Wednesday, January 28, 2015

KIAMAT ITU KAPAN SIH?

ALS

Kiamat atau qiyamah secara harfiah berarti berdiri,tegak atau terjadi atau terlaksananya sesuatu.
Tampaknya kembangkitan kembali lebih pas untuk makna kiamat qubra bukan kehancuran dunia yang fana ini sama halnya kiamat sughra diidentikkan dengan kematian lebih pas disebut awal kehidupan yang sebenarnya.Yang lebih penting bahwa kiamat pasti datang harus diyakini oleh setiap manusia yang beriman sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Mu"minun 40:
Sesungguhnya hari kiamat pasti datang yang tak perlu diragukan lagi namun kebanyakan manusia tidak beriman.Allah juga berfirman dalam surat Al An"am 12:Demi sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tak diragukan lagi kedatangannya ialah orang orang yang merugikan diri sendiri dimana mereka tidak mau beriman.
Kepastian kiamat juga ditegaskan dalam surat al Hajj 7 dan surat Thaha 15.
Masihkah ragu manusia yang berakal untuk meyakini hadirnya hari kiamat?
Perhatikan dan renungkanlah surat alHajj 5-7:
Wahai manusia jika kamu masih dalam keraguan tentang kebangkitan maka ketahuilah bahwa Kami telah ciptakan kamu dari tanah,kemudian dari setitik air mani kemudian dari sebutir darah,kemudian dari sekepal daging yang sempurna kejadiannya dan tak sempurna kejadiannya(abortus).karena Kami ingin terangkan kepadamu(kekuasaan Kami) dan kami tempatkan dia ditempat peranakan(rahim) secara yang kami kehendaki (pertumbuhannya) dalam masa tertentu.kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi,kemudian Kami pelihara kamu sampai kamu cukup kuat dan teguh,dan sesudah itu sebagian kamu mati,sebagian lagi mencapai usia yang lanjut sehingga tak mengetahui apa yang pernah kamu ketahui'.Dan engkau lihat bumi kering tetapi apabila Kami turunkan air(hujan) maka mekarlah dan suburlah ia sehingga dapat menumbuhkan segala tumbuh tumbuhan yang indah.
Demikianlah itu semua menunjukkan bahwa Allah Maha Benar dan ia sanggup menghidupkan apa yang sudah mati dan sesungguhnya Dia berkuasa atas apapun jua.Dan sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang orang yang didalam kubur itu.Gunakanlah pikiran kita kalau Allah bisa menciptakan manusia dari yang tidak pernah ada menjadi ada apalagi hanya sekadar menghidupkan manusia yang telah mati.
Kapan datangnya hari kiamat merupakan rahasia Allah tak diberitahu kepada siapapun baik kepada malaikat maupun manusia namun Rsulullah saw menyatakan Hari Jum"at.
Dari Abu Hurairah ra ,Rasul saw bersabda:
Sebaik baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jum"at.Pada hari Jum"at Adam as diciptakan,pada waktu itu juga Ia dimasukkan kedalam syurga dan pada waktu itu ia dikeluarkan dari syurga,Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jum"at.(HR:Muslim,Abu Daud,Nasa"i dan Tirmidzi).
Dari Khuzaifah Nabi saw bersabda:Tak akan berlaku hari kiamat sehingga dunia dikuasai oleh Luka" bin Luka" (orang tak jelas asal keturunannya ,buruk akhlaknya dan bodoh lagi bebal :(HR:Tirmidzi dan Imam Ahmad).
Dari Ibnu Mas"ud ra Nabi saw juga bersabda:Tak akan terjadi kiamat kecuali dunia ini didiami penuh oleh orang orang jahat.(HR:Muslim dan Ahmad).Kiamat tidak akan terjadi selagi ada yang menyebut perkataan Allah(HR:Muslim).
Sudah menjadi sunnah Allah bahwa setiap peristiwa kecil atau besar apapun selalu didahului oleh tanda tanda termasuk peristiwa kiamat.
Nabi Muhammad saw bertanya kepada para sahabat:Apa yang sedang kalian diskusikan?Para sahabat menjawab:Kami sedang bincang bincang hari kiamat.
