapuk.

PLUTOKRASI DAN KLEPTOKRASI

SUMUT bukan singkatan Sumatera Utara tetapi diplesetkan dengan : SEMUA URUSAN MUSTI UANG TUNAI. Baik itu urusan politik,ekonomi ,hukum,apapun harus pakai uang. Ada uang abang disayang tidak ada uang abang melayang.

Dilemma

Salah seorang calon tersebut haruslah meninggalkan agamanya dan beralih kepada agama calon yang sangat dicintainya. Bayangkan diotakmu yang bersih apa yang akan terjadi kalau kau rela menggadaikan akidahmu dengan DUNIA YANG HINA DAN GILA ini?

Dialog Musa dan Tuhannya

Ya Allah ya Tuhanku Maha Pencipta diriku dan manusia seutuhnya engkau kurniakan akal nurani serta kehidupan penuh kenikmatan mengapa diakhirat engkau lemparkan mereka keneraka,tanya Musa yang sedang dilanda perang batin yang melanda jiwanya.

Sunday, January 18, 2015

MENGINTIP SYURGA

ALS

Informasi syurga lewat alquran dan sunnah Rasul perlu dilacak untuk diketahui setiap orang yang beriman agar meyakinkan dirinya bahwa Allah swt sangat menghargai mereka yang patuh kepada perintahNya dan meninggalkan laranganNya dengan menjanjikan hidup yang abadi penuh kenikmatan diakhirat yang tak bisa dibandingkan dengan apa yang pernah dilihat,didengar,dirasakan bahkan dikhayalkan  seperti sabda Rasul saw:Perbandingan dunia dan akhirat laksana seorang yang pergi ketepi laut lalu mencelupkan jari telunjuk tangannya lalu mengangkatnya maka kenikmatan hidup didunia sebanyak air yang membasahi telunjuknya sedangkan kesenangan diakhirat seukuran air yang tersisa dilautan,
Rasul saw juga bersabda:Allah menciptakan seratus rahmat ,satu rahmat diberikan kepada seluruh penghunia alam ini sementara 99 rahmat akan diberikan disyurga.Janji Allah kepada orang beriman tersurat dalam surat al Hadid 21:Berpaculah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang orang beriman kepada Allah dan RasulNya Itulah karunia Allah yang dberikan kepada siapa yang Dia kehendaki sedang Allah mempunyai karunia yang besar.
Dimana arahnya jalan kesyurga menurut Ibnu Mas"ud :Pada suatu hari Rasulullah saw menarik garis lurus diatas pasir lalu berkata:Inilah jalan Allah jalan yang lurus.Kemudian beliau menarik garis kekiri kekanan keutara keselatan lalu berkata:Ini semua adalah jalan jalan setan setiap jalan itu ada setan yang membisikkan kepadanya.Berdasarkan keterangan Rasul saw ini para ulama berkesimpulan bahwa hanya satu jalan kesyurga yaitu Sirathal Mustaqim yaitu sunnah Allah dan Rasul.
Allah berfirman dalam surat An Najmi 13-15:Dan sesungguhnya dia(Muhammad) telah melihatnya(Jibril) dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain yaitu di Sidratul Muntaha didekatnya ada syurga tempat kembali.Karena sidratul muntaha lokasinya dilangit maka syurgapun letaknya dilangit.Ketika Ibnu Abbas ditanya dimana letaknya syurga maka dijawab diatas langit yang ketujuh sedang neraka didasar samudera yang ketujuh.
Syurga bertingkat tingkat sampai 100 tingkat dengan perbedaan yang besar sekali antara masing masing tingkat dan jarak tiap tingkat sejauh antara langit dan bumi.Rasul saw bersabda:Syurga terdiri dari 100 tingkat jarak antara masing masing tingkat seperti jarak antara langit dan bumu.(HR:Bukhari dan Muslim).Dalam al quran hanya disebut 8 tingkatan syurga.
Syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus dengan fasilitas paling istimewa terutama bisa melihat wajah Allah pada waktu pagi dan petang karena dekat Arsy Tuhan padahal tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada menatap wajah Allah.Bukankah Rabiyatul Hadawiyah mengatakan saya siap tinggal dineraka asalkan diizinkan menatap wajah Allah.
Allah berfirman dalam surat alKahfi 107:Sesungguhnya orang beriman dan beramal kebajikan untuk mereka disediakan syurga Firdaus sebagai tempat tinggal dan dalam surat al Mu"minun ayat 9-11 disebutkan bahwa orang orang yang memelihara sholat,mereka itulah yang akan mewarisi syurga Firdaus mereka kekal didalamnya.
Rasul saw bersabda:Bila engkau berdoa mintalah Firdaus,karena Firdaus adalah syurga tertinggi sedangkan diatas Firdaus terletak Arsy Rahman(Mahligai Tuhan) pangkal hulunya empat sungai yang mengalir didalam syurga.
Allah berfirman dalam surat Muhammad 15:Perumpamaan syurga yang dijanjikan bagi orang orang yang taqwa didalamnya ada sungai dari air yang tak payau,dan sungai sungai dari susu yang tak pernah berubah rasanya,dan sungai sungai dari arak yang amat lezat bagi yang meminumnya dan sungai sungai dari madu yang murni dan bagi mereka didalamnya ada bermacam macam buah buahan dan ampunan dari Tuhan mereka.Apakah itu sama dengan penghuni neraka yang diberi minum air panas mendidih sehingga robek ususnya dan isi perut mereka yang meminumnya.Rasulullah saw bersabda:Didalam syurga itu ada laut dari air,dari madu,dari susu dan dari arak dan dari tempatt itulah mengalir sungai sungai.(HR:Tirmidzi).
Dari Anas bin Malik ra,Rasul saw bersabda:Aku masuk syurga ternyata disana ada sungai yang dipinggirnya ada kemah kemah terbuat dari mutiara maka aku pukulkan tanganku keair yang mengalir ternyata airnya adalah minyak kesturi yang sangat harum,lalu aku bertanya :Apa ini hai Jibril?Dijawab Jibril:Ini adalah al Kautsar yang dihadiahkan Allah buatmu.
Urutan syurga kebawah adalah syurga Adn lihat surat at Thaaha 76 dan surat Shaad 50,surga Na"im (surat al Hajj 56,al Luqman 8),syurga Ma"wa(surat Sajdah 19.an Nizat 41,syurga Darussalam(surat Yunus 25),syurga Darul Muqomah(surat Fathir 34-35),syurga Maqomul Amin(surat ad Dukhan 51) dan syurga Khuldi(surat al Furqan 15).
Syurga dibagi atas beberapa pintu masing masing pintu punya kunci ibadah khusus.Allah berfirman dalam surat az Zumar 73:Dan orang orang yang bertaqwa kepada Tuhannya diantar kesyurga secara berombongan sehingga bila mereka sampai kepintunya,pintunya telah dibukakan dan penjaga penjaganya berucap:Kesejahteraan dilimpahkan keatasmu berbahagialah kamu.Maka tinggalah kamu kekal didalamnya.
Menurut Ibnu Qoyyim pintu syurga tetap terbuka agar penghuninya bebas keluar masuk demikian juga malaikat bebas menemui mereka sambil membawa rezeki dari Allah.
Firman Allah swt dalam surat ar Rad 24:Malaikat menemui penghuni syurga lewat pintu terbuka sambil mengucapkan salam,Salamun alaikum bima shabartum.Rasul bersabda:Barangsiapa membelanjakan sebagian harta kekayaannya dijalan Allah ia akan dipanggil dari pintu syurga yang memiliki delapan pintu.Yaitu orang yang memelihara sholat secara ikhlas dan ittiba"akan dipanggil lewat pintu sholat,yang bersedekah akan dipanggil lewat pintu sedekah,yang berjihad fisabilillah akan dipanggil lewat pintu jihad,dan yang sering puasa secara teratur akan dipanggil lewat pintu puasa.
Abu Bakar ra lalu bertanya:Adakah yang dipanggil lewat semua pintu wahai Rasul?Rasul menjawab:Ada dan kuharap engkaulah salah satu mereka.(HR:Bukhari Muslim).Nabi saw menambahkan lewat sabdanya:Dalam syurga ada 8 pintu salah satunya adalah pintu ar Rayyan tak memasuki pintu tersebut kecuali mareka yang berpuasa dan bila telah masuk maka pintu itu akan dikunci lagi (HR:Bukhari dan Muslim).Menurut Al Qurtubi mengutip ucapan Qadhi Iyath selain 4 pintu yang disebut dalam hadist Muslim tersebut ada 4 pintu lainnya yaitu pintu taubat,pintu orang yang mengendalikan amarahnya,pintu orang yang ridha serta pintu khusus untuk orang yang masuk syurga tanpa dihisab..Dari Abu Hurairah ra Rasul saw bersabda:Hai Muhammad bawalah masuk orang orang dari ummatmu yang tak perlu dihisab melalui pintu kanan syurga.
Ada tiga golongan yang masuk syurga tanpa hisab dan pencucian dosa dineraka yaitu golongan fadhli.golongan ahli sabar dan golongan tetangga Allah.Berkata golongan fadhli:Kami jika diganggu orang kami maafkan dan jika dipermalukan kami bersabar.(lihat surat al Furqan 63:Adapun hamba Allah yang Maha Pengasih (Ibadur rahman) adalah orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan bila orang bodoh menegur mereka sambil menghina mereka ucapkan salam.
Golongan ahli sabar berucap: Kami sabar buat taat kepada Allah dan sabar meninggalkan maksiat.
Perhatikan surat az Zumar 10:Seasungguhnya orang yang bersabar akan diberikan Allah swt pahala tanpa hisab
Berkata pula golongan tetangga Allah:Kami saling mencintai karena Allah,saling mengorbankan diri karena Allah dan bersilaturrahmi karena Allah..
