Sunday, January 18, 2015

MENGINTIP SYURGA

ALS

Informasi syurga lewat alquran dan sunnah Rasul perlu dilacak untuk diketahui setiap orang yang beriman agar meyakinkan dirinya bahwa Allah swt sangat menghargai mereka yang patuh kepada perintahNya dan meninggalkan laranganNya dengan menjanjikan hidup yang abadi penuh kenikmatan diakhirat yang tak bisa dibandingkan dengan apa yang pernah dilihat,didengar,dirasakan bahkan dikhayalkan  seperti sabda Rasul saw:Perbandingan dunia dan akhirat laksana seorang yang pergi ketepi laut lalu mencelupkan jari telunjuk tangannya lalu mengangkatnya maka kenikmatan hidup didunia sebanyak air yang membasahi telunjuknya sedangkan kesenangan diakhirat seukuran air yang tersisa dilautan,
Rasul saw juga bersabda:Allah menciptakan seratus rahmat ,satu rahmat diberikan kepada seluruh penghunia alam ini sementara 99 rahmat akan diberikan disyurga.Janji Allah kepada orang beriman tersurat dalam surat al Hadid 21:Berpaculah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang orang beriman kepada Allah dan RasulNya Itulah karunia Allah yang dberikan kepada siapa yang Dia kehendaki sedang Allah mempunyai karunia yang besar.
Dimana arahnya jalan kesyurga menurut Ibnu Mas"ud :Pada suatu hari Rasulullah saw menarik garis lurus diatas pasir lalu berkata:Inilah jalan Allah jalan yang lurus.Kemudian beliau menarik garis kekiri kekanan keutara keselatan lalu berkata:Ini semua adalah jalan jalan setan setiap jalan itu ada setan yang membisikkan kepadanya.Berdasarkan keterangan Rasul saw ini para ulama berkesimpulan bahwa hanya satu jalan kesyurga yaitu Sirathal Mustaqim yaitu sunnah Allah dan Rasul.
Allah berfirman dalam surat An Najmi 13-15:Dan sesungguhnya dia(Muhammad) telah melihatnya(Jibril) dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain yaitu di Sidratul Muntaha didekatnya ada syurga tempat kembali.Karena sidratul muntaha lokasinya dilangit maka syurgapun letaknya dilangit.Ketika Ibnu Abbas ditanya dimana letaknya syurga maka dijawab diatas langit yang ketujuh sedang neraka didasar samudera yang ketujuh.
Syurga bertingkat tingkat sampai 100 tingkat dengan perbedaan yang besar sekali antara masing masing tingkat dan jarak tiap tingkat sejauh antara langit dan bumi.Rasul saw bersabda:Syurga terdiri dari 100 tingkat jarak antara masing masing tingkat seperti jarak antara langit dan bumu.(HR:Bukhari dan Muslim).Dalam al quran hanya disebut 8 tingkatan syurga.
Syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus dengan fasilitas paling istimewa terutama bisa melihat wajah Allah pada waktu pagi dan petang karena dekat Arsy Tuhan padahal tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada menatap wajah Allah.Bukankah Rabiyatul Hadawiyah mengatakan saya siap tinggal dineraka asalkan diizinkan menatap wajah Allah.
Allah berfirman dalam surat alKahfi 107:Sesungguhnya orang beriman dan beramal kebajikan untuk mereka disediakan syurga Firdaus sebagai tempat tinggal dan dalam surat al Mu"minun ayat 9-11 disebutkan bahwa orang orang yang memelihara sholat,mereka itulah yang akan mewarisi syurga Firdaus mereka kekal didalamnya.
Rasul saw bersabda:Bila engkau berdoa mintalah Firdaus,karena Firdaus adalah syurga tertinggi sedangkan diatas Firdaus terletak Arsy Rahman(Mahligai Tuhan) pangkal hulunya empat sungai yang mengalir didalam syurga.
Allah berfirman dalam surat Muhammad 15:Perumpamaan syurga yang dijanjikan bagi orang orang yang taqwa didalamnya ada sungai dari air yang tak payau,dan sungai sungai dari susu yang tak pernah berubah rasanya,dan sungai sungai dari arak yang amat lezat bagi yang meminumnya dan sungai sungai dari madu yang murni dan bagi mereka didalamnya ada bermacam macam buah buahan dan ampunan dari Tuhan mereka.Apakah itu sama dengan penghuni neraka yang diberi minum air panas mendidih sehingga robek ususnya dan isi perut mereka yang meminumnya.Rasulullah saw bersabda:Didalam syurga itu ada laut dari air,dari madu,dari susu dan dari arak dan dari tempatt itulah mengalir sungai sungai.(HR:Tirmidzi).