Kemudian Nabi saw bersabda:Kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat 10 tanda tanda yaitu:1.Ad Dukhan(asap atau kabut).2.Dajjal 3.Dabbaah 4.Matahari terbit dibarat.5.Turunnya Isa al Masih.6.Ya'juj Ma"juj 7Gempa dahsyat dibarat 8.juga ditimur 9.juga diwilayah Arab.10.Api menyala di Yaman menghalau manusia kemahsyar.(HR:Muslim).
Allah berfirman dalam surat ad Dukhan 11:Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliput manusia inilah azab yang pedih.
Asap yang membuat kaum kafir tercekik,memasuki seluruh rongga tubuhnya dan keluar lewat seluruh lobang tubuhnya sementara mereka yang beriman hanya merasakan pilek saja ini berlangsung selama empat puluh hari.
Dajjal selain berdusta,mengacau juga mendakwakan diri sebagai Nabi atau Rasul agar pengikut mereka bertambah banyak dan jumlahnya sampai 30 orang menjelang hari kiamat.
Dari Abu Hurairah ra,Rasul saw bersabda:Tidak terjadi kiamat sehingga muncul 30 orang Dajjal Dajjal pendusta masing masing mengaku Rasul Allah.(HR:Abu Daud,Tirmidzi,Nasa"i,Ibnu Majah).
Dimasa hidupnya Rasulullah saw telah muncul tiga orang Dajjal yang mengaku sebagai Nabi atau Rasul yaitu Al "Unsy dari Yaman,Musallamah dari Yamamah dan Ibnu Syayyaad dari Madinah.Ketiga tiganya dihabisi oleh tentara Abu Bakar Siddik setelah tidak lama wafatnya Rasul saw.Berpuluh tahun kemudian muncul Mukhtar As Tsaqafi yang mengaku Nabi di Irak akhirnya juga tewas
Yang populer diakhir abad ke 20 Masehi muncul Mirza Gulam Ahmad dari India yang mengklaim dirinya sebagai nabi penutup,Isa as yang turun diakhir zaman dan Imam Mahdi dan pengikutnya tergabung dalam gerakan Ahmadiyah akhirnya meninggal 1908.
Allah swt berfirman:Dan apabila perkataan telah jatuh keatas mereka Kami keluarkan sejenis binatang melata(Dabbaah) dibumi yang mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat ayat kam( perhatikan surat an Naml 82)
Dari Abdullah bin Amr ra ia berkata:Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:Sesungguhnya pertama tama tanda hari kiamat yang keluar adalah terbitnya matahari disebelah barat dan keluarnya binatang melata kepada manusia diwaktu dhuha.Apapun juga yang keduanya yang lebih dahulu dari yang lain dimana yang lain segera menyusul(HR:Muslim).
Rasulullah saw bersabda:Tidaklah tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya maka bila tanda itu telah muncul maka seluruh manusia jadi beriman namun keimanannya tak bermanfaat saat itu demikian juga mereka yang beriman namun tidak pernah sekalipun berbuat kebaikan .(HR:Bukhari).
Sesudah munculnya para Dajjal turunlah Isa as menghancurkan mereka seluruhnya disuatu tempat bernama Ludd dekat Damaskus sekarang ini dan menghancurkan seluruh salib melenyapkan agama Kristen dan sejenisnya  dengan menguatkan kebenaran Islam..
Dua bangsa yang besar keturunan Adam as laki laki yang amat kuat tak seorangpun yang mampu menaklukkannya membuat kerusuhan akhirnya dengan kekuatan doa Nabii Isa as musnah semuanya lihatlah surat al Anbiyaa ayat 96 dimana Allah swt berfirman:Hingga bila dibukakan tembok Ja"juj dan Ma"juj lalu mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi.Dikirim Allah ulat dan burung menggerogoti leher mereka sampai semuanya tewas.
Al Khasf(Gempa) dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya ditimur yaitu kemungkinan gempa tsunami di Aceh dan gempa di barat adalah kemungkinan di Chilie,Meksiko dan negara barat lainnya dan di Arabia.
Tanda terakhir akan terjadi kiamat qubro ialah keluarnya api dari kota And(Hadramaut)akan menggiring manusia kepadang Mahsyar dinegeri Syam.Rasul saw menunjuk kedaerah Syam sambil mengatakan disanalah kalian semua akan dikumpulkan(HR:Ahmad).
