Sunday, June 29, 2014

DZIKIR GIMANASIH?

                                           
                ALS

Dzikir maknanya ingat,secara syar"iyah maksudnya mengingat dan memuji Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah(taqarrub ilallah) agar tahu diri bahwa kita ini makhluk yang lemah dengan demikian senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa.
Pupuslah rasa keangkuhan,takabbur dan terbangunlah kejujuran karena merasa selalu diawasi Allah.
Allah berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 35 dan 41:
Laki laki dan perempuan yang banyak menyebut asma(nama) Allah maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.(35)
Hai orang orang yang beriman berzikirlah(dengan menyebut asma Allah),zikir yang sebanyak banyaknya .(41)
Dalam surat Al baqarah 152 Allah juga berfirman:
Ingatlah aku, niscaya aku ingat padamu dan bersyukurlah padaKu dan janganlan engkau mengingkari nikmatKu .
Allah berfirman lagi dalam surat Al Munafiqun ayat 9:
Hai orang orang beriman jnganlah hartamu dan anak anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah,barangsiapa berbuat demikian maka mereka itulah orang yang merugi.
Allah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran 180-181:
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat bukti kekuasaan Allah bagi orang yang berakal yaitu orang orang yang mengingat Allah waktu berdirberdiri,duduk maupun berbaring dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata Ya Tuhan kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan percuma.
Kebahagiaan hanya dirasakan bila didalam hati tenteram dan nyaman yang hanya dicapai bila orang selalu mengingat Allah.
Camkanlah firman Allah dalam surat Ar Ra"d 28:
Yaitu orang orang beriman dan  hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tenteram.
Rasul bersabda: Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallahu ((HR:Thirmidzi)
Rasul juga bersabda:
Sesungguhnya aku berkata bahwa bahwa kalimat Subhanallahu wal hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih disukai daripada apa yang dibawa oleh matahari terbit.(HR:Bukhari Muslim).
Rasul saw bersabda:Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang terbaik dan paling suci disisi Rajamu(Allah),yang akan mengangkat derajatmu lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak dan lebih baik kalau kamu bertemu musuhmu lalu kamu memenggal lehernya.
Para sahabat yang hadir berkata:Mau wahai Rasulullah lantas Rasulullah saw bersabda:
Zikirlah kepada Allah Yang Maha Tinggi.
Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dengan yang tak mengingatNya laksana antara orang hidup dan mati.
Antara doa dan dzikir tak bisa dipisahkan keduanya adalah ibadah oleh karena itu dalam mengamalkannya haruslah ittiba" sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw .
Dzikir sesudah sholat ikuti apa yang dituntun Rasul saw jangan ditambah tambah seperti dilakukan dengan berjamaah apalagi suara keras .
Mulailah dengan bacaan astaghfirullah sebanyak 3x,ampunilah aku ya Allah
Barangsiapa yang melazimkan istighfar niscaya Allah akan mengeluarkannya dari segala kesulitan dan membuka rezeki dari arah yang tak diduga duga(HR:Ahmad,Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Kemudian baca Allahumma antas salaam waminkas salam  tabaarakta yadzal jalaali wal ikraam.Ya Allah Engkau pemberi keselamatan dan dariMu keselamatan Maha suci Engkau wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia.(HR:Muslim).
Jangan ditambah dengan bacaan:Wa ilaika ya "udus salaam fahayyina rabbana bis salaam wa adkhilna jannata daaras salaam karena bukan berasal dari Rasul saw.
Lalu baca La ilaha illallahu wahdahula syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wahuwaa ala kulli sya"inqadiiru ,
Tidak ada Tuhan melainkan Allah tak ada sekutu bagiNya dan bagiNya kekuasaan dan pujian yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian dibaca Allahumma laa maani"alima a"thaita wa laa mu"thiya limaa mana"ta wa laa yanfa"u dzal jaddi minkal jaddi.
Ya Allah tak ada yang mampu menahan sesuatu yang telah Engkau berikan dan tak ada yang mampu memberi sesuatu yang Engkau cegah.Tak ada manfaat kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya untuk menebus siksaMu.(HR:Bukhari).
Bacalah tasbih(subnallah) 33x,tahmid(alhamdulillah) 33x dan takbir(allahu akbar)33x lalu digenapkan dengan La ilaha ilallahu wah dahula syarikalahu lahu mulku walahul hamdu dan seterusnya.
Dari Abu Hurairah ra:Rasulullah saw bersabda:
Barang siapa yang bertasbih,tahmid dan takbir masing masing sebanyak 33x setelah melakukan sholat fardhu sehingga sejumlah 99x menggenapkan untuk keseratus dengan la ilaha illallah wahdahula syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa a"la kulli syai"inqadir maka ,kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih dilautan.(HR:Muslim).