Dalam hadist qudsi:Allah berfirman:Dimanakah orang orang yang berkasih sayang oleh karena kemuliaanku pada hari ini aku lindungi mereka dibawah naunganku pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naunganku.(HR:Muslim).
Dari Muaz dan Rasul saw bersabda:Allah Azzawajalla berfirman orang yang berkasih sayang karena kemuliaanku mereka memiliki beberapa mimbar dari cahaya Sangat diidamkan tempat mereka itu oleh para Nabi,Shiddiqin dan Syuhada.(HR:Tirmidzi,Ibnu Hibban.Hakim,Ahmad).
Dari Abu Umamah,Rasul saw bersabda:Rabbku Azzawajalla telah menjanjikan padaku bahwa 70.000 orang dari ummatku akan dimasukkan kedalam syurga tanpa hisab dan tanpa diazab dineraka lebih dahulu,1000 dari jumlah tersebut terdapat 70.000 lagi(HR:Ahmad).Mereka adalah orang orang yang tidak pernah minta ruqyah,tidak berkerpecayaan sial karena sesuatu kejadian(thiyaroh) dan mereka selalu bertawakkal kepada Allah swt.
Dalam hadist lain bagi setiap muslim didalam syurga punya empat pintu,untuk tempat masuk dirinya.satu untuk istrinya,satu untuk tamu tamu(malaikat dan temannya),satu pintu keneraka untuk menyaksikan penderitaan penghuni neraka merasakan betapa beruntungnya dia dan satu pintu Darussalam(Arsy) untuk melihat wajah Allah kapan saja dia mau.
Kunci pintu syurga menurut sebagian ulama yaitu kalimat tauhid,la ilaha illallah atau lahaulawala quwwata illa billah atau pedang yang menewaskannya saat jihad fisabilillah.
Mereka yang bisa lewat delapan pintu syurga sesuka hatinya antara lain adalah wanita yang memelihara sholat lima waktu,berpuasa pada bulan Ramadhan,menjaga kemaluannyadan mentaati suaminya maka ia akan bebas masuk pintu syurga yang dikehendakinya demikian sabda Rasul saw dalam shahih Abu Hatim dari Abu Hurairah ra.
Dari Utbah Bin Abdullah al Sulami bahwa ia berkata:Saya telah mendengar Rasul saw bersabda:Tidaklah seorang Muslim ditinggal meninggal ketiga orang anaknya yang belum akil baligh melainkan mereka akan menjemputnya didelapan pintu syurga ia boleh masuk dari pintu manapun yang dikehendakinya.(HR:Ibnu Majah dishahihkan oleh Al Bani).
Rasul saw juga bersabda:Tidaklah ada seorangpun diantara kalian jika berwudhu lalu ia sempurnakan wudhunya kemudian ia berucap Ashadu alla illaha illallah wahdahula syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu warasuluh kecuali akan dibukakan 8 pintu syurga.(HR:Muslim).Ingatlah orang yang pertama kali mengetuk pintu dan masuk syurga adalah Rasul saw.
Dari Anas bin Malik bahwa Rasul saw bersabda:Aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti diantara para Nabi dan aku adalah orang pertama mengetuk pintu syurga.(HR Muslim).
Rasul saw juga bersabda:Pada hari kiamat nanti aku akan mendatangi pintu syurga kemudian aku minta dibukakan maka penjaga bertanya:Siapa anda?Aku jawab:Muhammad Lalu dia berkata:Hanya untukmu aku diperintahkan agar membuka pintu ini dilarang buat siapapun sebelumnya.
Jarak kedua daun pintu syurga sangat jauh seperti jarak antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Basrah lebih kurang 1250 km sementara dalam hadist dhaif disebut 40 sampai 70 tahun perjalanan seperti Sabda Rasul:Demi Muhammad yang jiwanya ada ditanganNya jarak kedua daun pintu syurga seperti jarak Mekah dan Hajar.
Ada apa rahasia dalam bilik bilik syurga dari Jahir bin Abdullah,telah bersabda Rasulullah saw:Maukah kalian kalau ceritakan tentang bilik bilik syurga?Kami menjawab:Ceritakan ya Rasul.Lalu Rasulullah saw bersabda:Sungguh dalam syurga terdapat bilik bilik yang terbuat dari permata yang tembus dipandang mata seperti kaca bening didalamnya penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata,didengar telinga.Mendengar itu kami bertanya:Untuk siapa bilik itu ya Rasul?Rasul menjawab:Untuk mereka yang menebar salam,menyumbang makanan,terus berpuasa dan bangun tengah malam mengerjakan sholat disaat manusia sedang tidur.Kami bertanya:Siapakah yang sanggup melakukan yang demikian itu?Rasul menjawab:Ummatku sanggup melakukan yang demikian,dengarkanlah:Siapa yang bertemu dengan temannya diucapkan salam,berarti menebar salam,Siapa yang memberikan makan anak istrinya sampai kenyang berarti telah menyumbang makanan,Siapa yang berpuasa penuh bulan Ramadhan dan tiga setiap bulannya berarti terus menerus berpuasa.Dan siapa yang sholat Isya sebagai sholat terakhir dengan berjamaah berarti sholat malam sedang manusia tidur.
Dari Abu Hurairah ra,Rasul saw bersabda:Sesungguhnya orang yang pertama masuk syurga laksana bulan dimalam purnama,Dan yang masuk setelah mereka laksana bintang yang sangat terang dilangit yang cerah.Mereka tak buang air kecil,tak buang air besar,tak pernah beringuss dan meludah,Sisir mereka dari emas,keringat mereka bak minyak kesturi,pewangi ruangan dantubuh mereka adalah batang batang kayu gaharu,istri istri mereka semuanya bidadari,postur mereka seperti bapak mereka Adam tingginya 60 hasta.(HR:Bukhari dan Muslim).
Penghuni syurga terus diberi jamuan dari Allah dengan segala macam makanan,minuman dan buah buahan apa saja yang diinginkannya segera tersaji dilayani anak anak muda yang tak pernah menjadi tua sambil duduk duduk berhadapan diatas kursi paling empuk dan disulam khusus sembari dihibur oleh para bidadari supercantik mempesona yang suaranya sangat merdu tak ada bandingannya didunia fana ini.(lihat surat al Waqiah15-23,at Tur 22-25.az Zuhruf 71.al Insan 12-21).Diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir:Telah bersabda Rasulullah saw:Ahli syurga makan dan minum tetapi tidak buang air kecil dan besar,tak pernah beringus(meler),semua yang mereka makan dan minum menjadi angin yang keluar begitu harum semerbak.Dari Zaid bin Abil Arqam:Rasul saw juga bersabda:Demi Allah yang memegang jiwa Muhammad,setiap orang yang masuk syurga itu kekuatannya 100 kali dalam hal makan,minum bahkan berjima"(syahwat.Apa yang dimakan dan diminumnya keluar lewat keringat yang harum mewangi.Dari Abdullah bin Mas"ud berkata kepadaku Rasulullah saw:Bila engkau melihat burung disyurga lantas engkau berhasrat menikmati dagingnya maka segera terhidang dihadapamu dalam kondisi sudah tergoreng atau apa maumu.
Pakaian dan perhiasan yang indah dan menakjubkan bukan hanya wanita yang memakainya bahkan perhiasan pria lebih glamour dari wanita mungkin itulah sebabnya pria dilarang memakai sutera dan lain lainnya(lihat surat ad Dukhan 51-53,al Kahfi 31).Rasul saw pernah bersabda bahwa perhiasan pria disyurga lebih hebat dari perhiasan wanita.Perihal wanita penghuni syurga ,dari Anas bin Malik,Rasul saw bersabda:Berangkat pagi atau siang hari lebih baik dari dunia seisinya.Sungguh tempat kalian satu hasta disyurga lebih baik dari dunia dan isinya.Kalau seorang penduduk syurga menampakkan dirinya kepada dunia niscaya dia akan menerangi  dan mengharumkan antara langit dan bumi.Sungguh penutup kepalanya lebih baik daripada dunia seisinya.(HR:Bukhari)Dari Abdullah bin Umar,Rasulullah bersabda:Sesungguhnya para istri penghuni syurga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang sangat merdu yang belum pernah didengar siapapun didunia ini.
Disyurga juga ada pasar khusus yang digelar hanya hari Jum"at membuat pengunjungnya semakin cantik ganteng luar biasa.karena terpaan angin yang berembus lembut menyentuh wajahnya.Dari Anas bin Malik ra Rasul saw bersabda:Disyurga ada satu pasar yang diadakan hanya hari Jum"at Maka ketika angin berembus dari utara kemudian menerpa wajah wajah mereka membuat semakin indah dan menarik Merekapun kembali menemui istri istrinya lantas para istri berkata takjub :Demi Allah kalian semakin tampan setelah meninggalkan kami.Mereka juga berkata:Kalian juga semua cantik mempesona setelah kami tinggalkan.(HR:Muslim).
Alangkah bahagianya penduduk syurga hidup kekal abadi,,tetap muda sekitar rata rata usia 30-32 tahun,sehat walafiat sepanjang masa seperti yang diungkapkan Abu Said dan Abu Hurairah ra bahwa Rasul saw bersabda:Jika sudah jadi penduduk syurga maka ada yang berseru:Sesungguhnya kalian aksn hidup dan tak akan mati,kalian akan tetap sehat tidak akan sakit,kalian akan tetap muda dan tak akan menjadi tua serta kalian akan hidup senang tak akan pernah susah.(HR:Muslim,Ahmad dan Tirmidzi).
Terlalu banyak kenikmatan disyurga tak akan mampu menuliskannya walaupun sebanyak pohon didunia ini sebagai penanya dan tujuh lautan samudera sebagai tintanya.Jangan mimpi menuju syurga kalau tak mengenal shirathal mustaqim untuk itu persiapkanlah mati untuk hidup abadi.