Dari Anas bin Malik ra,Rasul saw bersabda:Aku masuk syurga ternyata disana ada sungai yang dipinggirnya ada kemah kemah terbuat dari mutiara maka aku pukulkan tanganku keair yang mengalir ternyata airnya adalah minyak kesturi yang sangat harum,lalu aku bertanya :Apa ini hai Jibril?Dijawab Jibril:Ini adalah al Kautsar yang dihadiahkan Allah buatmu.
Urutan syurga kebawah adalah syurga Adn lihat surat at Thaaha 76 dan surat Shaad 50,surga Na"im (surat al Hajj 56,al Luqman 8),syurga Ma"wa(surat Sajdah 19.an Nizat 41,syurga Darussalam(surat Yunus 25),syurga Darul Muqomah(surat Fathir 34-35),syurga Maqomul Amin(surat ad Dukhan 51) dan syurga Khuldi(surat al Furqan 15).
Syurga dibagi atas beberapa pintu masing masing pintu punya kunci ibadah khusus.Allah berfirman dalam surat az Zumar 73:Dan orang orang yang bertaqwa kepada Tuhannya diantar kesyurga secara berombongan sehingga bila mereka sampai kepintunya,pintunya telah dibukakan dan penjaga penjaganya berucap:Kesejahteraan dilimpahkan keatasmu berbahagialah kamu.Maka tinggalah kamu kekal didalamnya.
Menurut Ibnu Qoyyim pintu syurga tetap terbuka agar penghuninya bebas keluar masuk demikian juga malaikat bebas menemui mereka sambil membawa rezeki dari Allah.
Firman Allah swt dalam surat ar Rad 24:Malaikat menemui penghuni syurga lewat pintu terbuka sambil mengucapkan salam,Salamun alaikum bima shabartum.Rasul bersabda:Barangsiapa membelanjakan sebagian harta kekayaannya dijalan Allah ia akan dipanggil dari pintu syurga yang memiliki delapan pintu.Yaitu orang yang memelihara sholat secara ikhlas dan ittiba"akan dipanggil lewat pintu sholat,yang bersedekah akan dipanggil lewat pintu sedekah,yang berjihad fisabilillah akan dipanggil lewat pintu jihad,dan yang sering puasa secara teratur akan dipanggil lewat pintu puasa.
Abu Bakar ra lalu bertanya:Adakah yang dipanggil lewat semua pintu wahai Rasul?Rasul menjawab:Ada dan kuharap engkaulah salah satu mereka.(HR:Bukhari Muslim).Nabi saw menambahkan lewat sabdanya:Dalam syurga ada 8 pintu salah satunya adalah pintu ar Rayyan tak memasuki pintu tersebut kecuali mareka yang berpuasa dan bila telah masuk maka pintu itu akan dikunci lagi (HR:Bukhari dan Muslim).Menurut Al Qurtubi mengutip ucapan Qadhi Iyath selain 4 pintu yang disebut dalam hadist Muslim tersebut ada 4 pintu lainnya yaitu pintu taubat,pintu orang yang mengendalikan amarahnya,pintu orang yang ridha serta pintu khusus untuk orang yang masuk syurga tanpa dihisab..Dari Abu Hurairah ra Rasul saw bersabda:Hai Muhammad bawalah masuk orang orang dari ummatmu yang tak perlu dihisab melalui pintu kanan syurga.
Ada tiga golongan yang masuk syurga tanpa hisab dan pencucian dosa dineraka yaitu golongan fadhli.golongan ahli sabar dan golongan tetangga Allah.Berkata golongan fadhli:Kami jika diganggu orang kami maafkan dan jika dipermalukan kami bersabar.(lihat surat al Furqan 63:Adapun hamba Allah yang Maha Pengasih (Ibadur rahman) adalah orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan bila orang bodoh menegur mereka sambil menghina mereka ucapkan salam.
Golongan ahli sabar berucap: Kami sabar buat taat kepada Allah dan sabar meninggalkan maksiat.
Perhatikan surat az Zumar 10:Seasungguhnya orang yang bersabar akan diberikan Allah swt pahala tanpa hisab
Berkata pula golongan tetangga Allah:Kami saling mencintai karena Allah,saling mengorbankan diri karena Allah dan bersilaturrahmi karena Allah..
Dalam hadist qudsi:Allah berfirman:Dimanakah orang orang yang berkasih sayang oleh karena kemuliaanku pada hari ini aku lindungi mereka dibawah naunganku pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naunganku.(HR:Muslim).
Dari Muaz dan Rasul saw bersabda:Allah Azzawajalla berfirman orang yang berkasih sayang karena kemuliaanku mereka memiliki beberapa mimbar dari cahaya Sangat diidamkan tempat mereka itu oleh para Nabi,Shiddiqin dan Syuhada.(HR:Tirmidzi,Ibnu Hibban.Hakim,Ahmad).