Kemudian membaca ayat Kursi ,al Ikhlas, al Falaq dan an Nas.
Barang siapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai menunaikan shalat fardhu maka tak ada yang menghalanginya masuk syurga kecuali kematian(HR:At Thabrani).
Uqbah bin Amir ra berkata,Rasulullah saw memerintahkan agar membaca surat al Ikhlas dan surat Al Muaduwidzat (Al Falaq dan An Nas) setiap selesai sholat fardhu.(HR:Abu Dawud).
Rasul menghitung dzikir dengan jari tangan bukan dengan krikil apalagi biji tasbih.
Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra bercerita :
Saya melihat Rasulullah saw menghitung dzikir dengan tangannya)(HR:Ahmad)
Dari sahabat wanita Yusairah ra ( termasuk wanita yang ikut bai"at aqabah) berkata:
Rasul berpesan kepada kami para wanita:
Wahai para mukminah kalian harus rajin bertasbih,bertahlil,mensucikan nama Allah.Janganlah kalian lalai sehingga melupakan rahmat.Hitunglah dengan jari kalian karena semua jari itu akan diminta untuk bicara.(HR:Ahmad,Abu Dawud,Turmidzi).
Ditambah oleh Muhammad bin Qudamah, berzikir dengan tangan kanannya((HR:Abu Dawud).
Rasul selalu memulai dengan yang kanan ketika melakukan hal yang baik baik.
Aisyah ra berkata:Nabi saw suka mendahulukan yang kanan ketika mengenakan sandal,menyisir rambut dan bersuci dan dalam semua urusan beliau(Hr:Bukhari).
Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar:
Meletakkan salah satu ujung jari pada berbagai ruas jari jari yang lain
Satuan dan puluhan dengan tangan kanan sementara ratusan/ribuan dengan tangan kiri .
Sebagai mana doa maka zikirpun haruslah dengan suara rendah tak mengganggu orang lain yang sedang berdoa atau beribadah.
Allah berfirman dalam surat Al Araf   55  dan  205:
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut sungguh Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas.
Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dang dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang orang lengah.
Abu Musa al Al as"ari berkata:
Ketika Rasulullah saw memerangi dan menuju Khaibar melewati lembah lalu mereka mengeraskan suara takbir,Allahu Akbar,La ilaha illallah ,maka Rasul saw bersabda:
Pelankan,sesungguhnya kamu tidaklah menyeru kepada yang tuli dan yang tak ada.Sesungguhnya ) kamu menyeru(Allah) Yang Maha Mendengar dan Maha dekat dan Dia bersamamu (HR:Bukhari).
Ibnu Katsir ra berkata:Oleh karena Allah berfirman wa duunil jahri minal qauli(dan dengan tidak mengeras suara) demikian zikir dusukai tidak dengan suara berlebihan(Tafsir Ibnu Katsir).
Al Qurtubi berkata:meninggikan suara berzikir terlarang.(Tafsir Al Qurtubi).
Bagaimana kalau berzikir sambil menari dan memukul rebana?
Yang pertama kali melakukannya adalah teman teman Samiri (Zaman nabi Musa).Ketika Samiri membuat patung anak sapi yang bisa bersuara untuk mereka,lalu mereka menari mengelilingi dan berpura pura menampakkan cinta kepada Allah.Itulah tarian penyembah sapi.
Orang sufi berselawat sambil memukul rebana,meniup seruling dan membacakan al Qur an disebut Sama"atau Taghibiir.
Imam Syafii berkata: Di Irak aku meninggalkan taghibiir yaitu perkara yang diada adakan oleh Zanadiqah(orang orang Zindiq yang menyimpang mereka menghalangi manusia dari al Quran.
Imam Ath Thurthusi tokoh ulama Malikiyah dari kota Qurthubah (wafat 520 H) ditanya tentang menghadiri Sama" atau Taghibiir beliau menjawab  batil dan sesat.
Ibnu Taimiyah ra:Telah diketahui dengan pasti dari agama Islam bahwa Nabi saw tidak mensyariatkan kepada orang orang soleh dan para ahli ibadah dari umat beliau aagar mereka berkumpul dan mendengarkan bait bait yang dilagukan dengan tepuk tangan atau pukulan rebana.
Allah berfirman dalam surat Al Araf 180:Hanya milik Allah Asma"ul Husna maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Asma"ul Husna itu dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut namaNya).Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Banyak orang yang menyimpang dalam menyebut Nama Allah(Asma"ul Husna).
Ada model zikir 10 000 harian antara lain:
Minggu :Ya Hayyu ya Qayyum
Senin :La hawlawala quwwata illa billahil alliyal adzim
Selasa:Shallallahu ala Muhammad
Rabu : Astaghfirullahal adzim
Kamis:Subhanaka inni kuntu minadzalimin
Jumat :Ya Allah
Sabtu : Laa ilaha illallah
Model dzikir sesat lainnya untuk mendapat ilmu karamah dengan membaca shalawat,puasa beberapa hari,lalu wirid ya Allah,Ya Rasulullah ,Ya syaikh Abdur Qadir Jaelani .Ya Allah saya minta karomahnya Syaikh Abdul Qadir Jaelani .
Mewiridkan sembilan asma"ul husna tetapi salah satunya Ya Mali(bukan nama Allah),dibaca 9x dengan menahan nafas.
Zikir sesat yang seperti ini yang harus disingkirkan karena penyimpangan dalam menyebut Asmaul Husna dan mereka ini akan mendapat balasan sesuai dengan yang mereka amalkan.

Dikutip dan disusun oleh ALS.

0 comments:

Post a Comment