Dikutip dan disusun oleh ALS:Semarang Minggu 18 Januari 2015,published jam 11.50 wib.

Monday, January 12, 2015

iMAM MAHDI SIAPA DIA?

ALS

Istilah Imam Mahdi atau juru selamat atau Satrio Piningit muncul berhubungan dengan aqidah mahdawiyah yaitu keyakinan bahwa pada akhir zaman akan hadir seorang juru selamat yang menhancurkan kezaliman dan ketidak adilan yang diprovokasi oleh golongan yang disebut Dajjal membangun kebahagiaan dan kedamaian dimuka bumi Allah ini. Setelah Rasulullah saw wafat 12 Rabiul Awal 11H atau Juni 633M terbit sebagai pengharapan dikalangan ummat Islam akan hadirnya Ratu adil sebagai juru selamat ummat manusia dimuka bumi ini menjelang kiamat kubro yang berakar kuat baik dari kalangan Sunni maupun Syi"ah mencetuskan perpecahan dalsm Islam.
Konsep Mesianisme atau ideologi agama yang meyakini tentang penyelamatan bangsa manusia diakhir zaman oleh manusia terpilih sudah tertanam dalam kepercayaan semua agama didunia ini terutama lima agama besar baik Yahudi,Kristen,Islam,Hindu dan Budha.
Ummat Hindu punya figur Mesianistik seperti yang tertera dalam teks kuno India yaitu Visini Purana disebutkan dipenghujung Kali Yuga(masa terburuk dari masa sebelumnya) akan datang seorang Kalki atau sang penunggang yang merupakan inkarnasi ke 10 dari Dewa Wisnu sambil menunggang seekor kuda putih dan menggenggam sebilah pedang api melenyapkan segala kejahatan dan mengembalikan nilai nilai kesucian.
Pandangan ummat Budha bahwa Sidharta Gautama meramalkan akan datang seorang Budha yang lain bernama Mettaya atau Maitreya yang artinya Cinta akan membina kerajaan yang adil dan damai dimuka bumi ini.
Sementara ummat Yahudi lewat ajaran Tanakh meyakini akan datang seorang Mesiah Tuhan untuk menegakkan keadilan dari suku Jehuda keturunan nabi Daud as. Demikian juga ummat Kristen dalam Bibel akan datang Jesus kedua menegakkan The Heavenly Kingdom on earth.Dari kalangan Muslim sendiri punya tiga visi yang berbeda terhadap konsep Imam Mahdi.
1.Tafrith(mengingkari) keberadaan Imam Mahdi terutama ulama kontemporer
   maupun rasionalist atau mu"tazilah
2.Ifrath(berlebihlebihan)(,muta"asub) dimana mereka mengklaim Imam Mahdi
   dari golongannya yaitu kaum Syiah dan sejenisnya.
3.Moderat(antarakeduanya),sesuai dengan riwayat riwayat shahih tentangnya
   yaitu Kaum Sunni atau   Ahlul Sunnah waljamaah.
 Sementara menurut encyclopedi Islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan ummat Islam tentang figur Imam Mahdi atau Ratu Adil yaitu :
1.Keturunan Fatimah Zahrah ra putri Rasul saw yang namanya sama dengan
  nama Nabi saw akan datang pada akhir zaman sebagai Imam Mahdi
  dianut oleh jumhur Ahlu Sunnah   Waljama"ah.
2.Hanya figur penyelamat hidup manusia tidak harus dari keturunan
   Fatimah Zahrah ra tapi jelas  seorang muslim.Sejak abad satu Hijrah
   banyak mengaku sebagai Imam Mahdi.
3.Bukan figur seseorang tetapi adalah simbol kemenangan yang haq(benar) terhadap yang batil.

Versi Tafrith:Berpendapat bahwa kata Mahdi tidak ditemui dalam alqur"an dan tidak satu ayatpun yang menjelaskan kehadiran Mahdi demikian juga kitab hadist shahih Bukhari dan Muslim tidak berisi keterangan Mahdi dan kehadirannya walaupun ada beberapa hadist dalam Shahih Muslim yang menyatakan akan datang seorang khalifah yang membagi bagikan hartanya kepada dhuafa namun tak ada yang menyebutkan sebagai Mahdi.
Contoh hadist dalam shahih Muslim antara lain:Akan ada akhir zaman seorang Khalifah yang akan membagi bagikan hartanya tanpa perhitungan.
Sebagian ulama menafsirkan kata khalifah adalah Mahdi dan sebagian ulama yang lain menfasirkannya adalah kitab suci alqur"an.
Hadist hadist yang meriwayatkan kehadiran Imam Mahdi hanya ditemui dalam kitab hadist selain shahih Bukhari dan Muslim sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa hadist tersebut dhaif(lemah) atau maudhu"(palsu).Walaupun ada hadist shahih mengenai al Mahdi menurut kalangan ulama kontemporer adalah misinterpretasi karena Rasul bersabda dalam gaya metaphora sehingga tak bisa diartikan secara harfiyah saja oleh kalangan Sunni.Syeikh Thahir Jaluddin mengatakan:Sesungguhnya hadist hadist menyangkut  Dajjal dan Mahdi sengaja dikarang karang oleh Yahudi dan Majusi untuk menghancurkan Islam dan kekuasaan bangsa Arab sementara yang dibuat oleh ahli ahli ashabiyah dari kalangan Allawiyyin,Abbasyiyyin dan Muawiyyin punya kepentingan politik semata.Hal ini dikuatkan oleh  pendapat yang sama dari Ustadz A.Hasan dari Persatuan Islam.,Hamka,Ibnu Khaldun,Syayyid Rasyid Ridha,Muhammad Farij Wajdi Syeikh Muhammad Darwisy dan ulama kontemporer lainnya.Hamka sendiri dengan gamblang mengatakan bahwasanya nama Mahdi adalah omong kososng belaka apalagi dimasukkan Gulam Ahmad nabi Ahmadiyah sebagai Imam Mahdi.Hadist hadist yang lemah dan palsu itu disebar luaskan oleh golongan Yahudi,Majusi dan Syi"ah sehingga merata dikalangan ummat Islam kepercayaan tentang Mahdi.
Timothy R.Furnish salah satu akedemisi Barat cukup dikenal dalam studinya mengenai Imam Mahdi mantan inteligent militer AS pernah menyebutkan bahwa Usamah bin Ladin punya karakteristik Imam Mahdi berdasarkan hadist hadist yang ada antara lain Muhammad sebagai bagian namanya,physiognomy wajahnya yang sesuai,penggunaan kekayaan minyak untuk membantu muslim yang susah,keturunan Arab dan pribadi yang ramah walaupun Usamah bin Ladin sendiri tak pernah menyatakan dirinya sebagai Al Mahdi.Begitupun patut diduga dia memperjuangkan gagasan Mahdisme(perlawanan terhadap penindasan) sehingga merupakan ancaman terhadap rezim rezim repressif serta dominasi Barat dan kristen Global.Tak heran kalau pemimpin al Qaedah menjadi musuh nomor satu dan orang yang paling dicari Amerika Serikat dalam dekade terakhir.
Sebaliknya kalangan Syi"ah mengakui bahwa Imam Mahdi yang akan muncul diakhir zaman adalah dari kalangannya yaitu figur yang jelas berasal dari keturunan Fatimah atau ahli bait dam merupakan salah seorang dari Imam imam ahli bait.
Ada tiga golongan utama tentang sosok Imam Mahdi versi Syi"ah:(aliran Ifrath):
1.Kelompok Kaisaniyah bahwa Muhammad bin Hafzah putra Ali bin Abi Thalib adalah Imam Mahdi.
2.Kelompok Ismailiyah as Sabiyyah (Syi"ah tujuh imam) yaitu Ismail bin Ja"far
   as Siddiq sebagai Imam Mahdi.
3.Kelompok Syi"ah Imamiyah dua belas yang menganggap Muhammad al Muntasar bin Hasan al Askari al Muntadar turunan al Husain,Imam yang kedua belas   masuk kegua Saamira ketika  umur lima tahun digaibkan Allah dari alam nyata tahun 329H dan mereka menunggu didepan gua  setiap saat dengan memanggil namanya.
Menurut keyakinan kalangan Syi"ah bahwa:Sang Imam dikandungan dan dilahirkan dalam waktu satu malam.
Mayoritas golongan syi"ah menganut aliran Imam ke dua belas.
Menolong kekuasaan Syiah Rafidah dan membenci orang Arab terutama Quraisy.Mengajak kepada agama dan kitab yang baru, dan berhukum kepada keluarga nabi Daud dan semua pemikirannya adalah khayal tak akan terwujud sampai kapanpun.Sementara Imam Mahdi versi Ahlul Sunnah Waljama"ah(Sunni) bernama Muhammad bin Abdullah.keturunan Hasan bin Ali,menolong muslim tanpa pandang bulu,mencintai para sahabat dan mengamalkan sunnah Rasul dan membrantas bid"ah,berhukum pada kitabullah dan sunnah Rasul,benar benar kenyataan seperti tertera dalam hadist dan datang membawa keadilan.
Dasar kalangan Sunni meyakini adanya Imam Mahdi pada akhir zaman adalah :Rasul saw bersabda:Dunia akan dipimpin oleh salah seorang keluargaku namanya sama dengan namaku,Seandainya dunia ini tinggal sehari saja maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga ia akan memimpinnya.(HR:Abu Dawud).Hadist yang lain dari Ibnu Mas"ud :Rasul saw bersabda:Tidak akan hilang dunia hingga Arab dikuasai oleh seorang ahli baitku namanya mencocoki namaku,dan nama bapaknya mencocoki nama bapakku.
Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kejahatan .(HR:Abu Daud).menurut Syeikh Al Albani hadistnya hasan.Ali bin Abu Thalib berkata:Sesungguhnya anakku ini adalah penghulu seperti yang dikatakan Rasul saw kepadanya(Al Hasan).Dari keturunannya akan lahir seorang dengan nama Nabi kita yang menyerupai Baginda pada budipekertinya dan tidak menyerupai ayahnya pada rupa parasnya .(HR Abu Daud) Bantahan kaum Sunni terhadap pemahaman golongan Tafrith antara lain adalah:
1.Pertentangan hadist hanyalah untuk hadist yang dhaif atau maudu"sedangkan untuk hadist yang          shahih tidak ditemui pertentangan.
2.Perselisihan antara Sunni dan Syi"ah tidak bisa dikategorikan kedalam ikhtilaf
  dan pertentangan oleh sebab kesesatan Syi"ah memang kenyataan yang tak bisa dibantah.
3.Apakah dengan munculnya hadist hadist palsu atau lemah maka hadist yang shahih diabaikan.
4.Ahli ahli hadist telah sepakat menyatakan keshahihan hadist hadist ini.bahkan mutawattir
5.Kalau ada hadist yang tidak dimasukkan kedalam shahihnya Bukhari bukan berarti otomatis hadist     tersebut tergolong dhaif.seperti apa yang diucapkan
 Ibnu Katsir bahwa Bukhari dan Muslim tidak memasukkan seluruh hadist
 hadist shahih dalam kitabnya apalagi Imam Bukhari telah menshahihkan beberapa hadist diluar kitab  hadistnya sebagaimana dinyatakan oleh Tirmidzi .
Perbedaan pendapat adalah rahmat sepanjang tidak menyimpang dari prinsip Islami yaitu mengedepankan ukhuwah tanpa menghujat pihak lain yang biasanya sejarah mencatat bahwa permusuhan atau perpecahan dikalangan ummat Islam intinya adalah kebodohan terhadap kitabullah dan sunnah Rasul yang ujung ujungnya melahirkan khurafat,tahayyul dan Dajjal atau Mahdi palsu.Hati hati Mirza Gulam Ahmad tak hanya mengaku Imam Mahdi tetapi juga Isa al Masih dan Nabi Rasul penutup dan perlu diketahui bahwa para Mahdi umumnya timbul dikalangan ummat Islam di India,Persia,Irak dan Afrika dan akhir akhir ini merambah ke Indonesia yang diajarkan oleh kaum Tarikat,Ahmadiyah dan agama Bahai.

Dikutip dan disusun oleh ALS: Semarang 12 Januari 2015 publish jam 20.30 wib.

Thursday, January 8, 2015

KUBURAN ATAU ALAM KUBUR?