Dari Abu Umamah,Rasul saw bersabda:Rabbku Azzawajalla telah menjanjikan padaku bahwa 70.000 orang dari ummatku akan dimasukkan kedalam syurga tanpa hisab dan tanpa diazab dineraka lebih dahulu,1000 dari jumlah tersebut terdapat 70.000 lagi(HR:Ahmad).Mereka adalah orang orang yang tidak pernah minta ruqyah,tidak berkerpecayaan sial karena sesuatu kejadian(thiyaroh) dan mereka selalu bertawakkal kepada Allah swt.
Dalam hadist lain bagi setiap muslim didalam syurga punya empat pintu,untuk tempat masuk dirinya.satu untuk istrinya,satu untuk tamu tamu(malaikat dan temannya),satu pintu keneraka untuk menyaksikan penderitaan penghuni neraka merasakan betapa beruntungnya dia dan satu pintu Darussalam(Arsy) untuk melihat wajah Allah kapan saja dia mau.
Kunci pintu syurga menurut sebagian ulama yaitu kalimat tauhid,la ilaha illallah atau lahaulawala quwwata illa billah atau pedang yang menewaskannya saat jihad fisabilillah.
Mereka yang bisa lewat delapan pintu syurga sesuka hatinya antara lain adalah wanita yang memelihara sholat lima waktu,berpuasa pada bulan Ramadhan,menjaga kemaluannyadan mentaati suaminya maka ia akan bebas masuk pintu syurga yang dikehendakinya demikian sabda Rasul saw dalam shahih Abu Hatim dari Abu Hurairah ra.
Dari Utbah Bin Abdullah al Sulami bahwa ia berkata:Saya telah mendengar Rasul saw bersabda:Tidaklah seorang Muslim ditinggal meninggal ketiga orang anaknya yang belum akil baligh melainkan mereka akan menjemputnya didelapan pintu syurga ia boleh masuk dari pintu manapun yang dikehendakinya.(HR:Ibnu Majah dishahihkan oleh Al Bani).
Rasul saw juga bersabda:Tidaklah ada seorangpun diantara kalian jika berwudhu lalu ia sempurnakan wudhunya kemudian ia berucap Ashadu alla illaha illallah wahdahula syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu warasuluh kecuali akan dibukakan 8 pintu syurga.(HR:Muslim).Ingatlah orang yang pertama kali mengetuk pintu dan masuk syurga adalah Rasul saw.
Dari Anas bin Malik bahwa Rasul saw bersabda:Aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti diantara para Nabi dan aku adalah orang pertama mengetuk pintu syurga.(HR Muslim).
Rasul saw juga bersabda:Pada hari kiamat nanti aku akan mendatangi pintu syurga kemudian aku minta dibukakan maka penjaga bertanya:Siapa anda?Aku jawab:Muhammad Lalu dia berkata:Hanya untukmu aku diperintahkan agar membuka pintu ini dilarang buat siapapun sebelumnya.
Jarak kedua daun pintu syurga sangat jauh seperti jarak antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Basrah lebih kurang 1250 km sementara dalam hadist dhaif disebut 40 sampai 70 tahun perjalanan seperti Sabda Rasul:Demi Muhammad yang jiwanya ada ditanganNya jarak kedua daun pintu syurga seperti jarak Mekah dan Hajar.
Ada apa rahasia dalam bilik bilik syurga dari Jahir bin Abdullah,telah bersabda Rasulullah saw:Maukah kalian kalau ceritakan tentang bilik bilik syurga?Kami menjawab:Ceritakan ya Rasul.Lalu Rasulullah saw bersabda:Sungguh dalam syurga terdapat bilik bilik yang terbuat dari permata yang tembus dipandang mata seperti kaca bening didalamnya penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata,didengar telinga.Mendengar itu kami bertanya:Untuk siapa bilik itu ya Rasul?Rasul menjawab:Untuk mereka yang menebar salam,menyumbang makanan,terus berpuasa dan bangun tengah malam mengerjakan sholat disaat manusia sedang tidur.Kami bertanya:Siapakah yang sanggup melakukan yang demikian itu?Rasul menjawab:Ummatku sanggup melakukan yang demikian,dengarkanlah:Siapa yang bertemu dengan temannya diucapkan salam,berarti menebar salam,Siapa yang memberikan makan anak istrinya sampai kenyang berarti telah menyumbang makanan,Siapa yang berpuasa penuh bulan Ramadhan dan tiga setiap bulannya berarti terus menerus berpuasa.Dan siapa yang sholat Isya sebagai sholat terakhir dengan berjamaah berarti sholat malam sedang manusia tidur.