Disamping tanda tanda yang sepuluh ada juga tanda tanda lain seperti waktu terasa singkat dan cepat berlalu sehari seperti sejam,sebulan terasa seminggu,setahun terasa sebulan,merebaknya perzinahan dan minuman keras terang terangan,perbandingan jumlah wanita dan laki laki 1:50.Ftnah yang tak henti hentinya antar ummat,instansi,organisasi.Pembunuh tak jelas alasan membunuh yang dibunuhpun tak mengerti mengapa dibunuh begitu murahnya nyawa manusia.Timbul perang antara dua bangsa yang paling besar,antara kaum Muslimin dan Yahudi dimenangkan oleh kaum muslimin dan pada saat itu 99 manusia jahat dalam 100 manusia yang ada menghuni bumi ini.
Setelah Isa as merontokkan para Dajjal besar kemudian Isa as berhaji dan umrah ke Makkah.Duniapun menjadi aman tenteram tak terdengar sedikitpun perselisihan antara dua orang manusia.Kemudian diturunkan Allah swt angin sejuk semilir dan semua manusia yang beriman dan beramal soleh diwafatkan Allah tinggallah hidup manusia tanpa prikemanusiaan,tak ada terdengarlah lagi manusia menyebut nama Allah.
Prosesi kiamat kubropun dimulai dengan tiupan sangkala(trompet) pertama dimana terjadi kegoncangan gunung gunung hancur menjadi debu,matahari dan planet lepas dari peredarannya sementara manusia,jin,malaikat bahkan binatang kaget dan panik.
Perhatikanlah firman Allah swt dalam surat An Naml 87:Dan ingatlah hari yang akan ditiup sangkakala lalu terkejutlah mereka yang ada dilangit dan yang ada dibumi kecuali orang yang dikehendaki Allah(yaitu roh para syuhada dan beberapa malaikat).
Tiupan kedua mematikan seluruh makhluk hidup secara serentak dan kematian total dilangit dan dibumi.seperti yang disebutkan dalam surat Az Zumar 67:Dan ditiup sangkakalalalu matilah semua isi langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah swt(malaikat Israfil,Izrail.Jibril,Mikail dan para malaikat Hamalatul Arsy seperti laporan Izrail kepada Allah
Maka Allah swt mematikan semuanya karena semuanya adalah makhluk dan Allah gulung langit dan bumi seperti menggulung kertas(lihat surat al Anbiya 104 dan az Zumar 67).
Mulai saat itu Allah berfirman dalam surat Mu"min ayat 16:Seluruh kekuasaan hari ini dipegang Allah Yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa.
Tiupan ketiga kalinya menghidupkan kembali semua makhluk yang pernah hidup dimuka bumi dan dilangit yang telah mati sebelumnya termasuk manusia,jin,malaikat dikembalikan roh kepada jasadnya dimana Israfil setelah dihidupkan langsung berdiri meniup sangkakala.
Allah swt berfirman dalam surat az Zumar 68:Kemudian ditiuplah sangkakala sekali lagi tiba tiba semua makhluk kembali hidup,berdiri menunggu.
Dalam surat Yasin 51:Allah juga berfirman:Dan ditiup sangkakala tiba tiba mereka bangkit dari kubur dan akan bersegera kepada Tuhan mereka.
Setiap ruang antara bumi dan langit penuh sesak dengan roh roh yang kembali kejasadnya dimana roh orang kafir merupakan sinar hitam pekat sementara roh orang beriman seperti sinar putih bersih.
Bumi penuh sesak dengan manusia yang hidup kembali berdiri tak bisa bergerak dimana jarak matahari dengan kepalanya hanya beberapa hasta saja keringatnya mengucur menenggelamkan mereka selama 25 000 tahun menunggu penghisapan atau pengadilan Tuhan.
Firman Allah dalam surat an Naba" ayat 38,39 dan 40:Dihari itu akan berdiri seluruh roh dan seluruh malaikat berbaris tidak berkata kata kecuali orang yang diiazinkan Allah Yang Maha Pengasih dan berkata benar".Yang demikian itu adalah hari yang benar,Siapa yang mau biarlah ia ambil tempat kepada Tuhan.Kami mengingatkanmu akan siksaan yang sudah dekat.Dihari itu manusia akan melihat sendiri akan akibat perbuatannya.Dan dihari itu orang kafir akan merintih:Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah saja.


Semarang 28 Januari 2015:dikutip dan disusun oleh ALS dipublish jam 18 wib.


0 comments:

Post a Comment