ALS

Makhluk hidup dengan segala keterbatasannya karena bersatunya jasad yang berasal dari tanah yang sifatnya fana dengan ruh yang merupakan unsur Ilahi yang hanya Allah swt saja yang mengetahui rahasianya mampu membuat jasad bertumbuh dan berkembang biak,bergerak berfikir,berperasaan baik positip maupun negatif,bahagia dan sengsara,bermoral atau asusila.Kita hanya mengetahui sifat sifat ruh namun tak seorang manusiapun termasuk Nabi saw yang tahu tentang hakikat dan rahasia ruh sesuai dengan firman Allah dalam surat al Isra"ayat 85:Dan mereka akan bertanya kepadamu(Muhammad) tentang ruh katakanlah Ruh itu urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit..
Ruh disebut nyawa/jiwa bila berfugsi untuk bergerak,bertumbuh dan reproduksi,disebut Akal ketika berfungsi untuk mengingat,memikir,mempertimbangkan yang baik dan buruk,dan disebut Kalbu(Hati) tatkala berperan merasa sedih,gembira,iba dan peduli dan disebut Nafsu tatkala punya keinginan,,tak pernah merasa cukup dan semangat hidup .Ruh manusia disebut Anima Intelectiva yang sempurna punya rasa malu,hormat,peduli berperadaban dan berkebudayaan,yang sadar akan penciptanya bukan ruh nabati atau Anima Vegetativa yang hanya menumbuhkan tetapi tak mampu menggerakkan atau merasakan dan bukan ruh hewani atau Anima Sensitiva yang hanya sanggup bergerak,berkembang biak,tetapi tanpa kesadaran,pengertian dan pemikiran.
Saat Malaikat Idzrail diperintah Allah swt mencabut nyawa hambanya berpisahlah Ruh dan jasad hamba Allah dimana Ruh ditempatkan di alam kubur(alam barzah) sementara jasadnya ditempatkan diliang Lahat(kuburan) dan dimana saja bagi yang akhir hayatnya tenggelam dilaut,dimakan binatang buas,dibakar sampai jadi abu,hancur berserakan dimana mana dan lain lain.
Begitu ruh meninggalkan jasad,proses pembusukan berlangsung perlahan lahan oleh karena itu semua agama menganjurkan mayat harus dikuburkan dalam tanah,ada yang nmembakar jadi abu atau dilemparkan kedalam laut tatkala berlayar jauh.Namun Islam menganjurkan segera dikuburkan didalam tanah karena itulah cara yang paling mudah dan terbaik bila memungkinkan.
Namun Islam mewajibkan sebagian ummat yang masih hidup untuk memandikan,mengkafani dan menyolatkan simayat sebelum dikebumikan kecuali yang mati syahid gugur fisabilillah.
Proses pencabutan nyawa walaupun Idzrail sangat berhati hati tetap terasa nyeri seperti tiga ratus kali nyerinya irisan pedang seumpama yang digambarkan Rasul saw dalam sabdanya:Sakitnya sakratul maut itu kira kira tiga ratus kali sakitnya irisan pedang.(HR:Imam Ibnu Abid Dunya).
Rasul saw saja berdoa saat sakratul maut Ya Allah semoga Engkau memudahkanku mengahadapi sakratul maut.(HR:Bukhari dan Muslim).
Hal ini dialami Nabi Idris as saat dia minta Idzrail mohonkan kepada Tuhannya untuk mencabut nyawanya agar dia tahu bagaimana sakitnya sakratul maut itu.
Bagaimana rasanya kalau Idzrail mencabut nyawa serampangan seperti yang dialami kaum musyrik,kafir,munafik dan orang mukmin tetapi gandrung melakukan maksiat,
Karena Ruh yang berperan utama,baikberpikir,bicara,melihat.mendengar dan berbuat apa saja maka Ruh yang akan menerima sanksi baik berupa kenikmatan maupun azab dialam kubur maupun dihari kiamat kelak.Alam barzah merupakan tempat transit sementara menunggu kembali dibangkitkan semua manusia dihari perhitungan(yaumil hisab) namun sementara masa transisi tetap dirasakan kenikmatan atau ksesengsaraan akibat amal perbuatan anak cucu Adam detik perdetik kehidupannya sebelum matinya sampai keputusan tetap(inkracht) dikeluarkan oleh pengadilan yang Maha Adil.
Alam barzah bertingkat tingkat dihuni oleh yang terbaik pada tingkat yang tertinggi(al Illiyin) oleh para nabi nabi begitupun diantara para nabi ada perbedaannya sesuai dengan perjumpaan Nabi Muhammad saw disetiap tingkat waktu mikradj ke Sidratul Muntaha,dimana Nabi Ibrahim as yang menyambut dan menemani Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha ditingkat yang tertinggi saat akan menemui Allah swt untuk menerima perintah sholat fardhu lima waktu sehari semalam.Umumnya para syuhada laksana burung hijau berterbangan di syurga atau berkedudukan ditepi sungai dipintu syurga dalam sebuah rumah berkubah hijau dimana rezekinya mengalir pagi dan sore(HR:Ahmad). Tetapi ada juga syuhada yang tertahan dipintu syurga karena masih terhutang yang belum dilunasi semasa hidupnya.
Tingkat yang paling rendah dihuni oleh musyrikin,kafirin,munafikin dan fasikin didalam bumi yang gelap gulita,sempit menghimpit dihuni oleh ular2 Suja"al aqro merobek robeknya dan setiap racun yang keluar dari mulutnya bisa mematikan seluruh tanaman dimuka bumi yang besarnya sebesar leher unta dan panjangnya sebulan jalan kaki digigit terus menerus sampai datang hari kiamat.Ruh yang merdeka bebas bergaul sesamanya dan cepat bergerak berhubungan dengan tubuhnya dan mendekat kekuburannya bagi yang punya kuburan sementara ruh yang terpenjara tak dapat berbuat apa menahankan azab alam kubur bisa terus menerus atau sewaktu waktu.
Ruh yang terpenjara ini seperti yang tertera dalam surat al Araf ayat 40:Sesungguhnya orang orang yang mendustakan ayat ayat Kami dan tidak mau menerimanya karena keangkuhannya tidak akan dibukakan bagi mereka pintu pintu langit dan tidaklah mereka akan masuk ke syurga sehingga onta dapat masuk lobang jarum.Karena demikianlah kami membalas orang orang yang berdosa besar.
Sementara Ruh yang merdeka Allah berfirman dalam surat al Fajr ayat 27 -30:Hai ruh yang muthmainnah(yang beriman),kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai.Masuklah kedalam golongan hambaku yang shaleh dan masuklah kedalam surgaKU.
Betapa mesrahnya panggilan Allah buat roh mereka yang berbuat kebajikan tatkala meninggalkan jasadnya dalam suasana bergembira dan ditempatkan Allah dikelompok orang shaleh di alam barzah dan menanti kehadiran kiamat akan ditempatkan disyurga.
Masa penantian dialam barzah sangat singkat bagi ruh muthmainnah sementara mereka yang su"ul khatimah terasa beribu ribu tahun padahal yang dinantikan adalah azab yang lebih dahsyat lagi.
Untuk mengikuti jejak ruh yang merdeka maka mulailah tetap mengingat mati dan persiapkan untuk mencapai husnul khatimah sesuai dengan petunjuk surat Ali Imran ayat 102:Hai orang orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah sebenar benar taqwa kepadaNya,janganlah kamu sekali kali mati melainkan dalam keadaan sebenar benar Islam.
Istiqamalah berdoa sesuai tuntunan Rasulullah saw:Allahummaj"al khaira "umrii aakhirahu wakhaira "amalii khawaatiimahu wakhaira ayyaamii yauma liqaaika,Ya Allah jadikanlah sebaik baik umurku pada ujungnya dan sebaik baik amalku pada akhirnya dan sebaik baik hariku adalah pada saat aku menmuiMu.Allah telah menganugerahi kita aset yang terbesar dan terbaik yaitu UMUR maka manfaatlah setiap detik umurmu untuk amal kebajikan yang bermanfaat untuk manusia karena sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia.
Jangan lupa sabda Rasul saw::Rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yaitu:masa mudamu sebelum datang masa tuamu,masa sehatmu sebelum sebelum datang masa sakitmu,masa kayamu sebelum datang masa miskinmu,masa luangmu sebelum datang masa sibukmu dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu.(HR:Al Baihaqi,Ibnu Abidunnya dan Ibnu Mubarak).
Benarlah sabda Rasul saw:Ketika hidup manusia itu terbuai mimpi dalam tidurnya begitu ajal datang barulah dia hidup yang sebenarnya.

Dikutip dan disusun oleh ALS:Semarang 9 Januari 2015 publish jam 10.45 wib

Saturday, January 3, 2015

SALAHKAH PERINGATAN MAULID NABI?