Dari Abu Hurairah ra,Rasul saw bersabda:Sesungguhnya orang yang pertama masuk syurga laksana bulan dimalam purnama,Dan yang masuk setelah mereka laksana bintang yang sangat terang dilangit yang cerah.Mereka tak buang air kecil,tak buang air besar,tak pernah beringuss dan meludah,Sisir mereka dari emas,keringat mereka bak minyak kesturi,pewangi ruangan dantubuh mereka adalah batang batang kayu gaharu,istri istri mereka semuanya bidadari,postur mereka seperti bapak mereka Adam tingginya 60 hasta.(HR:Bukhari dan Muslim).
Penghuni syurga terus diberi jamuan dari Allah dengan segala macam makanan,minuman dan buah buahan apa saja yang diinginkannya segera tersaji dilayani anak anak muda yang tak pernah menjadi tua sambil duduk duduk berhadapan diatas kursi paling empuk dan disulam khusus sembari dihibur oleh para bidadari supercantik mempesona yang suaranya sangat merdu tak ada bandingannya didunia fana ini.(lihat surat al Waqiah15-23,at Tur 22-25.az Zuhruf 71.al Insan 12-21).Diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir:Telah bersabda Rasulullah saw:Ahli syurga makan dan minum tetapi tidak buang air kecil dan besar,tak pernah beringus(meler),semua yang mereka makan dan minum menjadi angin yang keluar begitu harum semerbak.Dari Zaid bin Abil Arqam:Rasul saw juga bersabda:Demi Allah yang memegang jiwa Muhammad,setiap orang yang masuk syurga itu kekuatannya 100 kali dalam hal makan,minum bahkan berjima"(syahwat.Apa yang dimakan dan diminumnya keluar lewat keringat yang harum mewangi.Dari Abdullah bin Mas"ud berkata kepadaku Rasulullah saw:Bila engkau melihat burung disyurga lantas engkau berhasrat menikmati dagingnya maka segera terhidang dihadapamu dalam kondisi sudah tergoreng atau apa maumu.
Pakaian dan perhiasan yang indah dan menakjubkan bukan hanya wanita yang memakainya bahkan perhiasan pria lebih glamour dari wanita mungkin itulah sebabnya pria dilarang memakai sutera dan lain lainnya(lihat surat ad Dukhan 51-53,al Kahfi 31).Rasul saw pernah bersabda bahwa perhiasan pria disyurga lebih hebat dari perhiasan wanita.Perihal wanita penghuni syurga ,dari Anas bin Malik,Rasul saw bersabda:Berangkat pagi atau siang hari lebih baik dari dunia seisinya.Sungguh tempat kalian satu hasta disyurga lebih baik dari dunia dan isinya.Kalau seorang penduduk syurga menampakkan dirinya kepada dunia niscaya dia akan menerangi  dan mengharumkan antara langit dan bumi.Sungguh penutup kepalanya lebih baik daripada dunia seisinya.(HR:Bukhari)Dari Abdullah bin Umar,Rasulullah bersabda:Sesungguhnya para istri penghuni syurga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang sangat merdu yang belum pernah didengar siapapun didunia ini.
Disyurga juga ada pasar khusus yang digelar hanya hari Jum"at membuat pengunjungnya semakin cantik ganteng luar biasa.karena terpaan angin yang berembus lembut menyentuh wajahnya.Dari Anas bin Malik ra Rasul saw bersabda:Disyurga ada satu pasar yang diadakan hanya hari Jum"at Maka ketika angin berembus dari utara kemudian menerpa wajah wajah mereka membuat semakin indah dan menarik Merekapun kembali menemui istri istrinya lantas para istri berkata takjub :Demi Allah kalian semakin tampan setelah meninggalkan kami.Mereka juga berkata:Kalian juga semua cantik mempesona setelah kami tinggalkan.(HR:Muslim).
Alangkah bahagianya penduduk syurga hidup kekal abadi,,tetap muda sekitar rata rata usia 30-32 tahun,sehat walafiat sepanjang masa seperti yang diungkapkan Abu Said dan Abu Hurairah ra bahwa Rasul saw bersabda:Jika sudah jadi penduduk syurga maka ada yang berseru:Sesungguhnya kalian aksn hidup dan tak akan mati,kalian akan tetap sehat tidak akan sakit,kalian akan tetap muda dan tak akan menjadi tua serta kalian akan hidup senang tak akan pernah susah.(HR:Muslim,Ahmad dan Tirmidzi).
Terlalu banyak kenikmatan disyurga tak akan mampu menuliskannya walaupun sebanyak pohon didunia ini sebagai penanya dan tujuh lautan samudera sebagai tintanya.Jangan mimpi menuju syurga kalau tak mengenal shirathal mustaqim untuk itu persiapkanlah mati untuk hidup abadi.


Dikutip dan disusun oleh ALS:Semarang Minggu 18 Januari 2015,published jam 11.50 wib.

0 comments:

Post a Comment