ALS

Perdebatan tentang hukum Islam telah berlangsung sejak zaman dahulu ujung ujungnya masing masing ngotot dengan pendiriannya berdasarkankan argumen yang tak habis habisnya.
Berbeda pendapat adalah rahmat bukan laknat seperti yang terjadi di Pakistan terjadi pertumpahan darah dengan peledakan bom tahun 2006 tatkala peringatan Maulid nabi saw oleh pihak yang mengharamkan perayaan peringatan tersebut justru melakukan tindakan yang diharamkan.
Membunuh seorang manusia saja sama dengan membunuh seluruh manusia didunia apalagi ratusan manusia.Peringatan maulid Nabi saw yang pertama kali dikolong langit ini menurut ahli sejarah Ibnu Kathir,Ibn Khalikan Sibth,Ibn Al Jauzi,Al Hafidz As Suyuthi dan lain lain sepakat dilakukan  oleh Muzahafaruddin Al Kaukabri Raja Irbil(wilayah Irak sekarang) pada awal abad tujuh Hijriyah dengan mengundang ulama berbagai displin ilmu baik fiqih,hadist,usul,ilmu kalam maupun tasawuf .
Denga penyembelihan ribuan unta dan kambing untuk menjamu para undangan tidak ada seorangpun ulama yang hadir menolak kebenaran  inisiatif Sultan itu.
Al Imam Al Hafidz Ibn Dihiyah dari Marokko membawa karya tulisnya tentang maulid Nabi berjudul Al Tanwir Fi Maulid Al-Basyir An-Nazir menghadap Sultan diberi hadiah 10.000 dinar.
Almaqriziy pakar sejarah ber-pendapat perayaan maulid pertama kali oleh Dinasti Fatimiyum dimana para khalifah Fatimiyum melakukan banyak perayaan setiap tahun selain perayaan maulid Nabi saw juga,asyura,maulid Ali bin Abi Thalib,maulid Hasan dan Husein,Fatimah az Zahra malam pertama dan pertengahan bulan Rajab,malam pertama bulan Sya"ban dan Ramadhan,penutupan Ramadhan ,IdulFitri dan Adha,hari Nauruz(Tahun baru Majusi),hari Al Ghottoh(Natal),hari Khomisul Adas(tiga hari sebelum Paskah).ada lebih kurang 25 jenis perayaan.Dinasti Fatimiyum mengklaim dirinya keturunan Fatimah binti Rasulullah padahal tidak satu ulamapun yang mengatakan Daulah Fatimiyum memiliki nasab (keturunan) sampai Fatimah Al Qodhi Al Baqillany penulis kitab khusus Fatimiyyun membongkar rahasia dan mengoyak tirai(Kasyful Asror wa Hatkul Astar) bahwa mereka adalah satu kaum yang menampakkan kaum Rafidah(Syi"ah) dan menyembunyikan kekufuran semata.Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Ad Damasqiy mengatakan tak perlu diragukan lagi berdasarkan sejarah bahwa Dinasti Fatimiyum mayoritas raja mereka adalah orang yang zalim dan paling semangat menampakkan bid"ah yang meyelisih Alquran dan sunah Rasul.
Inilah salah satu dasar ulama Salafi dan Wahabi menganggap perayaan maulid adalah bid"ah(bukan tuntunan Rasulullah saw) dan tasyabbuh(meniru kebiasaan orang musyrik) serta tak pernah ditemui pada masa sahabat tabi"in,tabiit tabi"in dan empat mazhab (Abu Hanifah,Malik,Syafei dan Ahmad padahal  merekalah yang paling mencintai atau mengagungkan Nabi saw dan ingatlah Arab Saudi satu satunya negara yang penduduknya mayoritas muslim didunia ini yang tak menjadikan maulid Nabi sebagai hari libur resmi.
Rasul bersabda:Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.(HR:Ahmad dan Abu Dawud).
Syeikh Tajuddin Al Iskandari ulama besar berhaluan Malikiyah dalam kitabnya Al Murid Al Kalam Al Amal Al Maulid menyatakan perayaan maulid adalah bid"ah madzmumah(menyesatkan).
Kullu bid"atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin naar setiap bid"ah itu sesat dan semua yang sesat tempatnya dineraka.Tidak dikenal istilah bid"ah hasanah.Alasan yang lain adalah waktu melakukannya saat tertentu(dihususkan)(takhsis) yaitu bulan Rabiul awal saja boleh memperingatinya tak ada alasan sya"ri.
Kelompok yang menerima perayaan maulid Nabi saw beralasan termasuk
bid"ah mahmudah(hasanah) karena bukan ibadah mahdah tak mutlak berpegang kepada tuntunan Rasul apalagi merupakan idea yang baik untuk introspeksi apakah kita sudah mendekati langkah langkah Rasul.Bukankah Rasul saw menkhususkan hari Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendaraan ke mesjid Quba dan sholat dua rakaat .(HR:Bukhari dan Muslim).
Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan:Para sahabat Anshar juga mengkhususkan hari Jum"at berkumpul mensyukuri nikmat Allah dikenal dengan Yaumil Urubah direstui Rasul saw.
Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Imam as Suyuti beralasan atas diamnya Rasul ketika menemui orang orang Yahudi berpuasa Asyura mensyukuri atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fira"un malahan Rasul berkata kami lebih berhak melakukannya.
Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya oleh karena memerdekakan budak Tsuwaybah sebagai ungkapan kegembiraan atas kelahiran Rasul saw.
Rasul saw bersabda:Ikutilah keteladanan yang dicontohkan oleh kedua orang sahabatku Abu Bakar dan Umar,Ingatlah Umar pernah berucap tentang sholat malam(qiyamu lail):Sebaik baik bid"ah adalah ini artinya ada bid"ah hasanah.
Menurut Imam Syafei bahwa bid"ah ada yang hasanah dan bid"ah sayyiah (madzmumah).Abu Samah guru Imam Syafei mengatakan bahwa peringatan maulid termasuk hal yang baru tetapi baik dengan menyantuni anak yatim adalah wujud kecintaan kepada Rasul.
Al Hafidz al Iraqi mengatakan:Tidak sesuatu yang bid"ah selalu makruh,dan dilarang bahkan banyak bid"ah yang disunahkan malah diwajibkan
Sesuatu yang tak dilakukan Nabi saw dan para sahabat dalam istilah usul fiqih disebut at tark dan tak ada perintah atau larangan tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang atau mewajibkan.
Seperti Rasul meninggalkan sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat takut diwajibkan bagi ummatnya karena akan memberatkan ummatnya.
Rasul melakukan yang lebih afdol(lebih utama) bukan berarti yang utama(mafdhul) jadi haram.
Penambahan haraqah(tanda baca) yang terjadi saat dinasti Umayyah untuk mencegah perubahan makna bacaan al quran adalah bid"ah hasanah karena tak pernah ditemui zaman Rasul dan sahabat.
Konsep Uluhiyah,Rububiyah dan Asma wa sifat untuk mempermudah ummat belajar tauhid yang diprakarsai ulama Salafi dan Wahabi sendiri juga bid"ah hasanah.Penyatuan mushaf menjadi mushaf Utsmani atas prakarsa Ustman bin Affan oleh sebab saat itu terjadi 7 dialek berbeda akhirnya beliau putuskan dialek Quraisy sebagai satu satunya dialek yang disepakati juga bid"ah mahmudah.Pada dasarnya ajaran Islam dibagi dua kelompok yaitu qath"iyyat yang bersifat mutlak tak berubah dan tak boleh diubah sperti yang tercantum dalam alquran dan hadist mutawatir yang penunjukannya sudah jelas (qath"i al dalalah) dan zhaniyyat yang bersifat relatif bisa berubah ubah dan diubah membuka ruang ijtihad tergantung situasi dan kondisi disebut fiqih.
Hukum fikih itu seperti karet bisa ditarik tarik sesuai dengan kondisi dan situasi perkembangan teknologi dimana prinsipnya demi kemaslahatan ummat.maksudnya selalu sesuai kapanpun dan dimanapun(salikun likulli zaman walikulli makan).Maslahat maksudnya setiap hal yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan kenyamanan agama,jiwa,akal.keturunan dan harta.
Perhatikan firman Allah dalam surat an Am 119:Sesungguhnya Allah telah menjelaskan padamu apa yang diharamkanNya atasmu kecuali terpaksa kamu memakannya.
Yusuf Qardawi mengatakan:Dimana ada maslahat disanalah hukum Allah.
Kembali kesoal maulid Syeikh Azhar Husnain Muhammad Makhluf berucap:Maulud Nabi  asal dilakukan cara hasanah dengan bersyukur atas nikmat Allah atas kelahiran Rasul saw dan dilakukan dengan cara yang beradab dan khusyuk dan jauh dari hal hal yang diharamkan dan bid"ah yang mungkar seperti bercampur baur laki dan wanita,tampilnya wanita diatas pentas dihadapan kaum laki laki alat alat musik yang diharamkan menghujat antar kelompok insya Allah dirahmati Allah.
Mubasshir al Therazi ulama Turkmenistan sempat berucap:Boleh jadi perayaan maulid Nabi untuk mengkonter perayaan maksiat yang terjadi dimasyarakat.
Perhatikan surat Yunus 58:Katakanlah hai muhammad:Dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira.Kurnia dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
Jadikanlah perbedaan pendapat benar benar rahmat yang mendatangkan maslahat bukan mudharat.


Dikutip dan disusun oleh :ALS Semarang Sabtu 3 Januari 2014 jam 20.30

Tuesday, December 30, 2014

WAW NIKAH SIRI,KAWIN LARI DAN KAWIN KONTRAK !!!

ALS

Nikah sirri tak dikenal dalam kamusnya Islamologi baik dalam al Qur"an maupun Hadist Nabi saw karena istilah ini lebih populer dalam masyarakat awam terutama di Indonesia.
Nikah yang artinya mengumpulkan dan sirri berasal dari kata sirrun artinya rahasia yang maksudnya pernikahan yang dilakukan secara rahasia bisa menikah tanpa wali karena kedua orang tua tidak merestui karena faktor tertentu atau tak terdaftar dalam lembaga pencatatan sipil negara.
Kalau pernikahan tanpa wali jelas tidak sah secara syar"i,karena Dari Aisyah ra,Rasulullah saw bersabda:Wanita manapun yang menikah tanpa mendapat idzin walinya maka pernikahannya batil,pernikahannya batil,pernikahannya batil(HR:Yang lima kecuali Imam Nasa"i).
Rasul juga bersabda:Tidak sah pernikahan tanpa seorang wali (HR:Yang lima kecuali Imam Nasa"i).
Sementara dari Abu Hurairah,Rasul saw bersabda:Seorang wanita tak boleh menikahkan wanita lainnya.Seorang wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri Sebab wanita pezinah itu adalah yang menikahkan dirinya sendiri.(HR:Ibnu Majah &Darul Quthny).
Didukung oleh sahabat Nabi saw seperti Umar bin Khatab,Ali bin Abi Thalib Abdullah bin Mas"ud,Abdullah bin Abbas,Abu Hurairah dan Aisyah ra.
Menurut Imam Malik,Hambali dan Syafei tanpa wali pernikahan tidak sah.Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Az Zuhry berpendapat hanya disunnatkan.sedangkan Abu Daud dan ad Dzahiri kalau gadis memang disyaratkan pakai wali kalau janda tidak perlu.
Jumhur ulama berpendapat wajib pakai wali.
Wali utama adalah ayah kandung wanita itu sendiri kecuali sudah meninggal,bukan Islam,atau gila baru boleh keurutan berikutnya yaitu kakek pihak ayah kandung,saudara kandung yang laki laki,anak laki laki dari saudara laki laki,paman dari pihak ayah dan anak paman yang laki laki yang Islam,baligh dan berakal sehat.Tak hanya wali tetapi pernikahan baru dianggap sah bila ada minimal dua saksi laki laki Islam,baligh,berakal sehat,merdeka hadirnya kedua mempelai dan paling penting ijab qabul.
Satu hal lagi sangat dianjurkan Rasul saw untuk menyiarkan berita pernikahan(sunnah muaqad).
Dari Amir ibnu Abdullah ibnu al Zubair dari ayahnya bahwa Rasul saw bersabda:Sebarkanlah berita pernikahan.(HR:Ahmad).Beliau menegaskan umumkan pernikahan,laksanakan di mesjid dan pukullah duff(sejenis alat musik pukul).(HR:Ahmad,Hakim dan Turmudzi).
Pada satu saat Rasul saw melihat warna bekas wangian pengantin ditubuh Abdur Rahman bin Auf lalu beliau bertanya :Kenapa ini?Abdur Rahman menjawab:Wahai Rasulullah sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita,bermahar sebesar lima dirham emas.Rasul langsung bersabda:Semoga Allah swt memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan menyembelih seekor kambing (HR:Muslim) Dengan perayaan pernikahan(walimatul urusy) lebih banyak masyarakat yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakannya serta mencegah penyebaran fitnah.
Namun jangan berlebih lebihan dengan menghaburkan uang dan berulang ulang berganti ganti lokasi seperti gaya selebriti dewasa ini.
Dahulu nikah sirri itu adalah pernikahan tanpa walimatul urusy hanya disaksikan keluarga dekat saja.
Salah satu nikah sirri adalah kawin lari dimana kedua pasangan sangat saling mencintai tetapi tidak direstui orang tua sehingga langsung mencari wali hakim tanpa izin orang tuanya.
Bila orang tuanya menolak dengan alasan bukan sesuai syra"i maka berdosalah ortunya dan bila semua wali "adhal menolak sedangkan wanita itu berakal sehat,baligh,dan calon suami sekufu(selevel) terutama agamanya maka jumhur ulama sepakat boleh berpindah kepada wali hakim.
Bila mungkin ikutilah nasihat kedua ortu mana mungkin orang tua menolak karena memang ingin membahagiakan putrinya apalagi putrinya gelap mata dirundung asmara ingatlah ridha orang tua adalah ridha Allah yang merupakan kunci keberkahan dan kebahagian dunia akhirat.
Dikategorikan nikah sirri kalau tak tercatat resmi dilembaga catatan sipil negara walau sah secara syar"i dengan tujuan untuk melindungi hak masing masing pasangan terutama istri sebab tak ada jaminan selama menikah hubungan tetap baik justru menolak kemudharatan.
Berdasarkan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tertulis pada bab1 dasar perkawinan fasal2 ayat2 :Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.
Fungsi pencatatan nikah adalah untuk membuktikan dirinya telah menikah dengan alat bukti.Bukti sah itu adalah dokumen yang dikeluarkan negara penting bila timbul sengketa apa itu perceraian,warisan,hak asuh anak dan nafkah.Menurut UU no1 tahun1974 fasal 42,ayat 1:Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atas akibat perkawinan yang sah yaitu yang tercatat dalam lembaga sipil negara dengan demikian status anaknya tidak sah(dianggap anak diluar nikah) bila tak didaftarkan kelembaga sipil negara akan menimbulkan kesulitan dalam pengurusan hak hukum,seperti nafkah,warisan dan akte kelahiran..Namun karena perkawinannya sah menurut syariat maka anaknya tetap anak yang sah dan pelakunya tidak berbuat hal yang haram atau meninggalkan yang wajib dengan demikian tidak bisa diberi sanksi walaupun tidak terdaftar.
Dinegara Islam yang maju tak ada satupun pernikahan yang tidak terdaftar dipidanakan karena hukum pencatatan sifatnya mubah bukan wajib.
Tetapi negara berhak untuk menetapkan aturan yang mengatur urusan warganya yang belum ditetapkan pengaturannya oleh syariat berdasarkan ijtihad kepala negara dan pembatunya demi kemashlahatan warganya yang wajib ditaati oleh warganya dengan syarat kepala negara dibaia"at oleh kaum muslimin termasuk aturan pencatatan pernikahan kelembaga negara.
RUU yang baru sampai dimeja sekneg dimana pernikahan siri tanpa registrasi resmi dianggap illegal pelakunya bisa dipidana dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah.Berlaku bagi yang mengawinkan dikawinkan secara nikah sirri kawin kontrak dan poligami.
Pegawai KUA(Kantor Urusan Agama) yang menikahkan tanpa syarat lengkap diancam denda 6 juta rupiah dan satu tahun penjara.
Karena tanpa sanksi pidana maka selama ini warga tak antusias mendaftarkan pernikahannya disamping tak mampu membayar biaya administrasi atau takut ketahuan poligami karena pegawai negeri sipil dilarang berpoligami atau tak mengerti manfaatnya.Disamping kawin sirri juga dikenal kawin kontrak dimana pernikahan ditentukan masa berakhirnya berdasarkan perjanjian bersama dengan jumlah dana tertentu persis seseorang ingin mengontrak mengontrak rumah.Kawin kontrak banyak ditemukan di Cianjur(Jawa Barat),Jepara(Jawa Tengah) dan Singkawang(Kalbar) dan para TKW Indonesia di Malaysia,dimana laki lakinya perantauan terutama dari Arabia dan Turki lewat makelar dengan iming iming 5-20 juta rupiah untuk kawin hanya semusim.
Proses pernikahannya secara fikih sah sah saja ada wali hakim,saksi dan ijab qobul dengan mahar sekalian sehingga di Indonesia tak dianggap melanggar hukum apalagi aqad nikah dilakukan secara sadar dan atas dasar suka sama suka.Islam mengharamkan nikah mut"ah(kontrak) karena pernikahan adalah mitsaqon ghalidhan(ikatan perjanjian yang kuat) untuk seumur hidup dan harus dipertanggung jawabkan kepada Allah swt dihari kiamat merupakan ibadah bukan sandiwara.Nikah mut"ah pernah ada pada masa awal Islam tetapi telah dinasah(hapus) saat perang Khaibar.
Dari Salamah bin Akwa" ra berkata:Rasulullah saw telah memberikan keringanan dalam mut"ah selama tiga hari pada masa perang Awthas(perang Hunain) kemudian beliau melarang kami.
Rasulullah saw bersabda:Wahai manusia aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut"ah.Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat.(HR:Muslim).
Ali bin Abi Thalib pernah berucap kapada Ibnu Abbas ra:Disaat perang Khaibar Rasulullah saw melarang nikah mut"ah dan juga memakan daging himar(keledai)jinak.(HR:Bukhari dan Muslim).
Imam Thahawi berkata:Umar telah melarang mut"ah dihadapan para sahabat dan disetujui mereka.
Qadhi Iyadh berkata:Telah terjadi ijma" dari seluruh ulama atas pengharaman mut"ah kecuali dari kalangan Rafidhah (kelompok Syi"ah))
Rasulullah saw mengingatkan:Yang paling banyak mendorong manusia kedalam neraka adalah dua lubang yaitu mulut dan kemaluan.(HR:Turmidzi).
Camkanlah firman Allah swt dalam surat Al Maarif ayat 29-31:Dan orang orang yang memelihara kemaluannya,kecuali terhadap istri istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.Maka barang siapa yang mencari diluar itu maka mereka itu orang orang yang melampaui batas.
Jadi kawin kontrak adalah perzinahan dibungkus syar"i lho mas dan jangan ikuti kelompok Syi"ah.
Jangan lakukan kawin kontrak jelas muidharatnya sangat besar antara lain bercampur nasab dimana ketika telah dipisahkan bapaknya kemungkinan anak kandungnya mengawini perempuan yang sama,anak hasil perkawinan akan disia siakan tak jelas yang memberi nafkahnya,dan wanita dianggap barang murahan diperjual belikan kembali diera ribuan tahun yang lalu.

Dikutip dan disusun oleh ALS:Semarang 30 Desember 2014,published jam 21 wib.

Thursday, December 25, 2014

RINTIHAN HAWA DIJERUJI NESTAPA

ALS

Ribuan tahun kaum Hawa dilecehkan tak lebih berharga daripada binatang peliharaan yang seenaknya diperlakukan apa saja oleh pemiliknya tanpa bisa berbuat apa apa membela dirinya,
Renungkanlah kedudukan wanita dizaman Yunani kuno dimana wanita wajib tunduk dan taat apapun yang diperintahkan oleh pria baik pria itu ayahnya,suaminya maupun saudara laki laki bahkan pamannya.
Wanita diklasifikasikan atas tiga kelompok antara lain:
1Sebagai pelacur yang hanya berfungsi untuk memuaskan nafsu seksual pria. 
2.Sebagai selir merawat tubuh dan kesehatan tuannya.
3.Sebagai pendidik dan perawat anak seperti ibu asuh saat ini.
Seorang istri dizaman Romawi kuno dianggap sekedar perhiasan rumah tangga.Semua miliknya jadi milik suaminya dan bila suami meninggal maka istrinya boleh dikawini oleh anak laki lakinya atau saudara lakilakinya dan celaka lagi bila dia dianggap bersalah boleh dibunuh suaminya.
Perhatikan juga pandangan masyarakat India kuno yang disebut Manu sampai abad ke 17 M bahwa wanita adalah sumber segala dosa dan sumber kerusakan akhlak dan agama.Pria dianggap sebagai penguasa bumi biasa memanggil suaminya Yang Mulia bahkan Tuhan.dan kalau berjalan harus dibelakang suaminya Kalau suaminya meninggal maka ia siap dibakar bersama suaminya kalau tidak mau, akan dikutuk oleh seluruh keluarga dan dianggap tidak setia .
Beberapa kepercayaan Yahudi beranggapan wanita bukan hanya lebih rendah dari pria malahan lebih rendah dari pembantu prianya sendiri.Bila sang istri memergoki sang suami sedang berkencan dengan perempuan lain ditempat tidurnya sendiri maka dia harus bungkam tanpa keluhan.
Ayahnya berhak menjual dia bila dia telah dewasa dan tidak berhak mendapat warisan apapun.
Lain lagi perlakuan masyaraakat Cina kuno terhadap wanita tidak ada yang.lebih buruk nasibnya manusia dibandingkan kaum wanita.Tak ada seorang ayahpun bahagia tatkala mendengar istrinya melahirkan anak perempuan dan kelahiran anak laki laki dianggap seperti Tuhan yang turun dari syurga.Malangnya seorang dara haruslah mengurung dirinya dikamar khusus agar tak pernah dilihat tetangganya sampai dia meninggal tak seorangpun keluarganya menangisinya.
Bangsa Persia kuno menganggap wanita adalah  sosok yang dibolehkan untuk dizalimi.Luar biasa kaum pria tega untuk mengawini ibu kandungnya sendiri atau saudara perempuan kandungnya sendiri
Wanita dianggap barang dagangan dan perhiasan bila bosan kapan saja boleh dibuang.
Dalam peradaban Mesir kuno kaum wanita selalu mengalami penyiksaan terkadang harus menahankan panasnya minyak yang disiram ketubuhnya bahkan menyeret wanita yang terikat tali oleh kuda yang ditunggangi pria sampai meregang nyawa.
Sementara Arab jahiliyah beranggapan bayi perempuan membawa aib dan harus dikubur hidup hidup.
Orang Arab pertama yang menguburkan anak perempuannya adalah Luqman bin "Ad salah satu orang Arab yang sudah musnah.dipicu oleh seorang istrinya yang berselingkuh kemudian membunuh seluruh istrinya dan sakit hati atas perbuatan istrinya akhirnya dia membunah anak gadisnya.
Allah swt tak tanggung tanggung berfirman tentang keboborokan moral bangsa Arab pra Islam dalam surat at Taubah 97:Orang orang Arab itu sangat keterlaluan kekafiran dan kemunafikannya dan tidak mau tahu tentang hukum hukum yang diturunkan Allah swt kepada Rasulnya.Padahal Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana.
Dalam surat An Nahl 58-59 Allah swt juga berfirman tentang kekejaman orang Arab pra Islam:Dan apabila diantara mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan merah padamlah wajah mereka karena sangat marahnya.Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan berita memalukan yang disampaikan kepada mereka.Apakah mereka akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya hidup hidup.Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.Kebiasaan jahiliyah yang tak sesuai dengan rasa keadilan inilah sebab musabab turunnya surat al Isra" 31:Dan janganlah kamu membunuh anak anakmu karena takut miskin.Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu.Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
Kehadiran Islam laksana matahari yang mengusir kegelapan kaum wanita yang terpinggirkan sebelumnya,menolak diskriminasi dengan mempersamakan hak hak pria dan wanita.
Dalam surat ar Rum 21:Kaum laki laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihi.Dan diantara tanda tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari dirimu sendiri agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya.dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.Sungguh pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir.
Perhatikan surat an Nisa" 124:Siapa saja yang melakukan kebajikan baik lelaki maupun perempuan asalkan dia beriman maka ia akan masuk kesyurga.
Dalam surat an Nahl 97 juga ditegaskan :Barangsiapa yang melakukan kebaikan baik laki tau perempuan sedang dia beriman maka kami berikan kehidupan yang baik dan pahala.
Tak tanggung tanggung Rasul saw menggusur pandangan tradisi Arab jahiliyah dengan mengangkat derajat perempuan dimana beliau bersabda:Sesungguhnya sebaik baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya.(HR:Bukhari) dan perempuan itu adalah saudara kandung laki laki(HR:Abu Dawud).dilain kesempatan beliau berpesan:Berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada mereka(perempuan).(HR:Bukhari Muslim).Islam tak bisa membenarkan pemaksaan atau perampasan hak atas kaum perempuan dalam bentuk apapun'
Camkanlah uraian Ibnu Abbas sahabat Nabi saw kisah seorang gadis menghadap Rasul saw mengadukan sikap ayahnya yang memaksa dia kawin dengan lelaki tanpa persetujuannya.
Rasul bersabda :Anda boleh menerima atau menolak perkawinan itu.
Lalu gadis itu berucap bahwa dia sebenarnya menerima perkawinan itu cuma dia ingin agar kaum hawa mengerti bahwa orang tua tidak berhak memaksa suami buat mereka.
Tatkala Khaddam memaksa Khanza putri kandungnya menikah dengan seorang pria.Khanza menolaknya dan pergi menemui Rasul saw meminta nasihatnya.Maka Rasul saw bersabda: Kamu boleh menolak permintaan ortumu dan menikah dengan pria yang kau sukai.
Tidak ada seorang gadis yang dinikahkan tanpa ditanyakan padanya lebih dahulu,bila dia diam berarti setuju.Rasul saw juga menyatakan:Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum ada persetujuannya.
Islam datang untuk menempatkan wanita posisi yang sesuai kodratnya bukan sesuatu yang dihinakan atau al thaanah atau disanjung(at takriem) laksana maha dewi yang dipuja untuk kepuasaan kaum pria apalagi at taswiyah dimana wanita disama ratakan 100% dengan pria bebas dari semua ikatan yang belakangan dikenal dengan gerakan emansipasi.Wanita dalam pandangan Islam dilihat dari sudut kedudukan wanita sebagai anak perempuan,sebagai istri,sebagai ibu dan sebagai anggota masyarakat.
Sejak lahirnya dekrit surat at Takwier 8,9 melarang keras pebunuhan bayi perempuan' maka ditetapkan bahwa membunuh adalah dosa yang besar.Allah berfirman:Kalau bayi perempuan yang dikubur hidup hidup ditanah ditanya sebab dosa apakah maka mereka sampai dibunuh ? Mereka kaum pria tidak bisa memberikan jawabannya.Dampaknya maka berbondong bondonglah kaum wanita mengikuti jejak Rasul saw.
Adat istiadat Arab dimana wanita atau anak perempuan tak berhak atas warisan suami dan orang tuanya tuanya berdasarkan karena mereka tak berani menghadapi musuh dalam peperangan segera dirubah total dengan turunnya perintah Allah swt dalam surat an Nisa" 11:
Allah menetapkan bagian tentang warisan anak anakmu yaitu bagian seorang anak laki laki sama dengan dua orang anak perempuan.Dan kalau anak peremuannya lebih dari dua maka bagian mereka 2/3 dari harta warisan.Dan kalau anak peremouan hanya seorang maka ia memperoleh setengah dari jumlah harta warisan.Logikanya karena anak laki laki berkewajiban memberi mahar pernikahan dan nafkah istri dan anak anaknya serta seluruh biaya kehidupan bila telah menikah..
Sedang wanita tak diwajibkan mencari nafkah dan akan menerima mahar dari calon suaminya serta masih menerima warisan baik dari suaminya ataupun orang tuanya.Bapak tidak diperbolehkan menyuruh anak perempuannya mencari nafkah walaupun sudah dewasa tetap menjadi tanggung jawab si bapak sampai dia menikah atau kebetulan anak perempuan mendapat pekerjaan dan sanggup mandiri.Apa yang didapat wanita dari usahanya maka mutlak milik wanita tak ada hak suami atasnya.Jangan dianggap langkah Islam sesuatu ketidak adilan untuk perempuan seperti yang diprovokasi oleh budaya Barat.Islam menguburkan cara mewarisi janda dengan paksa oleh para ahli waris dengan mengawininya tanpa mahar atau memaksa kawin dengan orang lain dimana maharnya diterima ahli waris atau melarang janda tersebut kawin lagi dengan niat mewarisi harta janda itu bila meninggal.
Allah berfirman dalam surat an Nisa" 10:Hai orang mukmin tidak halal bagimu mewarisi wanita dengan cara paksa.Dan Allah juga berfirman dalam surat an Nisa 19 adan 20:Janganlah engkau menyusahkan kaum wanita karena engkau ingin mengambil sebagian dari apa yang sudah engkau berikan kepadanya(19).Dan kalau engkau ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedangkan engkau telah memberikan harta yang banyak kepada para istrimu maka janganlah engkau mengambil daripadanya biarpun sedikit.
Karena sudah jadi tradisi bangsa Arab jahiliyah bila membenci istrinya tak mau menceraikannya tetapi tetap menyakiti istrinya sampai sang istri mengembalikan apa yang telah diberikannya dan apa yang diperolehnya dari sang bekasi istri digunakan untuk mas kawin perempuan lain yang disukainya.
Dan kebiasaan suami yang berpoligami berlaku tak adil dalam hal giliran dan nafkah maka turunlah perintah Allah swt agar para suami haruslah berlaku adil terhadap istrinya.
Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang patut(an Nisa"19) tetapi kalau kamu tidak mampu berbuat adil maka kawinilah seorang saja.(an Nisa" 3).
Jelas tak mudah berpoligami dalam Islam janganlah dianggap Islam meremehkan wanita lewat poligami.
Ingatlah Islam memposisikan wanita sebagai seorang terhormat bahkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.Rasul saw bersabda:Seorang istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya akan diminta pertanggung jawabannya tentang kepemimpinannya.sebagaimana suami sebagai pemimpin keluarga akan diminta pertanggung jawabannya tentang keluarganya.
Sebagai seorang ibu dia tidak wajib memberi nafkah anak anaknya semuanya jadi tanggung jawab bapaknya walaupun sang ibu lebih kaya dari sibapak.
Ibu adalah madrasah yang mendidik anaknya jadi anak soleh dan soleha dan syurga ada dibawah telapak kaki ibu tanpa ridhanya anak anaknya tak akan mencium bau syurga karena ridha ibu adalah ridha Allah demikian Islam memuliakan kaum ibu.disisi Allah,
Apabila ibu mengandung janin dalam rahimnya maka beristighfar para malaikat untuknya dan Allah swt menetapkan baginya setiap hari dengan seribu pahala dan menghapus seribu dosa.
Sakitnya ketika melahirkan maka Allah akan mencatatkan pahala baginya seperti pahala orang berjihad pada jalan Allah.dan ketika anaknya lahir maka keluarlah dia dari dosa dosa seperti dia baru dilahirkan ibunya.Orang bijak bicara:Setiap manusia terlahir dari rahim seorang ibu oleh sebab itu ibu adalah sumber segala kebaikan yang dilakukan manusia yang pernah hidup.
Sebagai anggota masyarakat wanita diperbolehkan mencari rizki sepanjang tak ada yang ada yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan kemerdekaan penuh dalam menuntut ilmu,bergerak dalam bidang kemashlahatan.Apakah wanita harus tinggal dirumah seperti yang tertera dalam surat al Ahzab 23:Dan hendaklah kamu tetap dirumahnu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dulu.Wanita hanya dianjurkan tetap dirumah menurut pendapat sahabat Nabi seperti Umar biin Khatab,Utsman bin Affan yang wajib hanya untuk wanita yang berbuat keji.(an Nisa 15).
Allah berfirman Dan para wanita yang melakukan perbuatan keji diantara istri istri kamu hendaklah ada empat orang saksi yang menyaksikannya maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mati.
Rasul saw juga bersabda:Janganlah kalian menghalangi wanita pergi ke mesjid.(HR:Bukhari).
Kebebasan wanita berpergian keluar rumah haruslah terikat dengan aturan antara lain:Harus ada idzin dari walinya baik dari nasabiyah(garis keturunan) atau sababiyah(tali pernikahan).
Berpakaian syar"i:menutup aurat,tak tembus pandang,longgar dan tak berhias berlebihan.Aman dari fitnah ,ada mahram melakukan safar dan bukan melakukan perbuatan haram.
Aturan seperti ini dianggap dunia barat sebagai membelenggu kebebasan wanita karena mereka harus mendapat izin dan tak bebas mengumbar aurat dan bergaul antara pria dan wanita termasuk freesex bertukar pasangan dianggap lumrah sebagai bagian dari hak azazi wanita.
Memang budaya barat berpendapat bahwa agama dan perkawinan bukan merupakan fitrah tetapi merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap masyarakat bisa menciptakan agama dan peraturan perkawinan masing masing sesuai dengan kebutuhannya bertentangan dengan Islam yang berdasarkan wahyu yang diwahyukan yang pasti melimpahkan kebahagiaan yang hakiki buat penganutnya dunia akhirat.
Orang bijak bicara:Hargailah wanita oleh karena harga dirimu tergantung padanya oleh karena laki laki memandang wanita sebagai ibunya ,istrinya dan anak perempuannya.
Lemah lembut sang istri mampu menguatkan sang suami dan kekuatan suami adalah bila bisa berlaku lembut terhadap istrinya.
Laki laki diciptakan dengan fisik yang hebat dan wanita diciptakan dengan kekuatan hati yang penuh ketabahan.Baik lelaki maupun wanita adalah makhluk yang diciptakan  dengan kehebatan masing2.
Alquran sejak ribuan tahun yang lalu telah memberikan lima type wanita yang diciptakan Allah swt.
Type wanita pejuang yang mampu menjaga aqidahnya dan harga dirinya sebagai muslimah teladan dan beriman yaitu Asiyah istri Fira"un (lihat surat at Tahrim 11).
Type wanita sholeha yang istiqamah menjaga kesucian dirinya yaitu Maryam binti Imran(lihat surat Maryam 20) dan diamanahkan mengasuh Isa as.
Type wanita pengadu domba menyebar gossip dan fitnah yaitu Hindun istri Abu Lahab (lihat surat al Lahab 1-5).
Type wanita penggoda yaitu Zulaiha yang menggoda nabi Yusuf (lihat surat Yusuf 23).
Type wanita yang ingkar terhadap suaminya yaitu istri Nabi Nuh dan Luth (at Tahrim 10).).).
Lihatlah diri masing masing masuk golongan mana anda saat ini.
Rasul saw bersabda ada empat wanita terbaik didunia yaitu Asiyah istri Fira"un,Maryam binti Imran,Khadijah binti Khuawailid dan Fatimah binti Muhammad (HR:Bukhari Muslim).
Semoga pembaca muslimah termasuk rombongannya kelak dihari kiamat.Amiin.

Dikutip dan disusn oleh ALS:Semarang 26 Desember 2014, published jam 9.45 disaat 10 tahun Tsunami Aceh 

Friday, December 19, 2014

UCAPAN SELAMAT NATAL BOLEHKAH?

ALS
Perayaan Natal tahun ini sudah diambang pintu masaalah yang meragukan ummat Islam tentang halal dan haram mengucapkannya pada ummat Kristiani jadi konroversi yang menyeruak.
Para ulama berijtihad menetapkan kedudukan ucapan selamat hari Natal oleh ummat Islam karena tak ada dalil yang qath"i(pasti) dalam Quran dan Hadist ternyata mayoritas(jumhur) ulama kontemporer membolehkan sementara minoritas mengharamkannya .
Kelompok ulama Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qoyyim serta ulama Wahabi Salafi Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram karena perayaan Natal adalah bagian dari syiar agama Nasrani.Sehingga ucapan selamat Natal dianggap pengakuan terhadap ketuhanan Yesus Kristus sehingga bertentangan dengan aqidah ummat Islam atau  menyerupai ibadah mereka(tasyabuh) apalagi menghadiri atau mengikut acara Natal(Sacramen) atau memakai atribut Natal .
Rasul saw bersabda:barangsiapa menyerupai suatu kaum seolah olah ia bahagian dari kaum itu.(HR:Abu Daud).
Allah berfirman dalam surat al Isra" 36:Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui sesungguhnya pendengaran,penglihatan dan hati kamu semuanya akan diminta pertanggung jawabannya
Rasul bersabda:Kamu telah mengikuti sunnah orang orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sehingga mereka masuk kelubang biawak.Wahai Rasul apakah yang emgkau maksudkan itu orang Yahudi dan Nasrani?Baginda bersabda:Kalau bukan mereka siapa lagi.
Islam melarang mencampurkan yang haq dan yang batil dan menyembunyikan yang haq padahal kamu ketahui.(Al Baqarah 42).
Rasul saw juga mengingatkan:Janganlah kamu memulai salam kepada orang orang Yahudi dan Nasrani.Apabila bertemu salah seorang diantara mereka dijalanan maka sempitkanlah jalannya.(HR:Muslim).Maksudnya orang Muslim harus menjaga izzahnya dihadapan non muslim tanpa ,merendahkan apalagi direndahkan namun jangan sampai menzalimi mereka.Memang Islam adalah agama yang sangat toleransi(tatsamuh) terhadap agamapun didunia ini tetapi dalam urusan duniawi  saja kita saling merangkul namun dalam urusan ibadah atau aqidah kita harus punya prinsip asysyida" alal kuffar ruhama bainahum tegas terhadap orang kafir dan saling mengasihi diantara muslim.Ketika ummat Nasrani ingin membangun gereja tidak pernah ummat Islam menolak namun bila untuk strategi kristenisasi terhadap ummat yang sudah beragama pasti tidak bisa ditolerir.Semboyan Islam,lakum dinukum waliyadin ,bagimu agamamu dan bagiku agamaku adalah harga mati  dan tidak bisa ditawar lagi.
Sementara kelompok ulama kontemporer membolehkan antara lain Syeikh Yusuf Al Qardawi dengan alasan bila mereka non muslim cinta damai terhadap muslim apalagi ada hubungan khusus antara lain kerabat,teman kerja atau kuliah atau tetangga.Dasarnya adalah Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berlaku adil lihat surat Mumtahana 8:Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu.Sesungguhnya Allah mencintai orang orang yang berlaku adil.
Firman Allah swt dalam surat an Nisa 86:Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan maka balaslah dengan yang lebih baik darinya atau dengan seimbang.Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.Apalagi ucapan selamat Hari Natal hanya sekadar simbolis(mujamalah dhariyah) dalam pergaulan.
Bukankah dalam surat Maryam 33 berbunyi:Salam sejahtera (semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku hari wafatku,pada hari akhir aku dibangkitkan kembali
Dan Isa as berkata dalam surat Maryam 30:Sesungguhnya aku in hamba Allah Dia memberikanku alkitab dan Dia menjadikanku seorang Nabi.
Bukankah salam juga ditujukan kepada Nabi Nuh,Ibrahim,Musa,Harun serta para Nabi lainnya?Salahkah mengucapkan sholawat dan salam untuk Nabi Isa as seperti kita mohonkan untuk seluruh Nabi dan Rasul?
Salahkah mengucapkan selamat hari lahir Nabi Isa as yang mereka rayakan?Bukankah ummat Nasrani juga mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muihammad saw.?
Rasul saw bersabda:Jika ahli kitab(Yahudi dan Nasrani) itu memberi salam kepada kamu maka jawablah.Dan juga untuk kamu.(HR:Bukhari dan Muslim).
Bahwa Rasul saw berjalan jalan melalui kerumunan orang Islam,Musyrikin penyembah berhala dan Yahudi lalu beliau memberi salam kepada mereka.(HR:Bukhari Muslim dari Usamah ra).
Pernahkah mendengar bagaimana Rasul saw berpuasa asyura untuk menyatakan rasa syukur atas selamatnya Nabi Musa dari penyergapan tentara Fira"un dimana beliau menyatakan bahwa kami lebih berhak merayakannya daripada ummat Yahudi.(HR:Bukhari Muslim dan Abu Daud).
Bukankah mertua Rasul saw ada yang Yahudi dan Nasrani tetapi istrinya masuk Islam apa mungkin ini terjadi tanpa saling menghormati.
Sembelihan binatang halal oleh ummat Nasrani atas nama Al Masih saja halal dimakan Muslim .
Lihatlah bagaimana toleransinya Rasul selama 13 tahun di Makkah ada 360 berhala dengan bermacam macam nama dan ada yang diletakkan di Ka"bah tak satu katapun Rasul saw menyuruh para sahabat menghancurkannya.Akhirnya Rasul dan pasukannya menaklukkan Makkah dengan sikap Rasul saw tanpa menghukum  musuh musuhnya maka seluruh musyrikin Makkah masuk Islam dan menghancurkan sendiri seluruh berhala yang ada.
Bagi kelompok menengah berprinsip ucapan selamat Natal termasuk sesuatu yang meragukan atau syubhat lebih aman untuk tidak mengucapkannya.
Nabi saw bersabda:Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas tetapi ada diantara keduanya yang syubhat,Barangsiapa yang memelihara diri dari yang syubhat itu maka bersihlah agama dan kehormatannya.(Muttafaq Alaihi).
Namun MUI dalam fatwanya pada tanggal  1 Jumadil Awal 1401H/7 Maret 1981 yang diketuai oleh K.H.Syukri Gozhali dan sekretarisnya Drs,H.Mas"ud tak secara tegas menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal tetapi lebih ditekankan masaalah tak dibenarkan ummat Islam mengikuti perayaan Natal bersama.Antara lain isi fatwa MUI adalah:
Diizinkan berkerja sama dengan non muslim khusus masaalah keduniaan saja
Tak boleh mencampurkan adukkan aqidah./ibadah.
Mengakui kerasulan/kenabian Isa al Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka terhadap Rasul Rasul yang lain.
Manganggap kufur dan musyrik mereka yang mengakui Isa itu anak Allah.
Menolak syubhat dengan mendahulukan mencegah kerusakan daripada membangun kemashlahatan.
Mengikuti upacara Natal bersama hukumnya diharamkan bagi ummat Islam.
Komisi Fatwa Lembaga Urusan Islam dan Wakaf Uni Emirat Arab dan Lembaga Fatwa Dar al Ifta Mesir yang dipimpin oleh Syeikh Ali Jum"ah berpendapat bersasarkan analisa dari surat al Baqarah 83,an Nahl 90 dan al Mumtahanah 8, dibolehkan mengucapkan selamat Natal kepada ummat Nasrani karena merupakan interaksi sosial dan hadiah.asal dibatasi dalam batas tak merusak aqidah.Demikian juga Lembaga Riset dan Fatwa Eropah membolehkan sepanjang mereka tak memerangi ummat Islam apalagi ummat Islam sebagai minoritas asal tak menampakkan simbol atau atribut keagamaan mereka.
Hanya Allah yang Maha Tahu tentang kebenaran sedangkan ijtihad adalah pendapat manusia mungkin benar atau salah. Kalau benar dapat dua kebaikan bila salah hanya dapat satu kebaikan, yang penting masing masing kelompok haruslah berlapang dada,tidak memaksakan kehendak atau merasa paling benar apalagi menyudutkan atau merendahkan pihak lain mungkin bisa belajar dari Muadz bin Jabal mengapa Nabi saw memujinya soal ijtihad saat mengangkatnya jadi Hakim di Yaman.Ingatlah lawan berdebat adalah teman berfikir kata ustadz Abujamin Roham.

Dikutip dan disusun oleh ALS,Semarang 20 Desember 2014,published jam:13.00 wib.